Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Янулчо
Ястреб
Яно

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Я:

В тази колекция от български имена има 65 броя мъжки имена.
Мъжко име: Яшар
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Ячо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ячко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Яцо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Яцек
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Яфес
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ястреб
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ясмин
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ясин
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ясенко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ясен
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ярослав-Емил
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ярослав
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Яромир
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Яню
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Яньо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Янчо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Янцислав
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Янушек
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Януш
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Януслав
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Янулчо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Янул
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Янто
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Янош
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Янор
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Яно
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Янкул
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Янкоо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Янко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Янкал
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Янк
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Яничко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Янич
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Янислав
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Янис
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Яник
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Яни
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Янеслав
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Янелин
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Янек
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Янгел
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Янани
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Янакиев
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Янаки
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Янак
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ян
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ямбол
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ямар
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ялчън
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ялчин
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ялиян
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Якъб
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Якуб
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Яков
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Яко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Яким
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Яки
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Язид
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ядигяр
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ядигер
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Яворчо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Явор
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Яблен
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Яантон
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Произволни женски имена
Ярма
Янила
Явора

Каталог на Женски имена започващи с буква Я:

В тази колекция от български имена има 56 броя женски имена. Женско име: Яшка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Яшинка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Яхя
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Яхка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Яхия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Яфа
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ясмина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ясенка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ясена
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ярослава
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ярмиля
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ярмила
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ярма
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Яра
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Янче
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Янушка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Янулка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Янула
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Янтра
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Янора
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Янолена
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Янна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Янка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Яничка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Яница
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Янита
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Янислава
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Янинка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Янина
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Янила
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Яника
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Янета
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Янелия
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Яне
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Яна
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Ямурла
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ялмира
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ялбена
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Якулина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Яйла
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ягодка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ягодичка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ягодица
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ягодинка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ягодина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ягодена
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ягода
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ягния
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Яворка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Яворина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Явора
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Явлена
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ябълка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Яблонка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ябленка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Яблена
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5

Произволни Фамилни имена ЯГЛИ ЯЗАДЖИЕВА ЯГНИН

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Я:

В тази колекция от български имена има 65 броя фамилии.
ЯБАДЖИЕВ, ЯБАДЖИЕВА, ЯБАНДЖИЕВ, ЯБАНДЖИЕВА, ЯБАНОЗОВ, ЯБЛАНСКА, ЯБЛАНСКИ, ЯБЛЕНСКИ, ЯБЛИН, ЯБЛИНА, ЯБОНОВ, ЯБУКАРСКИ, ЯБУКОВА, ЯБЪЛКАРОВ, ЯБЪЛКАРСКА, ЯБЪЛКОВ, ЯБЪЛКОВА, ЯВАНЛИЕВА, ЯВАХЧЕВА, ЯВАХЧОВ, ЯВАШ, ЯВАШЕВ, ЯВАШЕВА, ЯВАШЧЕВА, ЯВОРОВ, ЯВОРОВА, ЯВОРОВА-ДАМЯНОВА, ЯВОРСКА, ЯВОРСКИ, ЯВРИЙСКА, ЯВРИЧЕВ, ЯВРИЧЕВА, ЯВРУКОВ, ЯВРУКОВА, ЯВУЗЛАРОВ, ЯВУЗЛАРОВА, ЯВШАЯН, ЯГЛИ, ЯГЛИС, ЯГЛИЧЕВА, ЯГНИН, ЯГНИНА, ЯГОВ, ЯГОДИН, ЯГОДИНА, ЯГОДОВСКИ, ЯГОНОВА, ЯГОРИДКОВ, ЯГОРИДКОВА, ЯГОЯНЦ, ЯГУБЯН, ЯДКОВ, ЯДКОВА, ЯЕВ, ЯЗАДЖИ, ЯЗАДЖИЕВ, ЯЗАДЖИЕВА, ЯЗАЖИЕВ, ЯЗАНДЖИЕВА, ЯЗАРОВ, ЯЗЕВА, ЯЗМАДЖИЯН, ЯЗМАНИДИС, ЯЗМАРДЖИЯН, ЯЗОВ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Я?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Я

Значение и именни дати на Български имена

Име: Ясен Значение на името: чист
Български именници ( именен ден ): Ясен празнуват на дата: --2020
Име: Ярослав Значение на името: лат. прочут в яростта си
Български именници ( именен ден ): Ярослав празнуват на дата: --2020
Име: Яна Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Яна Ана празнуват на дата: --2020
Име: Яков Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Яков Иаков празнуват на дата: --2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Я:
Име на град: Ябланица - Описание: яблан.
Име на град: Якоруда - Описание: .
Име на град: Ямбол - Описание: от Дианополис градът на Диана.
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |
София: 42.683; 23.317