Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Естер
Ерменчо
Есат

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Е:

В тази колекция от български имена има 69 броя мъжки имена.
Мъжко име: Еюб
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ешсапет
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ешреф
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ешрем
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ечо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ечко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ецко
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ехсапет
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ехсанет
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ехлиман
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ехиян
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ехиязар
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ехисапет
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ехезяр
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ефчо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ефтим
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ефтик
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ефтерпи
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ефриян
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Ефрем
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ефрахим
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ефрас
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ефраим
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ефраил
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ефко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ефисен
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Еужени
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Етиен
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ети
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Етери
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Етер
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Етен
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Етем
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Етел
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Етверт
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Етварт
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Етвард
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Есю
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Есфир
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Есто
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Естер
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Есперо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Есперант
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Есмаил
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Есин
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Есенгюл
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Есен
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Есат
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Есай
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Есад
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ершан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ерчаник
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ерхан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ерусалим
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ертен
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ертан
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ерсо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ерсин
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ерпис
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ерофим
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ерослав
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Еролин
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ерол
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Еро
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ернст
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ернесто
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ернест
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ермиони
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ерменчо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Произволни женски имена
Ермалина
Ефимия
Ефта

Каталог на Женски имена започващи с буква Е:

В тази колекция от български имена има 69 броя женски имена. Женско име: Ешуа
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ечка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ецка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ехия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ефтихия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ефтиния
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ефтимка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ефтимия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ефтима
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ефтика
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ефтенка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ефтемия
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ефтана
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ефталия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ефтаде
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ефта
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ефросия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ефросинка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ефросиния
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ефросина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ефросимка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ефросима
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ефронка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ефрона
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ефродита
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ефродинка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ефридия
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Ефрема
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ефна
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ефка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ефимия
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Еужения
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Етя
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Етрополия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Етме
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Етиена
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Етелка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ета
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Естрея
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Естирка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Есна
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Есмеранда
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Есмералда
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Есма
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ерусалина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ертеница
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ерсенка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ерса
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ерослава
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ерница
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ернестина
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ернеста
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ернеспина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ерна
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ермония
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ермила
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Ерменка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Ермена
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ермалина
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ерма
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ерка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ерише
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ерисонка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ерисанка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ерипсимия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Еринка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Ерина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Еримка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ерика
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8

Произволни Фамилни имена ЕВРЕВ ЕВДОВ ЕВДОКИМОВА

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Е:

В тази колекция от български имена има 69 броя фамилии.
ЕБАДУЛА, ЕБАДУЛОВ, ЕБАЗЕЛ, ЕБАЗЕР, ЕБАЗЕРОВ, ЕБАЗЕРОВА, ЕБЕЛИ, ЕБЕН, ЕБЕНДОРФ, ЕБИБ, ЕБИБИ, ЕБРОХИМХЕЛ, ЕВАКИМОВ, ЕВАНГЕЛА, ЕВАНГЕЛАТОВ, ЕВАНГЕЛАТОВА, ЕВАНГЕЛОЙУЛОЛ, ЕВАНДЖЕЛОС, ЕВАНОВ, ЕВАШЕВ, ЕВГЕНАКОВ, ЕВГЕНИ, ЕВГЕНИЕВ, ЕВГЕНИЕВА, ЕВГЕНИЙ, ЕВГОВ, ЕВДАЛОВ, ЕВДЕВА, ЕВДЕНОВ, ЕВДЕНОВА, ЕВДОВ, ЕВДОКИЕВ, ЕВДОКИЕВА, ЕВДОКИМОВ, ЕВДОКИМОВА, ЕВДОМИРОВ, ЕВДОСИЕВ, ЕВДОСИЕВА, ЕВЛОГИЕВ, ЕВЛОГИЕВА, ЕВМТИМОВА, ЕВРЕВ, ЕВРЕВА, ЕВРЕЙНОВА, ЕВРЕЙСКИ, ЕВРЕНЛИЕВ, ЕВРЕНОВ, ЕВРИВПАДОВА, ЕВРОВ, ЕВРОВА, ЕВРОВАА, ЕВРОПЕЙСКА, ЕВРОПЕЙСКИ, ЕВРОПИЕВ, ЕВРОПОВ, ЕВРОПОВА, ЕВСАТИЕВ, ЕВСЕЕВ, ЕВСЕЕВА, ЕВСТАДИАДИС, ЕВСТАТЕИВА, ЕВСТАТИВ, ЕВСТАТИЕВ, ЕВСТАТИЕВА, ЕВСТАТИЕВА-СТАНЕВА, ЕВСТАТИЯДИС, ЕВСТАТКОВ, ЕВСТРАТИЕВ, ЕВСТРАТИЕВА,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Е?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Е

Значение и именни дати на Български имена

Име: Ефросиния Значение на името: гр. благоразумна
Български именници ( именен ден ): Ефросиния Фроса празнуват на дата: 25-Септември-2020
Име: Еню Значение на името: евр. благодат Божия
Български именници ( именен ден ): Еню празнуват на дата: 7-Януари-2020
Име: Емануил Значение на името: Бог е с нас
Български именници ( именен ден ): Емануил Манол, Манчо празнуват на дата: 15-Март-2020
Име: Емилиян Значение на името: лат. който съперничи
Български именници ( именен ден ): Емилиян празнуват на дата: 17-Юли-2020
Име: Емилия Значение на името: лат. която съперничи
Български именници ( именен ден ): Емилия Ема празнуват на дата: 8-Август-2020
Име: Елисей Значение на името: евр. Божие спасение
Български именници ( именен ден ): Елисей празнуват на дата: 14-Юни-2020
Име: Елисавета Значение на името: гр. която почита Бога
Български именници ( именен ден ): Елисавета празнуват на дата: 5-Септември-2020
Име: Елена Значение на името: гр. факел
Български именници ( именен ден ): Елена Ели, Ленка празнуват на дата: 21-Май-2020
Име: Елевтерий Значение на името: гр. свободен
Български именници ( именен ден ): Елевтерий Лефтери празнуват на дата: 15-Декември-2020
Име: Екатерина Значение на името: гр. вечно чиста
Български именници ( именен ден ): Екатерина Катерина, Катя, Тинка празнуват на дата: 24-Ноември-2020
Име: Евфимия Значение на името: гр. доброхвална
Български именници ( именен ден ): Евфимия празнуват на дата: 16-Септември-2020
Име: Евтимий Значение на името: гр. благодушен
Български именници ( именен ден ): Евтимий празнуват на дата: 20-Януари-2020
Име: Евсевий Значение на името: гр. благочестив
Български именници ( именен ден ): Евсевий празнуват на дата: 22-Юни-2020
Име: Евпраксия Значение на името: гр. добро деяние
Български именници ( именен ден ): Евпраксия празнуват на дата: 25-Юли-2020
Име: Евлогий Значение на името: гр. благословен
Български именници ( именен ден ): Евлогий празнуват на дата: 13-Февруари-2020
Име: Евдокия Значение на името: гр. благоволение
Български именници ( именен ден ): Евдокия празнуват на дата: 1-Март-2020
Име: Евдоким Значение на името: гр. добре изпитан
Български именници ( именен ден ): Евдоким празнуват на дата: 30-Юни-2020
Име: Евгения Значение на името: гр. благороденa
Български именници ( именен ден ): Евгения Жени празнуват на дата: 24-Декември-2020
Име: Евгений Значение на името: гр. благороден
Български именници ( именен ден ): Евгений 0 празнуват на дата: 7-Ноември-2020
Име: Евангел Значение на името: гр. благовестник
Български именници ( именен ден ): Евангел Вангел,Вангелица,Вангелия празнуват на дата: 7-Юни-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Е:
Име на град: Елена - Описание: .
Име на град: Елин Пелин - Описание: Елин Пелин, писател.
Име на град: Елхово - Описание: елха.
Име на град: Етрополе - Описание: от гръцки: Етрополе (Етрополи (с апокопа на звука „п”) Петрополи (*) „Каменград”). Доказателство: в тимарски регистър от кр. на 15 в. е записан като "Петро поли"..
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 |5 |
София: 42.683; 23.317