Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Атнас
Аян
Ахавии

Каталог на Мъжки имена започващи с буква А:

В тази колекция от български имена има 72 броя мъжки имена.
Мъжко име: Аян
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ашхен
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ашот
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ашоп
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ашод
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ашкин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Ашим
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ашер
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ачо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ачко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ацо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ацко
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ахрам
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Ахмет
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ахмедин
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ахмед
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ахмат
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ахмад
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ахилей
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ахилеас
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ахил
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ахвед
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ахвани
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ахасик
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ахарон
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ахаджан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ахавни
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ахавии
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Афтон
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Афтений
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Афро
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Афион
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Афар
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Афанасий
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Афанаси
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Аурелио
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Аурел
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Атчегюл
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Атхен
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Атромик
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Атраник
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Атоний
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Атомик
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Атнас
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Аткън
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Атко
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Атиф
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Атим
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Атилио
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Атеф
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Атгел
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Атанасов
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Атанасис
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Атанасиос
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Атанас
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Атанаас
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Атан
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Атам
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Атаас
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Асхрик
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Асхиг
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Асуир
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Астхик
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Астхиг
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Аструг
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Астрик
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Астихиг
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Астик
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ассен
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ассем
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ассаф
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Аспарухов
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Произволни женски имена
Афие
Аспасия
Арша

Каталог на Женски имена започващи с буква А:

В тази колекция от български имена има 72 броя женски имена. Женско име: Ая
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ашиме
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Аче
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ацка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Аце
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ахме
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ахинора
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Афродита
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Афоня
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Афонда
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Афилула
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Афизе
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Афие
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Афендра
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Афазе
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Аурелия
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Атче
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Атча
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Аттила
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Атноанета
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Атлаза
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Атладинка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Атия
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Атинула
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Атинка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Атина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Атила
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Атике
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Атие
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Атидже
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Атиджа
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Атерина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Атастасия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Атаснаска
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Атанска
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Атансака
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Атания
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Атанасова
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Атанаскса
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Атанаска
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Атанасия
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Атанасийка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Атанасева
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Атанаса
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Атанагине
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Атана
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ата
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Асянка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Асяйоланта
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ася
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Астра
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Аспасия
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Аспарушка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Аспазия
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Аскания
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Аска
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Асияна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Асия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Асинка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Асиния
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Асие
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Асибе
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Асенка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Асения
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Асение
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Асенета
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Асена
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Арша
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Архонда
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Арфалия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Арусина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Артине
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4

Произволни Фамилни имена АБИЛОВА АБДУРАМАНОВ АБАДЖИЕВА

Каталог на Фамилини имена започващи с буква А:

В тази колекция от български имена има 72 броя фамилии.
ААНДОНОВ, ААТАНАСОВ, АБААДИ, АБАДЖИДУ, АБАДЖИЕВ, АБАДЖИЕВА, АБАДЖИЙСКА, АБАДЖИМАРИНОВ, АБАДЖИМАРИНОВА, АБАДЖИЯН, АБАЗОВ, АБАЗОВА, АБАЗОНОВ, АБАЗЯН, АБАНАСОВ, АБАНОЗОВ, АБАНОЗОВА, АБАНОС, АБАРОВ, АБАРОВА, АБАС, АБАТИ, АББАЛЛЕ, АББАС, АББАС ТИМОВА, АБГАРЯН, АБГУЗОВ, АБГУЗОВА, АБДЕЛ, АБДЕЛРАХМАН, АБДЕЛФАБАХ, АБДЕЛФАТАХ, АБДЕРМАНОВ, АБДИЕВ, АБДИЕВА, АБДИЛОВ, АБДИСЕЛЯМОВ, АБДИШЕВ, АБДИШЕВА, АБДО, АБДРАХИМОВ, АБДУЛ КАРИМ, АБДУЛ-КАРИМ, АБДУЛ-ХАДИ, АБДУЛА, АБДУЛА Раид, АБДУЛАХ, АБДУЛЛА, АБДУЛОВ, АБДУЛОВА, АБДУЛРАХИМ, АБДУРАМАН, АБДУРАМАНОВ, АБДУРАХИМ, АБДУРАХИМОВ, АБДУРАХМАНОВ, АБДУРЕЛИЕВА, АБДУРМАНОВ, АБЕДИМОВ, АБЕДИН, АБЕДИНОВ, АБЕДИНОВА, АБИБОВ, АБИБУЛА, АБИБУЛОВ, АБИДИНА, АБИЛ, АБИЛЕВ, АБИЛОВ, АБИЛОВА, АБЛАНСКА, АБОВ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква А?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: А

Значение и именни дати на Български имена

Име: Атанас Значение на името: гр. безсмъртен
Български именници ( именен ден ): Атанас Наско, Начо, Ацко, Танка празнуват на дата: 18-Януари-2020
Име: Аспарух Значение на името: историческо българско име
Български именници ( именен ден ): Аспарух празнуват на дата: --2020
Име: Асен Значение на името: историческо българско име
Български именници ( именен ден ): Асен празнуват на дата: --2020
Име: Архангел Значение на името: гр. главен, ангел
Български именници ( именен ден ): Архангел Рангел, Райчо, Райна, Рая празнуват на дата: 8-Ноември-2020
Име: Арсений Значение на името: гр. мъжествен
Български именници ( именен ден ): Арсений празнуват на дата: 12-Юни-2020
Име: Аркадий Значение на името: гр, пастир
Български именници ( именен ден ): Аркадий празнуват на дата: 26-Януари-2020
Име: Апостол Значение на името: гр, пратеник
Български именници ( именен ден ): Апостол празнуват на дата: 30-Юни-2020
Име: Антонина Значение на името: Андонова
Български именници ( именен ден ): Антонина празнуват на дата: 10-Юни-2020
Име: Антон Значение на името: гр. Търговец, прекупвач
Български именници ( именен ден ): Антон Андон, Донка, Дончо, Тони празнуват на дата: 17-Януари-2020
Име: Антим Значение на името: гр. Който цъфти
Български именници ( именен ден ): Антим празнуват на дата: 3-Септември-2020
Име: Анисия Значение на името: гр. сполука, успех
Български именници ( именен ден ): Анисия празнуват на дата: 30-Декември-2020
Име: Андрей Значение на името: гр. мъжествен, храбър
Български именници ( именен ден ): Андрей празнуват на дата: 30-Октомври-2020
Име: Ангел Значение на името: гр. вестител
Български именници ( именен ден ): Ангел Лина празнуват на дата: 8-Ноември-2020
Име: Ангеларий Значение на името: гр. вестоносец
Български именници ( именен ден ): Ангеларий празнуват на дата: 27-Юли-2020
Име: Анатолий Значение на името: източен
Български именници ( именен ден ): Анатолий празнуват на дата: 3-Юли-2020
Име: Анастасий Значение на името: от гр. възкръснал
Български именници ( именен ден ): Анастасий празнуват на дата: 29-Август-2020
Име: Анания Значение на името: от еврейски благодат Божия
Български именници ( именен ден ): Анания Аначко празнуват на дата: 1-Октомври-2020
Име: Ана Значение на името: от еврейски благодат
Български именници ( именен ден ): Ана Яна, Аница празнуват на дата: 25-Юни-2020
Име: Амвросий Значение на името: от лат. безсмъртен
Български именници ( именен ден ): Амвросий празнуват на дата: 7-Декември-2020
Име: Алексей Значение на името: от гр. помощник
Български именници ( именен ден ): Алексей празнуват на дата: 17-Май-2020
Име: Александър Значение на името: от гр. който помага мъжествено
Български именници ( именен ден ): Александър Алеко, Сашо празнуват на дата: 30-Август-2020
Име: Албена Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Албена Боян празнуват на дата: 28-Март-2020
Име: Адриан Значение на името: от град Адрия
Български именници ( именен ден ): Адриан 0 празнуват на дата: 26-Август-2020
Име: Адам Значение на името: от еврейски красив мъж
Български именници ( именен ден ): Адам 0 празнуват на дата: 14-Януари-2020
Име: Агрипина Значение на името: от гръцки свиреп кон
Български именници ( именен ден ): Агрипина 0 празнуват на дата: 23-Юни-2020
Име: Агнеса Значение на името: от латински здраво агънце
Български именници ( именен ден ): Агнеса 0 празнуват на дата: 7-Юли-2020
Име: Агапия Значение на името: от гръцки любов
Български именници ( именен ден ): Агапия 0 празнуват на дата: 16-Август-2020
Име: Аврамий Значение на името: еврейски баща на мнозина
Български именници ( именен ден ): Аврамий 0 празнуват на дата: 1-Август-2020
Име: Авксентий Значение на името: от гръцки “който възраства”
Български именници ( именен ден ): Авксентий 0 празнуват на дата: 14-Февруари-2020
Име: Аверкий Значение на името: на латински "който издържа"
Български именници ( именен ден ): Аверкий 0 празнуват на дата: 22-Октомври-2020
Име: Авел Значение на името: иврит преходен, дъх
Български именници ( именен ден ): Авел 0 празнуват на дата: --2020
Име: Августа Значение на името: от латински свещена
Български именници ( именен ден ): Августа 0 празнуват на дата: 24-Ноември-2020
Име: Авакум Значение на името: от еврейски борец
Български именници ( именен ден ): Авакум 0 празнуват на дата: 6-Юли-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата А:
Име на град: Айтос - Описание: орел (от гръцки език ).
Име на град: Аксаково - Описание: в чест на руския публицист и панславист Иван Сергеевич Аксаков, за огромната обществена подкрепа, която организира в Русия след погромите от Априлското въстание (1876).
Име на град: Александрия - Описание: .
Име на град: Алфатар - Описание: .
Име на град: Антоново - Описание: кръстен на Антон Кръстев Найденов, секретар на РМС, политкомисар на Тузлушката комунистическа чета.
Име на град: Априлци - Описание: от Априлското въстание (1876).
Име на град: Ардино - Описание: река Арда.
Име на град: Асеновград - Описание: на династията на Асеневци.
Име на град: Ахтопол - Описание: от гръцки , добър град.
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
София: 42.683; 23.317