Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Лъчезр
Людвиг
Люблян

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Л:

В тази колекция от български имена има 69 броя мъжки имена.
Мъжко име: Лях
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Лятиф
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Лючезар
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Люцкан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Люцияо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Люци
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Люфти
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Лютфи
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Лютори
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Лютви
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Люссиен
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Люсиен
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Люси
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Люмомил
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Люляк
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Люлюн
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Люлиян
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Люлин
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Люли
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Люлджан
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Люквидин
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Людовиг
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Людмир
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Людмил
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Людми
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Людм
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Людлил
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Людлен
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Люди
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Людекан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Людвик
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Людвиг
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Люгори
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Лювомир
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Лювен
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Любчо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Любхен
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Любоян
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Любослав
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Любор
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Любомиров
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Любомир
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Любомил
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Любомер
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Любозар
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Любовь
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Любовъ
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Любовлад
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Любов
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Любо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Любмир
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Любмил
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Люблян
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Люблин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Любко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Любистер
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Любин
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Любим
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Любен
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Люббомир
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Любар
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Любамир
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Льчезар
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Льончо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Лъчо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Лъчизар
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Лъчезр
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Лъчезартин
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Лъчезар
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Произволни женски имена
Люсиена
Люкие
Любомирка

Каталог на Женски имена започващи с буква Л:

В тази колекция от български имена има 69 броя женски имена. Женско име: Лятифе
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Лятина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ляолида
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Лянка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Лююдмила
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Лючка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Люцка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Люция
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Люцинка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Люца
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Лютфие
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Лютина
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Лютвие
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Люся
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Люсия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Люсина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Люсила
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Люсиена
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Люсиема
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Люсиана
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Люса
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Люлянка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Люляна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Люля
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Люлия
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Люлиана
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Люкие
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Людмима
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Людмилияна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Людмила
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Людка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Людия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Людвина
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Людвига
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Любослава
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Любомирка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Любомирия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Любомира
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Любомилка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Любомила
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Любозара
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Любовлада
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Любовка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Любмила
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Любляна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Люблианна
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Любленка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Люблена
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Любка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Любица
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Любислава
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Любинка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Любина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Любимка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Любима
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Любилия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Любика
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Любиана
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Любенка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Любена
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Любе
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Любаша
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Люба
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Льонка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Льона
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Льоля
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Лъчка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Лъчезарта
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Лъчезарна
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6

Произволни Фамилни имена ЛАГАДИНОВ ЛАБАКОВА ЛАБОВ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Л:

В тази колекция от български имена има 69 броя фамилии.
ЛААБС, ЛАБАДЖАНОВ, ЛАБАДЖАНОВА, ЛАБАКОВ, ЛАБАКОВА, ЛАБАЧЕВА, ЛАБЕНСКА, ЛАБЕШКА, ЛАБЕШКИ, ЛАБЗОВА, ЛАБОВ, ЛАБОВА, ЛАБУЗА, ЛАВДАКОВ, ЛАВДЖИЙСКА, ЛАВДИНОВ, ЛАВДИНОВА, ЛАВИЦКА, ЛАВКОВ, ЛАВОВ, ЛАВОВА, ЛАВОВСКА, ЛАВОВСКИ, ЛАВРЕНОВ, ЛАВРЕНОВА, ЛАВРЕНТИЕВ, ЛАВРЕНТИЕВА, ЛАВРИНОВ, ЛАВРИНОВА, ЛАВРИШИН, ЛАВРИШИНА, ЛАВРИЩИНА, ЛАВРОВ, ЛАВРОВСКА, ЛАВРУХИН, ЛАВРУХИНА, ЛАВРУШЕВА, ЛАВСОВ, ЛАВСОВА, ЛАВТАРОВА, ЛАВЧЕВ, ЛАВЧИЕВ, ЛАВЧИЕВА, ЛАВЧИЙСКА, ЛАВЧИЙСКИ, ЛАВЧИС, ЛАГАДИНОВ, ЛАГАДИНОВА, ЛАГАДОВ, ЛАГАДОВА, ЛАГАРИЕВ, ЛАГАРИЕВА, ЛАГИНОВА, ЛАГОВСКА, ЛАГОВСКИ, ЛАГОРДОВА, ЛАГЯРСКИ, ЛАДАНСКИ, ЛАДЖЕВ, ЛАДЖОВ, ЛАДЖОВА, ЛАДИДСКА, ЛАДИНСКА, ЛАДОВ, ЛАДОВИНСКА, ЛАДОВИНСКИ, ЛАДОЗОВ, ЛАДОЗОВА, ЛАЖЕВ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Л?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Л

Значение и именни дати на Български имена

Име: Людмила Значение на името: бг. мила на хората
Български именници ( именен ден ): Людмила празнуват на дата: 16-Септември-2020
Име: Любомир Значение на името: бг. който обича мира
Български именници ( именен ден ): Любомир празнуват на дата: --2020
Име: Любозар Значение на името: бг. който обича светлината
Български именници ( именен ден ): Любозар празнуват на дата: --2020
Име: Любов Значение на името: бг. Любов
Български именници ( именен ден ): Любов Любка празнуват на дата: 17-Септември-2020
Име: Лукиан Значение на името: лат. светъл
Български именници ( именен ден ): Лукиан празнуват на дата: 15-Октомври-2020
Име: Лука Значение на името: лат. от областта Лукания
Български именници ( именен ден ): Лука празнуват на дата: 18-Октомври-2020
Име: Лилия Значение на името: от цветето лилия
Български именници ( именен ден ): Лилия празнуват на дата: цветница--2020
Име: Леонтий Значение на името: гр. лъвски
Български именници ( именен ден ): Леонтий празнуват на дата: 18-Юни-2020
Име: Лев Значение на името: слав. лъв
Български именници ( именен ден ): Лев празнуват на дата: 18-Февруари-2020
Име: Латинка Значение на името: от цветето латинка
Български именници ( именен ден ): Латинка празнуват на дата: --2020
Име: Лазар Значение на името: евр. Бог е помощник
Български именници ( именен ден ): Лазар Лачо, Лазо празнуват на дата: 7-Ноември-2020
Име: Лаврентий Значение на името: лат. лавров
Български именници ( именен ден ): Лаврентий празнуват на дата: 10-Август-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Л:
Име на град: Левски - Описание: Васил Левски, революционер.
Име на град: Летница - Описание: .
Име на град: Ловеч - Описание: лов (стопанска дейност).
Име на град: Лозница - Описание: лоза.
Име на град: Лом - Описание: .
Име на град: Луковит - Описание: .
Име на град: Лъки - Описание: името идва от живописната лъка, в която е разположено селището.
Име на град: Любимец - Описание: .
Име на град: Лясковец - Описание: леска.
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 |5 |
София: 42.683; 23.317