Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Исеин
Ирфан
Исмет

Каталог на Мъжки имена започващи с буква И:

В тази колекция от български имена има 63 броя мъжки имена.
Мъжко име: И}Ан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Иълдъс
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Иълдъз
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ищван
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ичо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ичко
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ицхак
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Ицо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ицко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ихтиандър
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ихсан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ифакт
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ито
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Итко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Исхан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Исуф
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Исус
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Истинидон
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Истилян
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Истилиян
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Истилиан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Истикбал
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Истатко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Исталян
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Исталиян
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Исталиан
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Исрафил
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Испухи
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Испиридон
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Иснухи
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Исмигюл
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Исмет
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Исмеил
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Исмед
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Исмегю
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Исмаил
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ислям
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Искър
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Искухи
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Искум
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Искрьо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Искро
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Искренчо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Искрен
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Искендер
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Исико
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Исиет
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Исидоро
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Исидор
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Исен
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Исеин
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Исгухи
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Исаки
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Исак
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Исай
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ирхан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Ирфет
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ирфан
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ирод
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ирменчо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ирмгард
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ирман
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ирко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Произволни женски имена
Иринета
Иренка
Ира

Каталог на Женски имена започващи с буква И:

В тази колекция от български имена има 63 броя женски имена. Женско име: Ия
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ичка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ицкатихомира
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ицка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ихтиманка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ихлеме
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ифта
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Иулита
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Иулиана
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Итлика
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Итка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Истирка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Истилянка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Истиляна
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Истилиянка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Истилияна
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Истилианка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Истилиана
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Истеринка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Истелианна
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Исталянка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Исталияна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Исодия
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Исмедие
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Искрица
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Искрена
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Искре
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Искра
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Исккра
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Исидорка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Исидора
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Исарка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Исакия
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Исаа
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Иса
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ирфана
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Ирушка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Иронка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ирмия
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ирма
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ирка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ирияна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Иритина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Иринка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Иринета
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Ирина-Лилия
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ирина
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ириинка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Иржина
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Иренна
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Иренка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Ирена
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ирен-Вяра
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Иремия
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Иргула
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Иранда
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ираида
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ира
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Иорданка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ионка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Иолина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Иоана
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Инциания
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3

Произволни Фамилни имена ИВАЛИНА ИБРЯМ ИБРЕВ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква И:

В тази колекция от български имена има 63 броя фамилии.
ИАНОВА, ИАРИНОВ, ИБАДУЛА, ИБИШ, ИБИШЕВ, ИБИШЕВА, ИБО, ИБОВ, ИБОВА, ИБОЯН, ИБРАИМ, ИБРАИМОВ, ИБРАИМОВА, ИБРАМОВ, ИБРАХИМ, ИБРАХИМИ, ИБРАХИМОВ, ИБРАХИМОВА, ИБРАХИМП, ИБРЕВ, ИБРИШИМОВ, ИБРИШИМОВА, ИБРИЯМ, ИБРИЯМОВ, ИБРИЯМОВА, ИБРОВ, ИБРОВА, ИБРОШЕВ, ИБРЯМ, ИБРЯМОВ, ИБРЯМОВА, ИБУШЕВ, ИБУШЕВА, ИБЧЕВ, ИБШИРОВ, ИВАЙЛОВ, ИВАЙЛОВА, ИВАЛИНА, ИВАН, ИВАНАВ, ИВАНАКИЕВ, ИВАНАКИЕВА, ИВАНАКИС, ИВАНАКОВ, ИВАНАНОВ, ИВАНВА, ИВАНДЖИЙСКА, ИВАНДЖИЙСКИ, ИВАНДЖИКОВ, ИВАНДЖИКОВА, ИВАНЕЙ, ИВАНЕЛОВ, ИВАНЕНКО, ИВАНИ, ИВАНИКОВ, ИВАНИНА, ИВАНИНСКА, ИВАНИНСКИ, ИВАНИСОВА, ИВАНИЦОВ, ИВАНИЦОВА, ИВАНИЧКОВ, ИВАНИЧКОВА,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква И?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: И

Значение и именни дати на Български имена

Име: Искрен Значение на името: Искрен
Български именници ( именен ден ): Искрен празнуват на дата: --2020
Име: Ириней Значение на името: гр. мирен
Български именници ( именен ден ): Ириней празнуват на дата: 23-Август-2020
Име: Ирина Значение на името: гр. мир
Български именници ( именен ден ): Ирина празнуват на дата: 5-Май-2020
Име: Иосиф Значение на името: евр. прибавен, подарен
Български именници ( именен ден ): Иосиф празнуват на дата: 26-Декември-2020
Име: Иордан Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Иордан празнуват на дата: --2020
Име: Иона Значение на името: евр. гълъб
Български именници ( именен ден ): Иона празнуват на дата: 22-Септември-2020
Име: Иов Значение на името: евр. преследван
Български именници ( именен ден ): Иов празнуват на дата: 6-Май-2020
Име: Иоаникий Значение на името: евр. благодатен
Български именници ( именен ден ): Иоаникий празнуват на дата: 4-Ноември-2020
Име: Иоаким Значение на името: евр. укрепен от Господа
Български именници ( именен ден ): Иоаким Яким празнуват на дата: 16-Август-2020
Име: Инокентий Значение на името: лат. невинен
Български именници ( именен ден ): Инокентий празнуват на дата: 26--2020
Име: Илия Значение на името: евр. сила Божия
Български именници ( именен ден ): Илия Илко, Лило празнуват на дата: 20-Юли-2020
Име: Иларион Значение на името: лат. весел
Български именници ( именен ден ): Иларион празнуват на дата: 21-Октомври-2020
Име: Иеротей Значение на името: гр. осветен от Бога
Български именници ( именен ден ): Иеротей празнуват на дата: 4-Октомври-2020
Име: Иероним Значение на името: гр. свещено име
Български именници ( именен ден ): Иероним празнуват на дата: 15-Юни-2020
Име: Иеремия Значение на името: евр. от Бога възвишен
Български именници ( именен ден ): Иеремия Игнат празнуват на дата: 1-Май-2020
Име: Игнатий Значение на името: гр. пламенен
Български именници ( именен ден ): Игнатий Игнат празнуват на дата: 20-Декември-2020
Име: Иван Значение на името: евр. благодат Божия
Български именници ( именен ден ): Иван Йоан, Иво, Йото, Йонко, Иваница, Иванко, Ванчо празнуват на дата: 7-Януари-2020
Име: Иаков Значение на името: евр. препъвач
Български именници ( именен ден ): Иаков празнуват на дата: 22-Октомври-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата И:
Име на град: Ивайловград - Описание: цар Ивайло.
Име на град: Искър - Описание: името идва от река Искър, която минава през градчето.
Име на град: Исперих - Описание: хан Аспарух.
Име на град: Ихтиман - Описание: .
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 |
София: 42.683; 23.317