Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Френг
Форьо
Френко

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Ф:

В тази колекция от български имена има 67 броя мъжки имена.
Мъжко име: Фьодор
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Фурсани
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Фулви
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Фуат
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Фуад
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Фруши
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Фросен
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Фриц
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Фридрих
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Френко
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Френгюл
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Френг
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Фредрих
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Фреди
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Фредерик
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Фред
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Франческо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Франциско
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Франци
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Франц
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Франтишек
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Франсухи
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Франсоаз
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Франсиско
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Франко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Франклин
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Фотю
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Фотьо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Фотомир
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Фото
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Фотко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Фотис
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Фотини
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Фотин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Фотимир
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Фоти
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Форю
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Форьо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Форсани
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Форел
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Фордо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Фонко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Фони
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Флоро
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Флорик
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Флориан
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Флори
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Флорет
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Флорентин
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Флор
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Флавиян
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Фият
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Фитю
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Фитнат
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Фирко
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Фириуш
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Фирдес
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Фиодор
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Филю
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Фильо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Филъо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Филчо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Филор
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Филодин
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Филко
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Филиф
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Филипчо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Произволни женски имена
Флоринда
Фицка
Франя

Каталог на Женски имена започващи с буква Ф:

В тази колекция от български имена има 67 броя женски имена. Женско име: Фтяна
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Фрюлинка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Фрося
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Фроска
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Фросия
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Фросинка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Фросина
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Фроса
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Фронка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Фрона
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Фрина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Фримоза
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Фрикета
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Фридолина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Фрида
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Френка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Френия
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Фредерика
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Франя
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Франческа
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Франциска
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Франтишка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Франка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Франа
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Фотя
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Фотна
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Фотка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Фотинка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Фотиния
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Фотина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Фотика
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Фотения
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Фота
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Фортюне
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Фортуна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Фортица
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Фонка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Фоника
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Фона
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Флюра
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Флюза
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Флорка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Флория
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Флорита
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Флоринка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Флоринда
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Флорина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Флорика
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Флориана
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Флорета
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Флоренция
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Флорентина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Флоренса
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Флорена
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Флореза
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Флора
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Флоданка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Флоаря
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Флита
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Флавия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Фичка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Фича
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Фицка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Фица
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Фихрие
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Фитяна
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Фитие
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4

Произволни Фамилни имена ФАКАЛИЙСКА ФАЗЛИЙСКИ ФАЛДЖЪ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Ф:

В тази колекция от български имена има 67 броя фамилии.
ФАБАНЧЕВ, ФАБИАНИ, ФАБРИКАНТ, ФАБРИКАРОВ, ФАБРИКАРОВА, ФАБРИКАРСКИ, ФАГЪДОВ, ФАДА, ФАДЕЕВА, ФАДЕЛ, ФАДУЛСКИ, ФАЖЕВ, ФАЖЕВА, ФАЗЛИЕВ, ФАЗЛИЕВА, ФАЗЛИЙСКИ, ФАЗЛОВ, ФАЗЛОВА, ФАЗЛЪ, ФАЗЛЪЕВ, ФАЗМОВА, ФАЗЪЛ, ФАИК, ФАЙАД, ФАЙАЗДЖАХАНИ, ФАЙОН, ФАЙСАЛ, ФАЙСТ, ФАЙТОНДЖИЕВ, ФАЙТОНДЖИЕВА, ФАКАЛИЕВ, ФАКАЛИЕВА, ФАКАЛИЙСКА, ФАКАЛИЙСКИ, ФАКЕЛОВ, ФАКЕЛОВА, ФАКИРЕВ, ФАКИРОВ, ФАКИРОВА, ФАКИРСКА, ФАКИРСКИ, ФАКИРЧЕВ, ФАКИРЧЕВА, ФАКЛИЕВ, ФАКЛИЙСКИ, ФАЛАТОВ, ФАЛАТОВА, ФАЛАХА, ФАЛДЖИЕВ, ФАЛДЖИЕВА, ФАЛДЖИЙСКА, ФАЛДЖИЙСКИ, ФАЛДЖЪ, ФАЛИБОНОВА, ФАЛИН, ФАЛКОВ, ФАЛЛИ, ФАЛТЕР, ФАЛЯХА, ФАМ, ФАМИЛИЯНОВ, ФАМПАРСКА, ФАМПАРСКИ, ФАН, ФАНАКИДИС, ФАНАРИОТОВ, ФАНАРИОТОВА,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Ф?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Ф

Значение и именни дати на Български имена

Име: Фотина Значение на името: Светла, Пламена
Български именници ( именен ден ): Фотина празнуват на дата: 6-Февруари-2020
Име: Фотий Значение на името: гр. светъл
Български именници ( именен ден ): Фотий празнуват на дата: 6-Февруари-2020
Име: Флавиян Значение на името: лат. жълт
Български именници ( именен ден ): Флавиян празнуват на дата: 18-Февруари-2020
Име: Филотей Значение на името: гр. обичащ Богае
Български именници ( именен ден ): Филотей празнуват на дата: 2-Януари-2020
Име: Филип Значение на името: лат. любител на коне
Български именници ( именен ден ): Филип празнуват на дата: 14-Ноември-2020
Име: Филимон Значение на името: гр. любим
Български именници ( именен ден ): Филимон празнуват на дата: 4-Януари-2020
Име: Филарет Значение на името: гр. обичащ добродетелите
Български именници ( именен ден ): Филарет празнуват на дата: 1-Декември-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Ф:
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |
София: 42.683; 23.317