Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Хфристо
Христозко
Хърфан

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Х:

В тази колекция от български имена има 77 броя мъжки имена.
Мъжко име: Хюсню
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Хюсник
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Хюсмен
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Хюсейн
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Хюсеин
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Хюсаметтин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Хюрмюз
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Хюмю
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Хюлкин
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Хюлейси
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Хюдает
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Хърфан
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Хърсю
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Хърсьо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Хънгик
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Хъназант
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Хълфи
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Хълми
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Хъкмет
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Хфристо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Хусеин
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Хурси
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: ХУРИ
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Хулю
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Хульо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Хуго
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Хугас
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Хубчо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Хубин
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Хубен
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Хубан
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Хуан
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Хрюстем
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Хрутюн
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Хрусан
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Хрусав
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Хроси
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Хрони
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Хриши
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Хрито
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Христус
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Христофоров
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Христофор
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Христофо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Христотел
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Христослав
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Христоско
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Христос
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Христомир
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Христомил
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Христолюб
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Христол
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Христозчо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Христозко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Христоз
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Христодор
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Христодолос
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Христоген
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Христовн
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Христов
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Христо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Християн
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Христинко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Христин
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Христимир
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Христилиян
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Христивилин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Христиан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Христен
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Христачко
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Христаско
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Христант
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Христан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Христаки
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Христак
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Христ
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Хрисопи
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Произволни женски имена
Хрисиана
Хубе
Хрисимка

Каталог на Женски имена започващи с буква Х:

В тази колекция от български имена има 77 броя женски имена. Женско име: Хюсния
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Хюсние
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Хюсмие
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Хюля
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Хюлия
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Хърватка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Хълмие
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Хъвзие
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Хуришида
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Хуневка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Хуляне
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Хубка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Хубена
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Хубе
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Хубанка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Хубавка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Хубавина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Хубавенка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Хубавена
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Хуба
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Хрътица
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Хрусина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Хрусанка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Хрусана
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Хрусава
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Хросица
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Хришка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Хришица
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Хрися
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Хрисулка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Хрисулина
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Хрисула
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Христула
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Христска
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Христофорка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Христофора
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Христостома
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Христослава
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Христоска
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Христона
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Христомира
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Христоза
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Христова
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Христка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Християнка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Християна
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Христия
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Христинка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Христиния
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Христинета
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Христина
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Христимира
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Христилия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Христианна
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Христиана
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Христена
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Христема
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Христанка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Христана
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Христалина
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Христа
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Хриспина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Хрисопея
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Хрисоня
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Хрисонка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Хрисона
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Хрисма
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Хриска
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Хрисина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Хрисимка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Хрисимира
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Хрисимила
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Хрисиме
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Хрисима
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Хрисилина
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Хрисида
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Хрисиана
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7

Произволни Фамилни имена ХАДЖИВАСИЛЕВА ХАДДЖИЕВ ХАБИЯН

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Х:

В тази колекция от български имена има 77 броя фамилии.
ХААКЕ, ХААС, ХАБАБА, ХАББАЛ, ХАБЕРНАЛ, ХАБЖИЙСКИ, ХАБИБ, ХАБИБУЛИНА, ХАБИЛ, ХАБИЛЕВА, ХАБИЛОВ, ХАБИЛОВА, ХАБИЯН, ХАБОВ, ХАБОВА, ХАБРОВА, ХАВАЛЕВ, ХАВАНЕСЯН, ХАВАРЯН, ХАВЕЗОВ, ХАВЕЗОВА, ХАВЕЛ, ХАВЛИЧКОВА, ХАВОВ, ХАВОВА, ХАВСАЛИЕВ, ХАВСАЛИЕВА, ХАВСЕЯН, ХАВЧАЛИЕВ, ХАГАРЯН, ХАГЛУНД, ХАГШПИЕЛ, ХАДАВЯН, ХАДАД, ХАДАМНИКОЛОВА, ХАДАЯ, ХАДДЖИЕВ, ХАДЖАТОВ, ХАДЖАЯН, ХАДЖДИМИТРОВ, ХАДЖЕВ, ХАДЖЕВА, ХАДЖЕЛАРСКИ, ХАДЖЕР, ХАДЖИ, ХАДЖИ-ИСМАИЛ, ХАДЖИАЛИ, ХАДЖИАЛИЕВ, ХАДЖИАНАСТАСОВ, ХАДЖИАНГЕЛОВ, ХАДЖИАНГЕЛОВА, ХАДЖИАНГУРОВ, ХАДЖИАНДОНОВ, ХАДЖИАНДОНОВА, ХАДЖИАНТОНОВА, ХАДЖИАСЕНОВА, ХАДЖИАСЛАНОВ, ХАДЖИАСЛАНОВА, ХАДЖИАТАНАСОВ, ХАДЖИАТАНАСОВА, ХАДЖИБОНЕВА, ХАДЖИВАНЧЕВ, ХАДЖИВАСИЛЕВ, ХАДЖИВАСИЛЕВА, ХАДЖИВЕЛИ, ХАДЖИВЕЛИЕВА, ХАДЖИВЕЛИКОВ, ХАДЖИВЕЛИКОВА, ХАДЖИВЕЛИЧКОВ, ХАДЖИВИТАНОВА, ХАДЖИВЪЛЧЕВ, ХАДЖИВЪЛЧЕВА, ХАДЖИГАЕВ, ХАДЖИГАЕВА, ХАДЖИГАНЕВ, ХАДЖИГАНЧЕВ, ХАДЖИГАРАБЕДОВА,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Х?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Х

Значение и именни дати на Български имена

Име: Христофор Значение на името: гр. христоносец
Български именници ( именен ден ): Христофор празнуват на дата: 23--2020
Име: Христо Значение на името: гр. благ, добър
Български именници ( именен ден ): Христо Ицо, Ичо празнуват на дата: 25-Декември-2020
Име: Христина Значение на името: гр. Христова
Български именници ( именен ден ): Христина празнуват на дата: 9-Февруари-2020
Име: Хрисант Значение на името: гр. златоцветен
Български именници ( именен ден ): Хрисант празнуват на дата: 19-Март-2020
Име: Харитина Значение на името: гр. благодатна
Български именници ( именен ден ): Харитина празнуват на дата: 5-Октомври-2020
Име: Харитон Значение на името: гр. благодатен
Български именници ( именен ден ): Харитон празнуват на дата: 23-Януари-2020
Име: Хараламби Значение на името: гр. сияещ от радост
Български именници ( именен ден ): Хараламби празнуват на дата: 10-Февруари-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Х:
Име на град: Хаджидимово - Описание: Димо Хаджидимов, революционер.
Име на град: Харманли - Описание: .
Име на град: Хасково - Описание: .
Име на град: Хисаря - Описание: името идва от намиращите се до гарада римски крепостни останки, през тур. дума hisar, крепост.
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 |
София: 42.683; 23.317