Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Вьлчо
Върби
Вою

Каталог на Мъжки имена започващи с буква В:

В тази колекция от български имена има 67 броя мъжки имена.
Мъжко име: Вячислав
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Вячеслаф
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Вячеслав
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Вьрбан
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Вьлю
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Вьльо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Вьлчо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Вьлко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Вьлкан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Въчо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Въчко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Въцо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Вътю
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Вътьо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Вътъо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Въто
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Вътко
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Въскреси
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Въскресен
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Въртоломей
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Въртахес
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Върби
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Върбен
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Върбанчо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Върбан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Въндю
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Въндьо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Вълю
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Въльо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Вълъо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Вълчо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Вълчко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Вълчин
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Вълчан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Въло
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Вълков
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Вълко
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Вълкан
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Вълкадин
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Въко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Възнесен
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Възкресий
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Възкреси
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Възкресений
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Възкресен
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Възкрес
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Вучко
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Вутю
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Вутьо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Вуто
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Вутко
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ву
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Всил
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Всеволод
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Връбчо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Вреж
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Врамтебух
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Врам
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Врадин
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Вою
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Вочко
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Воспир
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Воскануш
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Воскан
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Восил
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Ворчо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ворошил
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Произволни женски имена
Волга
Въцка
Върбанка

Каталог на Женски имена започващи с буква В:

В тази колекция от български имена има 67 броя женски имена. Женско име: Вяря
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Вярка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Вяра
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Вьрбичка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Вьрбинка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Вьрбина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Вьлка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Въчка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Въцка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Въца
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Вътка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Въта
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Въскресия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Въскресения
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Върбка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Върбичка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Върбица
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Върбинка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Върбина
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Върбенка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Върббинка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Върбанка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Върба
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Вълчанка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Вълканка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Вълкана
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Вълка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Въле
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Въла
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Въктория
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Възскресия
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Възнесенка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Възкресия
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Възкресина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Възкресения
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Възкреса
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Въбка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Вушка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Вуче
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Вута
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Вунка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Вуна
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Вселина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Всасилка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Връбча
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Връбка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Вроса
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Вронка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Врона
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Вренка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Врачанка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Врачана
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Вранка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Воца
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Вотадия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Воскине
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Воля
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Володя
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Волода
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Воличка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Волета
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Волга
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Войнка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Войника
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Войка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Войда
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Воинка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9

Произволни Фамилни имена ВАЙСОВА ВАЗОНОВ ВАКАДИНОВ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква В:

В тази колекция от български имена има 67 броя фамилии.
ВААСИЛЕВ, ВАБРАЧКА, ВАВИЛОВ, ВАВОВ, ВАВОВА, ВАВРЕК, ВАВУРИ, ВАВУРОВ, ВАВУРОВА, ВАГАЛИНСКА, ВАГАЛИНСКИ, ВАГАРАНОВ, ВАГАРОВ, ВАГАШЕВ, ВАГАШЕВА, ВАГЕНАКОВНА, ВАГЕНЩАЙН, ВАГНЕР, ВАГРАДЯН, ВАДАДЖИЙСКИ, ВАДЕВ, ВАДЖИНОВА, ВАДИНСКА, ВАДКОВ, ВАДОВА, ВАДУЛОВ, ВАЕВ, ВАЕС, ВАЖАРОВ, ВАЖАРОВА, ВАЖИЛОВ, ВАЗОВ, ВАЗОВА, ВАЗОНОВ, ВАЗОНОВА, ВАИСЛЕВ, ВАЙБЛ, ВАЙБЪЛ, ВАЙЕР, ВАЙЗЕ, ВАЙЗОВ, ВАЙЗОВА, ВАЙКОВ, ВАЙКОВА, ВАЙКУЛЕСКУ, ВАЙМА, ВАЙНБЕРГЕР, ВАЙОВ, ВАЙОВА, ВАЙОРОВ, ВАЙС, ВАЙСАЛОВ, ВАЙСАЛСКА, ВАЙСАЛСКИ, ВАЙСБЕРГ, ВАЙСИЛЕВ, ВАЙСИЛОВ, ВАЙСИЛОВА, ВАЙСОВА, ВАЙТИЛИНГАМ, ВАКАВЛИЕВ, ВАКАВЛИЕВА, ВАКАВЧИЕВ, ВАКАДИНОВ, ВАКАДИНОВА, ВАКАДИНСКИ, ВАКАЗОВ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква В?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: В

Значение и именни дати на Български имена

Име: Вяра Значение на името: Вяра
Български именници ( именен ден ): Вяра празнуват на дата: 17-Септември-2020
Име: Върбан Значение на името: роден на Връбница
Български именници ( именен ден ): Върбан празнуват на дата: --2020
Име: Възкресия Значение на името: еднакво с Анастасия
Български именници ( именен ден ): Възкресия празнуват на дата: --2020
Име: Вълко Значение на името: храбър като лъв
Български именници ( именен ден ): Вълко Вълкан празнуват на дата: --2020
Име: Воислав Значение на името: славен войник
Български именници ( именен ден ): Воислав празнуват на дата: --2020
Име: Владимир Значение на името: Който владее света
Български именници ( именен ден ): Владимир Владо празнуват на дата: 4-Октомври-2020
Име: Витомир Значение на името: славен оратор
Български именници ( именен ден ): Витомир Витан празнуват на дата: 15-Май-2020
Име: Висарион Значение на името: гр. горист
Български именници ( именен ден ): Висарион празнуват на дата: 6-Май-2020
Име: Виктор Значение на името: лат. победител
Български именници ( именен ден ): Виктор Виктория празнуват на дата: 11-Ноември-2020
Име: Викентий Значение на името: лат. който преодолява
Български именници ( именен ден ): Викентий празнуват на дата: 11-Ноември-2020
Име: Венцеслав Значение на името: прославен с венец
Български именници ( именен ден ): Венцеслав Венко празнуват на дата: --2020
Име: Веселин Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Веселин празнуват на дата: 1-Януари-2020
Име: Вениамин Значение на името: син на десницата
Български именници ( именен ден ): Вениамин празнуват на дата: 31-Март-2020
Име: Венедикт Значение на името: лат благословен
Български именници ( именен ден ): Венедикт празнуват на дата: 14-Март-2020
Име: Венелин Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Венелин празнуват на дата: --2020
Име: Велизар Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Велизар празнуват на дата: --2020
Име: Велеслав Значение на името: гр. който има голяма слава
Български именници ( именен ден ): Велеслав празнуват на дата: --2020
Име: Васил Значение на името: гр. царски
Български именници ( именен ден ): Васил Васко, Вълчо празнуват на дата: 1-Януари-2020
Име: Вартоломей Значение на името: еврейски син на Толомей
Български именници ( именен ден ): Вартоломей празнуват на дата: 11-Юни-2020
Име: Варнава Значение на името: еврейски син на утеха
Български именници ( именен ден ): Варнава празнуват на дата: 11-Юни-2020
Име: Варлаам Значение на името: еврейски син на народа
Български именници ( именен ден ): Варлаам празнуват на дата: 19-Ноември-2020
Име: Варвара Значение на името: гр. иностранец
Български именници ( именен ден ): Варвара празнуват на дата: 4-Декември-2020
Име: Вангел Значение на името: Евангелина
Български именници ( именен ден ): Вангел празнуват на дата: --2020
Име: Валентина Значение на името: лат. могъща, силена
Български именници ( именен ден ): Валентина празнуват на дата: 10-Февруари-2020
Име: Валентин Значение на името: лат. могъщ, силен
Български именници ( именен ден ): Валентин празнуват на дата: 6-Юли-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата В:
Име на град: Варна - Описание: .
Име на град: Велики Преслав - Описание: преславен град.
Име на град: Велико Търново - Описание: трън.
Име на град: Велинград - Описание: Вела Пеева, партизанка.
Име на град: Ветово - Описание: от вехт.
Име на град: Ветрен - Описание: заради многото ветрове в района.
Име на град: Видин - Описание: трансформация на латинското Bononia, което е с келтски произход.
Име на град: Враца - Описание: градът носи името си от намиращия се наблизо старопланински проход Вратцата (Вратата).
Име на град: Вълчедръм - Описание: вълчи път.
Име на град: Вълчи дол - Описание: вълк.
Име на град: Върбица - Описание: върба.
Име на град: Вършец - Описание: .
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
София: 42.683; 23.317