Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Шури
Шишман
Шмилю

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Ш:

В тази колекция от български имена има 55 броя мъжки имена.
Мъжко име: Шюкрю
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Шънориг
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Шънор
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Шушан
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Шурхан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Шури
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Шумейкър
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Шукур
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Шукрю
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Шукрис
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Шукри
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Шукран
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Шуекри
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Шогер
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Шнорик
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Шнориг
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Шмилю
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Шмильо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Шкойно
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Шишо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Шишман
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Шишко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ширин
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Шиню
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Шиньо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Шинчо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Шинто
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Шинорик
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Шингюлер
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Шинаси
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Шимон
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Шикаси
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Шидери
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Шидер
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Шибой
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Шибил
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Шефкъ
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Шефки
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Шефкет
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Шефкат
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Шефик
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Шерюзар
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Шермин
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Шерми
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Шерко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Шериф
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Шерин
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Шеризад
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Шери
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Шерефнур
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Шерафит
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Шерафетин
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Шерафедин
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Шепи
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Шенур
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Произволни женски имена
Шерка
Шемая
Шерифе

Каталог на Женски имена започващи с буква Ш:

В тази колекция от български имена има 39 броя женски имена. Женско име: Шура
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Шукрия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Шукрие
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Шокрола
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Шинорика
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Шинка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Шина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Шидера
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Шехра
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Шехиризада
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Шехибе
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Шефкия
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Шефина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Шефика
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Шефие
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Шерка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Шерифе
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Шепка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Шенка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Шенгюле
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Шена
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Шемсие
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Шемая
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Шеломитка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Шела
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Шезие
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Шафие
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Шасоне
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Шасине
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Шарлоте
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Шарлота
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Шансие
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Шана
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Шамие
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Шаке
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Шаинде
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Шаиде
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Шазине
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Шазие
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2

Произволни Фамилни имена ШАБАНОВ ШАБАНСКИ ШАДУРА

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Ш:

В тази колекция от български имена има 55 броя фамилии.
ШАБАКЛИЕВА, ШАБАН, ШАБАНАКОВ, ШАБАНАКОВА, ШАБАНЛИЙСКИ, ШАБАНОВ, ШАБАНОВА, ШАБАНСКА, ШАБАНСКИ, ШАБАРАЛЯН, ШАБАРКОВ, ШАБАРКОВА, ШАБАРКОВА-ДЕРИБЕЕВА, ШАБАРКОВА-ПЕТРОВА, ШАБАРОВА, ШАБАТОВ, ШАБЕДИН, ШАБОВ, ШАБОВА, ШАВАЛОВ, ШАВАЛОВА, ШАВАРОВ, ШАВАРСКА, ШАВАРСКИ, ШАВКОВ, ШАВКУЛОВА, ШАВКЪ, ШАВЛОВ, ШАВЛОВА, ШАВЛЬОВ, ШАВНИКОВ, ШАВНИКОВА, ШАВОВ, ШАВОВА, ШАВУЛЕВ, ШАВУЛЕВА, ШАГЛЕВ, ШАГОВ, ШАГОВА, ШАДИЕВ, ШАДИЕВА, ШАДИЯН, ШАДОВ, ШАДОВА, ШАДУРА, ШАДУРОВА, ШАДЯН, ШАЕР, ШАИБ, ШАИБОВА, ШАИНСКА, ШАИНСКИ, ШАИП, ШАЙГАРОВСКА, ШАЙГАРОВСКИ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Ш?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Ш

Значение и именни дати на Български имена

Име: Шишман Значение на името: тур. пълен, дебел човек
Български именници ( именен ден ): Шишман празнуват на дата: --2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Ш:
Име на град: Шабла - Описание: .
Име на град: Шивачево - Описание: .
Име на град: Шипка - Описание: шипка.
Име на град: Шумен - Описание: шума.
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |
София: 42.683; 23.317