Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Гюрсес
Гюлфис
Гюлюстан

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Г:

В тази колекция от български имена има 70 броя мъжки имена.
Мъжко име: Гюшен
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Гюсюм
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Гюрчо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Гюрхан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Гюрсес
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Гюрсен
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Гюрсел
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Гюро
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Гюрко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Гюркан
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Гюрджан
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Гюрай
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Гюняр
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Гюнял
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Гюнюл
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Гюнтер
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Гюнол
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Гюнеш
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Гюнер
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Гюнел
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Гюнеит
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Гюндюз
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Гюндоду
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Гюндован
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Гюнгюр
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Гюнан
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Гюнал
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Гюнайдън
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Гюнайдин
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Гюнай
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Гюляр
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Гюлян
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Гюляк
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Гюляйдин
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Гюляй
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Гюлюстан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Гюлюмсер
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Гюлюмеер
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Гюлюзар
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Гюлюг
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Гюлю
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Гюлшен
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Гюлшан
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Гюлчо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Гюлчин
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Гюлчер
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Гюлченер
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Гюлченар
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Гюлчай
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Гюлхан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Гюлфис
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Гюлфидан
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Гюлфер
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Гюлтян
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Гюлтерис
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Гюлтерен
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Гюлтен
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Гюлтекин
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Гюлтан
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Гюлсюм
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Гюлсун
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Гюлсум
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Гюлсечер
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Гюлсечен
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Гюлсерен
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Гюлсер
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Гюлсен
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Гюлсевим
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Гюлсевер
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Гюлсевен
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Произволни женски имена
Гюргия
Гъргоринка
Гурка

Каталог на Женски имена започващи с буква Г:

В тази колекция от български имена има 70 броя женски имена. Женско име: Гюша
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Гюрче
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Гюрта
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гюрка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гюричка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гюрица
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Гюрина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Гюрена
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Гюргя
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Гюргия
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Гюргица
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Гюргина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Гюргилена
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гюргенна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Гюргенка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Гюргенака
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гюргена
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Гюргелица
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Гюргелена
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Гюрга
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Гюра
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Гюнка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Гюна
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Гюля
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Гюлюна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гюлюмназе
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Гюлфия
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Гюлфизе
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Гюлфие
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Гюлтя
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гюлназие
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Гюлмпембе
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гюлмие
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гюлка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Гюлиза
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гюлзаде
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гюлдине
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Гюлдане
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Гюлбия
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гюлбие
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Гюлбайде
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Гюла
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Гюка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гюзела
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Гювеза
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Гьоша
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Гьока
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Гьльбина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Гърла
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Гъркиня
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гъргоринка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Гъргорина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Гъне
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Гълъбка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Гълъбица
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Гълъбинка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гълъбина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Гълъбена
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Гълка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Гълабинка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гълабина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Гълабена
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Гъла
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Гъбка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Гуца
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Гута
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Гурка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Гуня
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Гунка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Гуна
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9

Произволни Фамилни имена ГАВАЛЮКОВА ГАВАДИНОВА ГАВАЛЮГОВА

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Г:

В тази колекция от български имена има 70 броя фамилии.
ГАБАБЕДОВА, ГАБАДАНОВ, ГАБАДАНОВА, ГАБАЛОВ, ГАБАРДЯН, ГАБАРОВ, ГАБАРОВА, ГАБАРСКА, ГАБАРСКИ, ГАБЕРОВ, ГАБЕРОВА, ГАБЕРСКА, ГАБЕРСКИ, ГАБИРАН, ГАБИСОВ, ГАБИСОВА, ГАБОВ, ГАБОВА, ГАБРАКОВ, ГАБРАКОВА, ГАБРАШАНСКА, ГАБРАШКОВ, ГАБРАШКОВА, ГАБРЕВСКИ, ГАБРИЕЛЕ, ГАБРИЕЛЯН, ГАБРИЛОВ, ГАБРИЛОВА, ГАБРОВ, ГАБРОВА, ГАБРОВАЛИЙСКИ, ГАБРОВЛИЙСКА, ГАБРОВЛИЙСКИ, ГАБРОВСКА, ГАБРОВСКИ, ГАБРОЛОВА, ГАБЪРКОВ, ГАБЪРКОВА, ГАБЪРОВ, ГАБЪРСКА, ГАБЪРСКИ, ГАВАДИКОВ, ГАВАДИНОВ, ГАВАДИНОВА, ГАВАЗ, ГАВАЗКА, ГАВАЗКИ, ГАВАЗОВ, ГАВАЗОВА, ГАВАЛДЖИЕВА, ГАВАЛЮБОВ, ГАВАЛЮБОВА, ГАВАЛЮГОВ, ГАВАЛЮГОВА, ГАВАЛЮКОВА, ГАВАЛЮЧОВА, ГАВАНАРОВ, ГАВАНАРОВА, ГАВАСКИ, ГАВГОВА, ГАВЕЦКА, ГАВИДАРОВА, ГАВОВ, ГАВР-РУСИНОВА, ГАВРАИЛОВ, ГАВРАИЛОВА, ГАВРАЙЛОВА, ГАВРАКОВ, ГАВРЕВ, ГАВРИЕЛ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Г?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Г

Значение и именни дати на Български имена

Име: Гроздан Значение на името: роден през времето на гроздобера
Български именници ( именен ден ): Гроздан празнуват на дата: --2020
Име: Григор Значение на името: гр. който бодърства
Български именници ( именен ден ): Григор празнуват на дата: 25-Януари-2020
Име: Господин Значение на името: Господин
Български именници ( именен ден ): Господин празнуват на дата: --2020
Име: Горазд Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Горазд празнуват на дата: 27-Юли-2020
Име: Горан Значение на името: от гората
Български именници ( именен ден ): Горан празнуват на дата: --2020
Име: Герман Значение на името: лат. едноутробен
Български именници ( именен ден ): Герман празнуват на дата: 10-Февруари-2020
Име: Герасим Значение на името: гр. почтен
Български именници ( именен ден ): Герасим празнуват на дата: 4-Март-2020
Име: Георги Значение на името: гр. земеделец
Български именници ( именен ден ): Георги Гьорчо,Гошо,Гюро,Гиргин,Гинко,Гого,Гоце,Гергана празнуват на дата: 6-Май-2020
Име: Генадий Значение на името: гр. благороден
Български именници ( именен ден ): Генадий Гено, Генка празнуват на дата: 31-Август-2020
Име: Галин Значение на името: Който се гали
Български именници ( именен ден ): Галин Галю празнуват на дата: --2020
Име: Гавриил Значение на името: крепост Божия
Български именници ( именен ден ): Гавриил празнуват на дата: 8-Ноември-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Г:
Име на град: Габрово - Описание: габър.
Име на град: Генерал Тошево - Описание: Стефан Тошев, генерал.
Име на град: Главиница - Описание: .
Име на град: Годеч - Описание: .
Име на град: Горна Оряховица - Описание: орех.
Име на град: Гоце Делчев - Описание: Гоце Делчев, революционер.
Име на град: Грамада - Описание: .
Име на град: Гулянци - Описание: .
Име на град: Гурково - Описание: Йосиф Гурко, руски генерал.
Име на град: Гълъбово - Описание: гълъб.
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 |5 |6 |
София: 42.683; 23.317