Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Цецкомир
Цоки

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Ц:

В тази колекция от български имена има 60 броя мъжки имена.
Мъжко име: Цури
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Цочо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Цочко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Цоцо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Цото
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Цоню
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Цоньо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Цонъо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Цончо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Цоно
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Цонко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Цонкал
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Цонйо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Цони
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Цондю
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Цолю
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Цоло
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Цолко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Цолемир
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Цоко
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Цоки
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Цило
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Цецо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Цецкомир
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Цецко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Цеци
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ценю
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ценьо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ценослав
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ценомир
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Цено
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ценкул
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Ценко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Цени
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ценемир
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ценац
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Целферас
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Цело
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Целволет
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Цеков
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Цеко
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Цезар
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Цеви
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Цвятков
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Цвятко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Цвят
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Цвытко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Цвиталин
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Цветчо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Цветослав
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Цветомир
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Цветомил
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Цветолюб
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Цветолин
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Цветозар
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Цветозав
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Цветодар
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Цветнен
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Цветков
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Цветко
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Произволни женски имена
Цоне
Цолка
Целка

Каталог на Женски имена започващи с буква Ц:

В тази колекция от български имена има 60 броя женски имена. Женско име: Цулка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Цула
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Цоцка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Цоца
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Цорданка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Цоня
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Цонка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Цоничка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Цоне
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цона
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Цолка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Цолине
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Цолина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Цола
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Цока
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Цнетана
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Цицилия
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Циталия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Цимка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цима
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Цилка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Цилия
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Цила
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Цикламия
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Циклама
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Цика
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Цивия
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Цея
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Цецка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Цецилия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Цеца
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Цеолина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ценцерушка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ценушка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ценка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Цения
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ценика
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Цене
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Цена
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Целовина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Целка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Цекослава
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Цекломенка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Цеклама
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цека
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Цезка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цезия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Цезарка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Цезаринка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Цезарина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Цвятка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цвята
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Цвтанка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Цвметанка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Цвитанка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Цветяна
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Цветушка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цветослава
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Цветосавка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Цветоплама
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9

Произволни Фамилни имена ЦАКЛИНОВ ЦАМПАРОВ ЦАЛУЙ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Ц:

В тази колекция от български имена има 60 броя фамилии.
ЦАВИРО, ЦАВИРОВА, ЦАВКОВ, ЦАВКОВА, ЦАЕВ, ЦАИНА, ЦАЙКИН, ЦАЙКОВ, ЦАЙКОВА, ЦАКАЛСКИ, ЦАКАНСКИ, ЦАКЕВ, ЦАКЕВА, ЦАКИАНОВ, ЦАКИН, ЦАКИНА, ЦАКИНСКА, ЦАКИНСКИ, ЦАКЛИНОВ, ЦАКМАНОВ, ЦАКМАНОВА, ЦАКОВ, ЦАКОВА, ЦАКОВСКА, ЦАКОВСКИ, ЦАКОНСКИ, ЦАЛАКАНИДУ, ЦАЛБУКОВ, ЦАЛБУКОВА, ЦАЛЕБОВА, ЦАЛЕВ, ЦАЛЕВА, ЦАЛИНСКИ, ЦАЛКОВ, ЦАЛКОВА, ЦАЛОВ, ЦАЛОВА, ЦАЛОВСКА, ЦАЛОВСКИ, ЦАЛТА, ЦАЛУЙ, ЦАЛЧЕВА, ЦАЛЧОВСКИ, ЦАМБОВ, ЦАМБОВА, ЦАМОВА, ЦАМПАРЕВА, ЦАМПАРОВ, ЦАМПАРОВА, ЦАНАКИДУС, ЦАНАНЕЕВ, ЦАНАНЕЕВА, ЦАНГИЛЕВ, ЦАНДЕВ, ЦАНДЕВА, ЦАНЕВ, ЦАНЕВА, ЦАНЕВСКА, ЦАНЕВСКИ, ЦАНЕЕВА,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Ц?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Ц

Значение и именни дати на Български имена

Име: Цоню Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Цоню Стоян празнуват на дата: --2020
Име: Цоло Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Цоло Апостол празнуват на дата: --2020
Име: Цветко Значение на името: цветенце
Български именници ( именен ден ): Цветко Цветан, Цеко, Цецо празнуват на дата: цветница--2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Ц:
Име на град: Цар Калоян - Описание: цар Калоян.
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |
София: 42.683; 23.317