Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Дъртад
Дунчо
Драйчо

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя мъжки имена.
Мъжко име: Дячко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дяно
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дянко
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Дялко
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дяко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дюрхан
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Дюндар
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дъртад
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Душо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Душко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Душан
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Дучо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Дучко
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Духомир
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Духо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Дуси
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дурхан
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Дуруш
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Дурсун
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Дурмушали
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дуржан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Дурдегюл
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дургут
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Дургунел
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Дуран
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Дуньо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Дунчо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Дуно
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Дунко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дунав
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дулко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Дулинко
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Дулиан
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Дули
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Дукси
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Дуко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дуаид
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Дтойко
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Дтефан
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Друмчо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Друми
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дружелюб
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Другомир
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дросьо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Дробромир
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дречко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дренчо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Дреко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дрвладимир
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Драшко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Драогомир
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дралчо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Драксим
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Драко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Драйчо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Дражо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Дражко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Драгушко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Драгул
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Драгошин
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Драгоцвет
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Драготин
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Драгостин
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Драгост
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Драгослав
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Драгомир
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Драгомил
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Произволни женски имена
Драголюба
Драгомилка
Дулика

Каталог на Женски имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя женски имена. Женско име: Д}Рмилка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дярка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дянка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Дяна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дялка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дяка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дюлка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дюла
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Дъмянка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Душка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Душица
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Душинка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Душанка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Душана
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Душа
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Дучка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Дуся
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дуня
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Дунка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дунавка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дунавия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дулка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Дулика
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Дукина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дукена
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дукатина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Дука
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Дуда
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дтела
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Друмяна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Друмче
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Друмка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Друма
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дринка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Дрина
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Дримка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Дренка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дражка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Драже
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Дража
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Драгоя
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Драгота
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Драгостина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Драгослава
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Драгомирка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Драгомира
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Драгомилка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Драгомила
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Драголюба
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Драгойка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Драгна
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Драгия
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Драгиша
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Драгица
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Драгинка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Драгина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Драге
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Драганка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Драгана
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Драга-Михаела
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Драга
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дошка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Доша
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дочка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дочинка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Дочина
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Доча
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2

Произволни Фамилни имена ДАВИДОВ ДАБЧЕВА ДАВАДЖИЕВА

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя фамилии.
Д-Р, Д0ЧЕВ, ДААЛИЕВ, ДААЛИЕВА, ДААЛИЕВА-ЧОРБАДЖИЙСКА, ДААЛИЙСКИ, ДААЛОВ, ДААЛОВА, ДАБЕВ, ДАБЕВА, ДАБЕВСКИ, ДАБИЖЕВ, ДАБИЖЕВА, ДАБКОВ, ДАБКОВА, ДАБОВ, ДАБОВА, ДАБОВСКИ, ДАБРАКОВА, ДАБРАЧКА, ДАБУЛ, ДАБУР, ДАБЧЕВ, ДАБЧЕВА, ДАВАДЖИЕВА, ДАВАЛАШЕВ, ДАВАЛАШЕВА, ДАВАРСКА, ДАВАРСКИ, ДАВДОВ, ДАВЕРОВ, ДАВЕРОВА, ДАВИД, ДАВИДЕНКО, ДАВИДЕНКОВ, ДАВИДЕНКОВА, ДАВИДКОВ, ДАВИДКОВА, ДАВИДОВ, ДАВИДОВА, ДАВИДОВА-ГЕРОВА, ДАВИДОВИЧ, ДАВИДОВСКА, ДАВИДОВСКИ, ДАВИДСЕН, ДАВИДЯН, ДАВИЛА, ДАВИТАКОВ, ДАВИТКОВ, ДАВИТКОВА, ДАВИТЯН, ДАВИЦОВА, ДАВИЧОНОВ, ДАВИШЕВА, ДАВКОВ, ДАВКОВА, ДАВЛЕТИХАНОВА, ДАВРАНОВ, ДАВРАНСКИ, ДАВРУДСКИ, ДАВУД, ДАВУЛИЙСКА, ДАВУЛИЙСКИ, ДАВУЛСКА, ДАВЧЕВ, ДАВЧЕВА, ДАГАНОВ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Д?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Д

Значение и именни дати на Български имена

Име: Драгомир Значение на името: за когото мирът е драг
Български именници ( именен ден ): Драгомир празнуват на дата: --2018
Име: Драган Значение на името: който е драг
Български именници ( именен ден ): Драган Драго, Драгой празнуват на дата: --2018
Име: Доситей Значение на името: гр. даден от Бога
Български именници ( именен ден ): Доситей Доско празнуват на дата: 19-Февруари-2018
Име: Доротея Значение на името: гр. дар Божий
Български именници ( именен ден ): Доротея празнуват на дата: 6-Февруари-2018
Име: Доротей Значение на името: гр. дар Божий
Български именници ( именен ден ): Доротей празнуват на дата: 3-Септември-2018
Име: Добромир Значение на името: който носи добър мир
Български именници ( именен ден ): Добромир Добри празнуват на дата: --2018
Име: Дионисий Значение на името: гр. бог на лозята
Български именници ( именен ден ): Дионисий празнуват на дата: 3-Октомври-2018
Име: Димитър Значение на името: гр. богиня на плодородието Деметра
Български именници ( именен ден ): Димитър Мито, Митко празнуват на дата: 26-Октомври-2018
Име: Деян Значение на името: гр. Който действа, работи
Български именници ( именен ден ): Деян празнуват на дата: --2018
Име: Деспот Значение на името: гр. господар, владетел
Български именници ( именен ден ): Деспот празнуват на дата: --2018
Име: Деспина Значение на името: гр. владетелка
Български именници ( именен ден ): Деспина Денка празнуват на дата: --2018
Име: Деньо Значение на името: роден през деня
Български именници ( именен ден ): Деньо Денка празнуват на дата: --2018
Име: Данаил Значение на името: евр. Божий съд
Български именници ( именен ден ): Данаил Данко, Дане празнуват на дата: 17-Декември-2018
Име: Дамян Значение на името: евр. победител
Български именници ( именен ден ): Дамян Даме празнуват на дата: 1-Юли-2018
Име: Дамаскин Значение на името: роден в Дамаск
Български именници ( именен ден ): Дамаскин празнуват на дата: 16-Януари-2018
Име: Давид Значение на името: евр. възлюбен
Български именници ( именен ден ): Давид празнуват на дата: 26-Юни-2018

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Д:
Име на град: Две могили - Описание: .
Име на град: Дебелец - Описание: .
Име на град: Девин - Описание: .
Име на град: Девня - Описание: .
Име на град: Джебел - Описание: от турско арабското cebel, планина.
Име на град: Димитровград - Описание: Георги Димитров, политик.
Име на град: Димово - Описание: Живко Пуев с прякор Димо, комунистически партизанин.
Име на град: Добринище - Описание: от добро.
Име на град: Добрич - Описание: Добротица, деспот.
Име на град: Долна Баня - Описание: от "баня" в смисъл на минерален извор.
Име на град: Долна Митрополия - Описание: .
Име на град: Долна Оряховица - Описание: орех.
Име на град: Долни Дъбник - Описание: дъб.
Име на град: Долни чифлик - Описание: .
Име на град: Доспат - Описание: на деспот Слав.
Име на град: Драгоман - Описание: .
Име на град: Дряново - Описание: дрян.
Име на град: Дулово - Описание: на династията Дуло.
Име на град: Дунавци - Описание: името идва от близостта на града до Дунав.
Име на град: Дупница - Описание: от дупка, особеност на релефа.
Име на град: Дългопол - Описание: .
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас


1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
София: 42.683; 23.317