Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Чари
ЧАЕВА
Чеко

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Ч:

В тази колекция от български имена има 49 броя мъжки имена.
Мъжко име: Чурнан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Чудомир
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Чу
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Чошко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Чочо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Чортан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Чори
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Чоно
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Чолев
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Чифтчи
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Чифан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Чипев
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Чильо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Чило
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Чико
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Четин
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Честимир
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Честари
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Черню
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Черньо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Чернъо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Чернислав
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Чернико
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Чернай
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Черкез
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ченю
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ченко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Чемъртан
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Чели
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Чеко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Чедомир
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Часлав
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Чародий
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Чарлз
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Чари
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Чардафон
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Чапай
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Чаню
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Чаньо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Чанъо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Чано
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Чанко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Чани
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Чандо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Чан
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Чакър
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Чако
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: ЧАЕВА
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Чавдар
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Произволни женски имена
Чанна
Чута
Чубра

Каталог на Женски имена започващи с буква Ч:

В тази колекция от български имена има 30 броя женски имена. Женско име: Чута
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Чуна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Чулка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Чудомира
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Чудинка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Чубрина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Чубра
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Чорка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Чонка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Чона
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Чока
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Чобанова
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Чинка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Чиме
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Чечилия
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Черна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Черешка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Череша
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ченка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Чая
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Чарита
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Чаня
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Чанна
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Чанка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Чанита
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Чана
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Чайка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Чавдарка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Чавдара
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Чавда
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1

Произволни Фамилни имена ЧАВКОВА ЧАВДАРОВА ЧАВУШ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Ч:

В тази колекция от български имена има 49 броя фамилии.
ЧАБАНСКА, ЧАБОКЛИЙСКА, ЧАБРАКОВ, ЧАБРАНОВ, ЧАБУКЛИЙСКИ, ЧАВАЛИНОВ, ЧАВАЛИНОВА, ЧАВАНСКА, ЧАВАНСКИ, ЧАВГАДЖИЕВ, ЧАВГОВ, ЧАВГОВА, ЧАВГЪНОВ, ЧАВГЪНОВА, ЧАВДАР, ЧАВДАРОВ, ЧАВДАРОВА, ЧАВДАРОВА-НИКОЛОВА, ЧАВДАРОВА-ПЕНКОВА, ЧАВДАРСКА, ЧАВДАРСКИ, ЧАВЕВ, ЧАВЕЕВ, ЧАВЕЕВА, ЧАВКАРОВА, ЧАВКАРСКА, ЧАВКАРСКИ, ЧАВКОВ, ЧАВКОВА, ЧАВЛИНОВ, ЧАВНАРСКИ, ЧАВОВ, ЧАВОРИН, ЧАВОРИНА, ЧАВОРСКА, ЧАВОРСКИ, ЧАВРАКОВ, ЧАВРАКЧИЕВ, ЧАВРОВ, ЧАВРОВА, ЧАВРЪКОВ, ЧАВРЪКОВА, ЧАВУШ, ЧАВУШАН, ЧАВУШИЯН, ЧАВУШЯН, ЧАВЧИЕВА, ЧАГА, ЧАГОВА,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Ч?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Ч

Значение и именни дати на Български имена

Име: Чудомир Значение на името: чудо на света
Български именници ( именен ден ): Чудомир празнуват на дата: --2020
Име: Черню Значение на името: черен
Български именници ( именен ден ): Черню празнуват на дата: --2020
Име: Чанко Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Чанко празнуват на дата: --2020
Име: Чавдар Значение на името: тур. ръж
Български именници ( именен ден ): Чавдар празнуват на дата: --2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Ч:
Име на град: Червен бряг - Описание: .
Име на град: Чипровци - Описание: .
Име на град: Чирпан - Описание: .
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |
София: 42.683; 23.317