Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Зикри
Зинко
Зийнеб

Каталог на Мъжки имена започващи с буква З:

В тази колекция от български имена има 74 броя мъжки имена.
Мъжко име: Зюхтю
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Зюхри
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Зюфли
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Зюреп
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Зюрап
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Зюмрют
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Зюмрюд
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Зюмбюл
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Зюмбил
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Зюлябедин
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Зюлфю
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Зюлфикяр
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Зюлфи
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Зюлкяр
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Зюлкюф
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Зюлкиф
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Зюлкар
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Зюйрап
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Зъварт
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Зухал
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Зубер
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Зравко
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Зохраб
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Зоти
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Зоро
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Зорничко
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Зорко
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Зориан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Зори
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Зоран
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Зончо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Зонко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Золтан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Зой
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Зои
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Зограф
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Знамен
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Златю
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Златьо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Златослав
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Златомир
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Златозар
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Златко
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Златкак
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Златк
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Златин
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Златимир
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Златил
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Злати
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Златан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Зладко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Зихни
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Зисо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Зисис
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Зинозин
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Зиновий
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Зинови
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Зинко
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Зинети
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Зинеб
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Зимен
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Зимбул
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Зилхат
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Зикри
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Зико
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Зийнеб
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Зиинети
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Зизи
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Зигфрид
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Зиад
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Зехри
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Зехнур
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Зехни
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Зефки
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Произволни женски имена
Зография
Зулима
Зорка

Каталог на Женски имена започващи с буква З:

В тази колекция от български имена има 74 броя женски имена. Женско име: Зюхтие
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Зюхре
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Зюхра
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Зюфтие
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Зюря
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Зюре
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Зюмбюлка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Зюмбюла
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Зюмбулка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Зюмбула
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Зюмбила
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Зюлфие
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Зюлейха
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Зюлбия
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Зюлбие
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Зюйре
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Зюбейде
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Зьохре
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Зъна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Зухра
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Зуска
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Зунка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Зуна
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Зумбуля
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Зульфия
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Зулфие
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Зулкарне
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Зулима
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Зузка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Зубайда
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Зравка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Зояна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Зоя
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Зошка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Зофия
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Зоря
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Зорничка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Зорница
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Зоркаа
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Зорка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Зоричка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Зорица
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Зорита
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Зорислава
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Зоринка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Зорина
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Зориана
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Зорана
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Зора
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Зоня
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Зонка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Зона
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Зойца
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Зойка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Зоичка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Зоица
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Зоика
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Зографка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Зография
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Зографина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Зографа
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Зобайда
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Знеполка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Змарула
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Змарагда
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Змара
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Злтина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Златяна
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Златунка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Златтка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Златоцвета
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Златославка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Златослава
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Златосвета
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6

Произволни Фамилни имена ЗАБОТИНА ЗАБУКОВА ЗАБОРОВ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква З:

В тази колекция от български имена има 74 броя фамилии.
ЗААРИР, ЗАБАДАНОВА, ЗАБАРКИНА, ЗАБЕЛЕВИЧ, ЗАБЕЛЕЕВИЧ, ЗАБЕРСКА, ЗАБЕРСКА-КЪРЧЕВА, ЗАБЕРСКИ, ЗАБИРОВ, ЗАБИРОВА, ЗАБИТЕВ, ЗАБОЛОЦКАЯ, ЗАБОРОВ, ЗАБОРОВА, ЗАБОТИНА, ЗАБУКОВ, ЗАБУКОВА, ЗАБУЛОВА, ЗАБУНОВ, ЗАБУНОВА, ЗАБУНОВА-ХРИСТОВА, ЗАБУНСКИ, ЗАБУНЯН, ЗАБУРТОВ, ЗАБУРТОВА, ЗАБЪНОВ, ЗАБЪНОВА, ЗАВАДОВСКА, ЗАВАЛИЙСКА, ЗАВАЛОВ, ЗАВАЛОВА, ЗАВАРИНОВ, ЗАВАРИНОВА, ЗАВАРЦОВА, ЗАВЕДИЕВ, ЗАВЕРДЖИЕВ, ЗАВЕРДЖИЕВА, ЗАВЕРНЯЕВ, ЗАВЕРНЯНОВ, ЗАВИШЛЯК, ЗАВКОВ, ЗАВКОВА, ЗАВРАКЧИЙСКА, ЗАВРАКЧИЙСКИ, ЗАВРАТЧИЙСКИ, ЗАВРЪНКОВА, ЗАВЪРЗАШКА, ЗАГАЙЦОВА, ЗАГАРАШКИ, ЗАГАРОВ, ЗАГАРОВА, ЗАГАРЬОВА, ЗАГАРЯНОВ, ЗАГАРЯНОВА, ЗАГВЕЛИЕВ, ЗАГОВА, ЗАГОРКИН, ЗАГОРЛИЕВА, ЗАГОРЛИЙСКА, ЗАГОРЛИЙСКИ, ЗАГОРОВ, ЗАГОРОВА, ЗАГОРСКА, ЗАГОРСКА-ЖЕЛЯЗКОВА, ЗАГОРСКИ, ЗАГОРСКИН, ЗАГОРЧЕВ, ЗАГОРЧЕВА, ЗАГОРЧИН, ЗАГОРЧИНА, ЗАГОРЧИНОВ, ЗАГОРЧИНОВА, ЗАГОСКИНА, ЗАГРАЛОВ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква З?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: З

Значение и именни дати на Български имена

Име: Зоя Значение на името: гр. живот
Български именници ( именен ден ): Зоя празнуват на дата: 26-Януари-2020
Име: Зора Значение на името: родена призори
Български именници ( именен ден ): Зора Зорка, Зорница празнуват на дата: --2020
Име: Златозар Значение на името: злато озарен
Български именници ( именен ден ): Златозар празнуват на дата: --2020
Име: Злата Значение на името: злато
Български именници ( именен ден ): Злата Златан, Златка празнуват на дата: 18-Октомври-2020
Име: Захария Значение на името: евр. памет за Бога
Български именници ( именен ден ): Захария Хари празнуват на дата: 5-Септември-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата З:
Име на град: Завет - Описание: .
Име на град: Земен - Описание: .
Име на град: Златарица - Описание: .
Име на град: Златица - Описание: .
Име на град: Златоград - Описание: .
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |
София: 42.683; 23.317