Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Житомир
Жориен
Живан

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Ж:

В тази колекция от български имена има 96 броя мъжки имена.
Мъжко име: Журион
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Жулиян
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Жулиен
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Жулиан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Жули
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Жул
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Жуди
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Жувко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Жоудат
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Жоро
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Жорко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Жорион
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Жориен
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Жори
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Жоржи
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Жоржет
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Жоржан
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Жорж
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Жорето
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Жорес
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Жонко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Жони
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Жози
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Жозеф
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Жозет
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Жожо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Жклязко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Жиш
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Жихад
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Житомир
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Жирар
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Жирайр
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Жираир
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Жинет
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Жико
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Жидомир
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Живомир
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Живодар
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Живо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Живков
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Живко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Живк
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Живан
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Жечо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Жечко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Жечк
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Жермен
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Жерко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Жерес
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Жерар
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Жерайн
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Женьо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Женови
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Женко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Жени
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Женев
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Жендо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Желяско
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Желязко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Желяз
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Желюл
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Желю
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Жельо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Желъо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Желчо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Желко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Желимир
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Железчо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Железко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Железан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Желез
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Желантин
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Желан
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Желазко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Жеко
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Жейно
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Жейни
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Жезко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Жевжет
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ждан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Жасмин
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Жарто
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Жармен
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Жарко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Жарин
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Жари
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Жано
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Жанко
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Жанин
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Жани
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Жанет
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Жан
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Жаклин
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Жаклен
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Жак-Яко
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Жак
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Произволни женски имена
Жанаа
Жозефина
Жаниа

Каталог на Женски имена започващи с буква Ж:

В тази колекция от български имена има 76 броя женски имена. Женско име: Жулияна
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Жулиета
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Жулиде
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Жулиана
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Жулеита
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Жужанка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Жужана
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Жувана
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Жуанета
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Жохана
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Жофа
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Жорка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Жорина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Жоржина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Жоржета
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Жореса
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Жора
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Жоица
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Жозефина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Жичка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Жинка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Жина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Живка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Живица
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Живелина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Живана
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Жива
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Жечка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Жеча
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Жета
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Жермена
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Жералдина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Женя
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Женка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Женичка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Женислава
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Женина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Женика
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Женета
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Женевилия
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Женева
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Женда
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Жена
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Желяязка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Желянка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Желязна
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Желязка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Желяза
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Желка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Железна
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Железка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Железа
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Желанка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Желана
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Жела
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Жека
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Жейна
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Жейка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Жасмина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Жасимина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Жаннета
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Жанна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Жанлина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Жанка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Жанина
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Жаниела
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Жаниа
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Жанетка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Жанета
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Жанадона
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Жанаа
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Жана
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Жале
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Жаклина
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Жаклин-Олга
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Жадала
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2

Произволни Фамилни имена ЖАБИНСКА ЖДРАКОВ ЖАБОНОВА

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Ж:

В тази колекция от български имена има 96 броя фамилии.
ЖАБАРОВ, ЖАБАРОВА, ЖАБАРСКИ, ЖАБИЛОВ, ЖАБИЛОВА, ЖАБИНСКА, ЖАБИНСКИ, ЖАБЛЕКОВА, ЖАБЛЕНОВА, ЖАБЛЕНСКА, ЖАБЛЕНСКИ, ЖАБЛЯНОВ, ЖАБЛЯНОВА, ЖАБЛЯНСКА, ЖАБОВ, ЖАБОВА, ЖАБОЕДОВА, ЖАБОКРЪТСКИ, ЖАБОНА, ЖАБОНОВА, ЖАГМОЧЯН, ЖАДАЛА, ЖАДАЛА-МАРИЯ, ЖАДАЛОВ, ЖАДАЛОВА, ЖАЖАН, ЖАЗМАНЯН, ЖАЗМАТИ, ЖАЙГАРОВ, ЖАЙГАРОВА, ЖАКИЕВ, ЖАЛВАРОВ, ЖАЛЕ, ЖАЛЕВ, ЖАЛЕВА, ЖАЛИЕВА, ЖАЛНЕВ, ЖАЛНОВ, ЖАЛОВ, ЖАЛОВА, ЖАМАКОРЦЯН, ЖАМБОНАС, ЖАМГОЧИЯН, ЖАМГОЧЯН, ЖАМЧОЧЯН, ЖАН, ЖАНАВАРОВ, ЖАНДОВ, ЖАНКИНА, ЖАНОВ, ЖАНОВА, ЖАРДАНОВ, ЖАРКАС, ЖАРКОВ, ЖАРКОВА, ЖАРОВ, ЖАРОВА, ЖАРОВСКА, ЖАТОВА, ЖАТРОВА, ЖБАНТОВ, ЖБАНТОВА, ЖВАКИНОВА, ЖВАНИЯ, ЖДЕРЕВА, ЖДЕРОВ, ЖДЕРОВА, ЖДОНОВА, ЖДРАКОВ, ЖДРАКОВА, ЖДРЕБЕВ, ЖДРЕБЕВА, ЖЕВАКИНА, ЖЕГАРСКА, ЖЕГЛОВ, ЖЕГЛОВА, ЖЕГОВ, ЖЕГОВА, ЖЕДАМАНОВ, ЖЕДНАНСКА, ЖЕДНАНСКИ, ЖЕДНЕНСКА, ЖЕДНЕНСКИ, ЖЕДОМАНОВ, ЖЕЖЕВ, ЖЕЖЕВА, ЖЕЖОВ, ЖЕЖОВА, ЖЕЖУЛКОВА, ЖЕЗАНОВА, ЖЕЙКАРОВ, ЖЕЙКОВ, ЖЕЙКОВА, ЖЕЙНОВ, ЖЕЙНОВА, ЖЕКИНА,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Ж?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Ж

Значение и именни дати на Български имена

Име: Живка Значение на името: живот
Български именници ( именен ден ): Живка Зоя празнуват на дата: 26-Януари-2020
Име: Желязко Значение на името: твърд като желязо
Български именници ( именен ден ): Желязко Жельо празнуват на дата: --2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Ж:
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |
София: 42.683; 23.317