Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Кхалед
Кьню
Кяшиф

Каталог на Мъжки имена започващи с буква К:

В тази колекция от български имена има 69 броя мъжки имена.
Мъжко име: Кяшиф
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Кяшив
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Кясим
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Кяни
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Кямран
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Кямил
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Кязъм
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Кязим
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Кюстендил
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Кюран
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Кьню
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Кьньо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Кьнчо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Къчо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Къцо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Кътьо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Къто
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Кърсто
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Къню
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Къньо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Кънъо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Кънчон
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Кънчо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Кънчи
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Кънч0
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Кънч
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Къно
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Къни
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Кънел
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Кънарик
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Кънариг
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Кънар
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Къймет
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Кшъщов
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Кхалед
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Кучо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Куцар
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Кутю
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Кутьо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Кутъо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Курти
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Куртан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Курт
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Купен
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Куню
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Куньо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Кунъо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Кунчо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Куно
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Куни
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Кумчо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Куман
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Кулю
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Кульо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Кулчо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Кули
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Куков
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Куй
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Кузьо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Кузо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Кузман
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Куздо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Кузборт
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Кудрет
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Кубрат
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ктоян
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Кстадин
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ксенофон
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ксати
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Произволни женски имена
Крумче
Кяние
Кристияна

Каталог на Женски имена започващи с буква К:

В тази колекция от български имена има 69 броя женски имена. Женско име: Кяфие
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Кяние
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Кямиле
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Кязиме
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Кюрсия
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Кюранка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Кюрана
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Кюра
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Кътина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Кънка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Кънета
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Кънелия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Къна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Къдра
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Куша
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Куцка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Кута
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Куртеса
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Куртена
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Куртеза
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Курта
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Купенка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Кунче
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Кунка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Куневка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Куна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Кумрия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Кулка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Кулинка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Кула
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Кузма
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Кудина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Куда
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ксеня
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ксентия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Ксения
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ксенита
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ксафена
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ксаня
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ксантийка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Крьстинка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Крьстина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Крътина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Кръсяна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Кръстяна
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Кръстинче
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Кръстинка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Кръстинела
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Кръстина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Кръстенка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Кръстена
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Кръстева
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Кръсте
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Кръстанка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Кръстана
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Кръста
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Кръскяна
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Кръскана
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Кръсинка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Крушка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Круна
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Крумяна
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Крумче
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Крумка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Крумена
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Крумелия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Крсаимира
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Крися
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Кристияна
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9

Произволни Фамилни имена КАБЗАМАЛОВ КАБАДАЕВА КАБЗЕВ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква К:

В тази колекция от български имена има 69 броя фамилии.
К0ТЕВ, КАБАДАЕВ, КАБАДАЕВА, КАБАДАИЕВ, КАБАДАИЕВА, КАБАДАНЕВ, КАБАДЕЛОВ, КАБАДЕЛОВА, КАБАДЕНОВ, КАБАДЖАКОВ, КАБАДЖИЕВ, КАБАДЖИЙСКА, КАБАДЖОВ, КАБАДЖОВА, КАБАДИЕВ, КАБАДИЕВА, КАБАДИЙСКА, КАБАДИЙСКИ, КАБАДИСОВ, КАБАДОВ, КАБАЕВ, КАБАЕВА, КАБАЖОВА, КАБАИВАНО, КАБАИВАНОВ, КАБАИВАНОВА, КАБАИВАНОВА-ПУЛЕВА, КАБАКОВ, КАБАКОВА, КАБАКОЕВА, КАБАКЧИ, КАБАКЧИВА, КАБАКЧИЕВ, КАБАКЧИЕВА, КАБАКЧИЕВА-МИХАЙЛОВА, КАБАКЧИЙСКА, КАБАКЧИЙСКИ, КАБАКЯН, КАБАЛАКОВ, КАБАЛАКОВА, КАБАЛАН, КАБАМИТОВ, КАБАМИТОВА, КАБАНОВА, КАБАРЕЛОВ, КАБАРИМОВА, КАБАРСКИ, КАБАСАКАЛОВ, КАБАСАКАЛОВА, КАБАСАНОВ, КАБАСАНОВА, КАБАТЛИЕВ, КАБАТЛИЕВА, КАБАТОВА, КАБАШКА, КАБАШКИ, КАБДАЛИЕВ, КАБЕДЖИЕВ, КАБЕЛИЕВА, КАБЗАМАЛОВ, КАБЗАМАЛОВА, КАБЗАМАЛЯН, КАБЗАМОЛОВА, КАБЗЕВ, КАБЗЕВА, КАБЗИМАЛОВ, КАБЗИМАЛОВА, КАБЗИМАЛСКА, КАБЗИМАЛСКИ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква К?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: К

Значение и именни дати на Български имена

Име: Кубрат Значение на името: българско историческо име
Български именници ( именен ден ): Кубрат празнуват на дата: --2020
Име: Ксения Значение на името: гр. гостенка
Български именници ( именен ден ): Ксения празнуват на дата: 24-Януари-2020
Име: Кръстан Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Кръстан празнуват на дата: 14-Септември-2020
Име: Крум Значение на името: българско историческо име
Български именници ( именен ден ): Крум празнуват на дата: --2020
Име: Красимир Значение на името: Който краси света
Български именници ( именен ден ): Красимир празнуват на дата: --2020
Име: Константин Значение на името: лат. постоянен, твърд
Български именници ( именен ден ): Константин Коста, Кото, Костадин, Кунчо, Динко, Койчо празнуват на дата: 21-Май-2020
Име: Климент Значение на името: лат. милостив
Български именници ( именен ден ): Климент празнуват на дата: 27-Юни-2020
Име: Клеопа Значение на името: евр. обмяна
Български именници ( именен ден ): Клеопа празнуват на дата: 4-Януари-2020
Име: Клеопатра Значение на името: гр. славна по баща
Български именници ( именен ден ): Клеопатра празнуват на дата: 19-Октомври-2020
Име: Клавдий Значение на името: лат. куц
Български именници ( именен ден ): Клавдий празнуват на дата: 11-Август-2020
Име: Кирил Значение на името: гр. господарски
Български именници ( именен ден ): Кирил празнуват на дата: 11-Май-2020
Име: Киприян Значение на името: сир. зрял плод
Български именници ( именен ден ): Киприян празнуват на дата: 10-Май-2020
Име: Камен Значение на името: еднакво с Петър
Български именници ( именен ден ): Камен празнуват на дата: --2020
Име: Калистрат Значение на името: гр. добър воин
Български именници ( именен ден ): Калистрат празнуват на дата: 27-Септември-2020
Име: Калоян Значение на името: добър като Иван
Български именници ( именен ден ): Калоян празнуват на дата: --2020
Име: Калин Значение на името: хубав като цветето калина
Български именници ( именен ден ): Калин празнуват на дата: 29-Юли-2020
Име: Калиник Значение на името: гр. добър победител
Български именници ( именен ден ): Калиник празнуват на дата: 29-Юли-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата К:
Име на град: Каблешково - Описание: Тодор Каблешков, революционер.
Име на град: Каварна - Описание: .
Име на град: Казанлък - Описание: от турски много момичета, казан и лък.
Име на град: Калофер - Описание: .
Име на град: Камено - Описание: .
Име на град: Каолиново - Описание: заради наличието на големи находища на добър каолин в околностите на града.
Име на град: Карлово - Описание: .
Име на град: Карнобат - Описание: .
Име на град: Каспичан - Описание: .
Име на град: Кермен - Описание: .
Име на град: Килифарево - Описание: .
Име на град: Китен - Описание: .
Име на град: Клисура - Описание: името произхожда от местоположението на селището.
Име на град: Кнежа - Описание: .
Име на град: Козлодуй - Описание: .
Име на град: Койнаре - Описание: .
Име на град: Копривщица - Описание: коприва, съществуват и други етимологични обяснения.
Име на град: Костенец - Описание: .
Име на град: Костинброд - Описание: .
Име на град: Котел - Описание: .
Име на град: Кочериново - Описание: .
Име на град: Криводол - Описание: .
Име на град: Кричим - Описание: .
Име на град: Крумовград - Описание: хан Крум.
Име на град: Кубрат - Описание: хан Кубрат.
Име на град: Куклен - Описание: .
Име на град: Кула - Описание: .
Име на град: Кърджали - Описание: .
Име на град: Кюстендил - Описание: по името на феодалния владетел деспот Константин Драгаш Деянов, което османските турци трансформират в Кюстендил.
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
София: 42.683; 23.317