Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Нюлфер
Норайр
Нуньо

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Н:

В тази колекция от български имена има 75 броя мъжки имена.
Мъжко име: Нягул
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Няголин
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Нягол
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Нюсрет
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Нюсет
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Нюртян
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Нюртен
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Нюркет
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Нюрвет
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Нюлфер
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Нюлтян
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Нюлсен
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Нюжгян
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Нъшанухи
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Нъшан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Нъвер
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Нъварт
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Нъварг
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Нушко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Нух
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Нуфел
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Нусрет
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Нуршен
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Нуршан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Нурхаят
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Нурхаян
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Нурхан
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Нурудин
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Нуртиен
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Нуртен
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Нурсен
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Нурсел
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Нурсевен
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Нуридин
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Нури
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Нуржемар
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Нуржан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Нурел
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Нуредин
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Нуредим
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Нурджихан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Нурджан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Нургюл
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Нуран
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Нурал
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Нурай
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Нураир
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Нуню
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Нуньо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Нунихар
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Нуник
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Нулджан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Нуен
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Нуем
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Нуди
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Нуджихан
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Нубар
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Нрасимир
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ною
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Ночо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Нотю
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Нотьо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Нотко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ноти
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Норис
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Норгард
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Норайр
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Нораир
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Нор
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ноню
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ноньо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Нончо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Нонко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ноник
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Нолю
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Произволни женски имена
Николетта
Нура
Нилияна

Каталог на Женски имена започващи с буква Н:

В тази колекция от български имена има 75 броя женски имена. Женско име: Нягулка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Нюра
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ньонка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Нушка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Нуша
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Нуца
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Нутфие
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Нутвие
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Нурулла
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Нурла
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Нурия
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Нурица
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Нурие
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Нурбия
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Нура
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Нунка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Нуврия
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ночка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ноте
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Норка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Норица
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Норбертина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Нора
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Нонна
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Нонка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Нона
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ноемина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ноелия
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Новка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Новица
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Нове
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Нова
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Нколинка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Нкола
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Нйдялка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ния
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Нишка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ничка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ница
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Нихалие
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Ниса
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Нирна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Нира
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Нионина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Нинослава
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Нинка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Нинела
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Нина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Нилка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Нилияна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Нилия
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Нилиана
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Никулка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Никулия
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Никулица
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Никулинка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Никулина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Никула
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Николона
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Николова
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Николла
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Николка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Николия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Николичка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Николица
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Николита
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Николинка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Николина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Николетта
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Николета
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Николая
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Николайка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Николайда
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Николаида
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Николае
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4

Произволни Фамилни имена НАЗИМ НАБАТОВА НАДВОРНИ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Н:

В тази колекция от български имена има 75 броя фамилии.
НАБАТОВ, НАБАТОВА, НАБЕРЕЖНИК, НАБИНА, НАБОКО, НАВАБЕДЯН, НАВАКОВА, НАВАСАРАДЯН, НАВОН, НАВОСЕЛСКИ, НАВУШАНОВ, НАВУШАНОВА, НАВУЩАНОВ, НАВУЩАНОВА, НАВУЩАРОВА, НАВЧЕВ, НАВЧЕВА, НАГЕЛ, НАГИ, НАГИБИН, НАГЛЕДНИЧКА, НАГОРНАЯ, НАД, НАДАРЛИЙСКИ, НАДАЯНОВ, НАДАЯНОВА, НАДВОРНИ, НАДЕВА, НАДЖАКОВ, НАДЖАКОВА, НАДЖАРЯН, НАДЖИКРЪСТЕВ, НАДЖИРЯН, НАДИНСКА, НАДИНСКИ, НАДКОВ, НАДКОВА, НАДОВ, НАДОЛИЙСКА, НАДОЛИЙСКИ, НАДЪРЛИЙСКИ, НАДЯЛКОВ, НАДЯЛКОВА, НАЕВ, НАЕВА, НАЕС, НАЖАРОВА, НАЖЖАР, НАЗАРЕВ, НАЗАРЕНКО, НАЗАРЕТОВА, НАЗАРЕТЯН, НАЗАРИЕВА, НАЗАРОВ, НАЗАРОВА, НАЗАРЯН, НАЗЕМИ, НАЗИКОВ, НАЗИКОВА, НАЗИМ, НАЗИМОВА, НАЗИФ, НАЗИФОВ, НАЗИФОВА, НАЗЛЕВ, НАЗЛЕВА, НАЗЛИЕВ, НАЗЛИЕВА, НАЗЛЪМОВ, НАЗЛЪМОВА, НАЗЛЪНКИН, НАЗНИН, НАЗЩИКОВА, НАЗЪКОВ, НАЗЪРОВ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Н?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Н

Значение и именни дати на Български имена

Име: Никита Значение на името: гр. победител
Български именници ( именен ден ): Никита празнуват на дата: 4-Април-2020
Име: Николай Значение на името: гр. Който побеждава
Български именници ( именен ден ): Николай Никола, Нико, Кольо, Ница, Нина, Николина празнуват на дата: 6-Декември-2020
Име: Никодим Значение на името: гр. който побеждава народа
Български именници ( именен ден ): Никодим празнуват на дата: 2-Август-2020
Име: Никифор Значение на името: гр. победоносец
Български именници ( именен ден ): Никифор празнуват на дата: 13-Март-2020
Име: Нестор Значение на името: гр. младежки
Български именници ( именен ден ): Нестор празнуват на дата: 27-Октомври-2020
Име: Неофит Значение на името: гр. ”победоносец
Български именници ( именен ден ): Неофит празнуват на дата: 13-Март-2020
Име: Нектарий Значение на името: лат. питие на боговете
Български именници ( именен ден ): Нектарий празнуват на дата: 5-Декември-2020
Име: Неделя Значение на името: Неделя
Български именници ( именен ден ): Неделя празнуват на дата: 7-Юли-2020
Име: Наум Значение на името: евр. утеха
Български именници ( именен ден ): Наум празнуват на дата: 23-Декември-2020
Име: Натанаил Значение на името: евр. от Бога даден
Български именници ( именен ден ): Натанаил празнуват на дата: 22-Април-2020
Име: Наталия Значение на името: лат. родна
Български именници ( именен ден ): Наталия празнуват на дата: 25-Август-2020
Име: Найден Значение на името: намерен
Български именници ( именен ден ): Найден празнуват на дата: --2020
Име: Надежда Значение на името: Надежда
Български именници ( именен ден ): Надежда празнуват на дата: 17-Септември-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Н:
Име на град: Неделино - Описание: навярно по името на близко разположеният връх Света Неделя.
Име на град: Неделино - Описание: .
Име на град: Несебър - Описание: .
Име на град: Николаево - Описание: генерал Данаил Николаев.
Име на град: Никопол - Описание: от гр. , град на победата.
Име на град: Нова Загора - Описание: града носи названието си от областта, в която е разположен Загоре.
Име на град: Нови Искър - Описание: името идва от преминаващата през града река Искър.
Име на град: Нови пазар - Описание: .
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 |5 |6 |
София: 42.683; 23.317