Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Бряско
Братислав
Буривой

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Б:

В тази колекция от български имена има 66 броя мъжки имена.
Мъжко име: Бяно
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Бянко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Бяндо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Бялко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Бюрхан
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Бюрахидин
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Бюнями
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Бюниамен
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Бюнелин
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Бюлянт
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Бюлент
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Бюлейман
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Бюдмил
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Бърню
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Бърно
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Българин
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Бъкстон
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Буян
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Бурян
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Бурхан
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Бурин
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Буривой
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Буран
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Бураледин
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Бунчук
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Булганин
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Булахбал
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Буко
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Буйно
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Буй
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Бузи
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Бужо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Буен
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Будьони
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Будислав
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Будион
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Будин
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Будимир
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Буден
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Бряско
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Бръшлян
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Бруно
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Бросек
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Бронислав
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Брити
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Брислав
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Брилянт
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Брижит
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Бриго
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Бригадир
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Брешко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Брегит
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Браян
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Братухчо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Братул
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Братомир
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Братой
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Братован
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Братко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Братислав
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Братван
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Братан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Брастислав
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Бранчо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Браномир
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Бранко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Произволни женски имена
Бялка
Бърна
Броня

Каталог на Женски имена започващи с буква Б:

В тази колекция от български имена има 66 броя женски имена. Женско име: Бянка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Бяна
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Бялка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Бяла
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Бюмбюла
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Бърна
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Бърза
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Бънка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Бъна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Българина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Бушка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Буша
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Буча
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Бусилка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Бурянка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Буряна
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Буря
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Буринка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Буна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Булка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Була
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Букица
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Букетка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Бужурка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Буена
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Будинка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Будина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Будимка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Будена
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Буга
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Бубулина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Брунхилде
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Брунхилда
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Броня
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Бронхилда
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Брилянтина
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Брилянта
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Бригита
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Брезичка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Брезица
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Братоя
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Братанка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Братана
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Бранка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Бранислава
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Бранимира
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Боянка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Бояна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Боя
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Бошка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Бошева
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Бочка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Боче
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Боцка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Боца
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Бохунка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ботка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Боте
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Босилка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Босила
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Борянка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Боряна
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Борязита
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Боровинка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Борованка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Борка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2

Произволни Фамилни имена БАБАМОВ БАБАШКОВА БАБАЛОВ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Б:

В тази колекция от български имена има 66 броя фамилии.
БААДЖИЕВ, БААДИЕВ, БАБААНИН, БАБААНИНА, БАБАДАЛИЕВ, БАБАДАЛИЕВА, БАБАДЖАНКОВА, БАБАДЖАНОВ, БАБАДЖАНОВА, БАБАДЖАНСКА, БАБАДЖИНОВА, БАБАДЖОВ, БАБАДЖОВА-БАСАН, БАБАДОВ, БАБАЕВ, БАБАЕВА, БАБАЕЛЕНОВ, БАБАЕЛЕНОВА, БАБАИДОВ, БАБАИТОВ, БАБАИТОВА, БАБАЙКОВ, БАБАЙКОВА, БАБАКАРОВ, БАБАКОВ, БАБАКОВА, БАБАКОЛЕВ, БАБАКОЛОВ, БАБАКОЛОВА, БАБАЛЕВ, БАБАЛЕВА, БАБАЛЕЕВА, БАБАЛИЕВ, БАБАЛИЕВСКИ, БАБАЛИЙСКИ, БАБАЛИНОВ, БАБАЛОВ, БАБАЛОВА, БАБАЛЪКОВА, БАБАМОВ, БАБАМОВА, БАБАНИН, БАБАНКОВ, БАБАНКОВА, БАБАНОВ, БАБАНОВА, БАБАНСКА, БАБАНСКИ, БАБАРЕВ, БАБАРЕВА, БАБАРОВ, БАБАРОВА, БАБАТОВ, БАБАТОВА, БАБАХАНОВА, БАБАЦИКУ, БАБАЧЕВ, БАБАЧЕВА, БАБАЧКОВ, БАБАЧКОВА, БАБАЧОВСКИ, БАБАШЕВА, БАБАШКОВА, БАБАЯШЕВ, БАБАЯШЕВА, БАБВЕЛОВ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Б?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Б

Значение и именни дати на Български имена

Име: Бранислав Значение на името: Който брани славата
Български именници ( именен ден ): Бранислав Бранко празнуват на дата: --2020
Име: Бранимир Значение на името: Който брани, защитава мира
Български именници ( именен ден ): Бранимир празнуват на дата: --2020
Име: Боян Значение на името: Който обича да се бие
Български именници ( именен ден ): Боян Бойко, Бойчин, Бойка, Боянка празнуват на дата: 28-Март-2020
Име: Босилко Значение на името: от цветето босилек
Български именници ( именен ден ): Босилко празнуват на дата: --2020
Име: Борислав Значение на името: станал славен чрез борба
Български именници ( именен ден ): Борислав празнуват на дата: --2020
Име: Борис Значение на името: Божий човек
Български именници ( именен ден ): Борис Боре, Боряна празнуват на дата: 2-Май-2020
Име: Бонифаций Значение на името: латински Вършещ добро
Български именници ( именен ден ): Бонифаций празнуват на дата: 19-Декември-2020
Име: Божидар Значение на името: дар от Бога
Български именници ( именен ден ): Божидар Божан, Божил, Божко празнуват на дата: т.ден--2020
Име: Богослав Значение на името: от Бога слава
Български именници ( именен ден ): Богослав празнуват на дата: --2020
Име: Богомир Значение на името: Бога мир
Български именници ( именен ден ): Богомир празнуват на дата: --2020
Име: Боголен Значение на името: слав. Божия красота
Български именници ( именен ден ): Боголен празнуват на дата: --2020
Име: Богдан Значение на името: даден от Бога
Български именници ( именен ден ): Богдан Богомил празнуват на дата: 11-Януари-2020
Име: Благовеста Значение на името: еднакво с Евангелина
Български именници ( именен ден ): Благовеста празнуват на дата: 25-Март-2020
Име: Благородна Значение на името: еднакво с Евгения
Български именници ( именен ден ): Благородна празнуват на дата: 24-Декември-2020
Име: Благой Значение на името: благ характер
Български именници ( именен ден ): Благой Благо празнуват на дата: 25-Март-2020
Име: Бисера Значение на името: скъпоценна като бисер
Български именници ( именен ден ): Бисера празнуват на дата: --2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Б:
Име на град: Балчик - Описание: по името на брата на деспот Добротица, Балик, което османските турците трансформират в Балчик.
Име на град: Банкя - Описание: от "баня" в смисъл на минерален извор.
Име на град: Банско - Описание: от "баня" в смисъл на минерален извор или от "бан" средновековна българска титла.
Име на град: Баня - Описание: от "баня" в смисъл на минерален извор.
Име на град: Батак - Описание: името идва от многото блата и мочури, които заобикаляли селището при основаването му.
Име на град: Батановци - Описание: предполага се, че носи името на средновековен местен владетел (Батан).
Име на град: Белене - Описание: .
Име на град: Белица - Описание: .
Име на град: Белово - Описание: .
Име на град: Белоградчик - Описание: .
Име на град: Белослав - Описание: .
Име на град: Берковица - Описание: .
Име на град: Благоевград - Описание: Димитър Благоев, политик.
Име на град: Бобовдол - Описание: боб.
Име на град: Бобошево - Описание: .
Име на град: Божурище - Описание: божур.
Име на град: Бойчиновци - Описание: .
Име на град: Болярово - Описание: от боляри.
Име на град: Борово - Описание: бор.
Име на град: Ботевград - Описание: Христо Ботев, поет и революционер.
Име на град: Брацигово - Описание: от "брачи" ръце, сръчни хора.
Име на град: Брегово - Описание: вероятно поради разположението си на бряг(река Тимок).
Име на град: Брезник - Описание: бряст (брестник).
Име на град: Брезово - Описание: бреза.
Име на град: Брусарци - Описание: .
Име на град: Бургас - Описание: от гр. (кула), през турски burgaz.
Име на град: Бухово - Описание: .
Име на град: Българово - Описание: кръстен в 1934 година на етнонима на българската нация.
Име на град: Бяла - Описание: .
Име на град: Бяла - Описание: .
Име на град: Бяла Слатина - Описание: от слатина, в смисъл на извор, буквално белия или бели извор.
Име на град: Бяла Черква - Описание: .
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
София: 42.683; 23.317