Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Рухи
Ръщуни
Ръдван

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Р:

В тази колекция от български имена има 74 броя мъжки имена.
Мъжко име: Рюшвет
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Рюстем
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Рюгзян
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Рьонет
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ръщуни
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ръдван
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Рую
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Рушти
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Рушко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Рушид
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Рушеп
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Рушен
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Рушан
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Рухшен
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Рухтен
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Рухинас
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Рухи
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Рухар
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Руфил
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Руфи
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Руфат
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Рут
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Русян
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Русю
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Русчо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Русомир
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Русолин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Русо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Руслан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Руско
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Русиян
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Русин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Русимир
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Русим
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Руси
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Русер
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Русен
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Руселин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Русаф
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Русат
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Русанчо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Русан
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Русалин
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Русалим
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Русаки
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Рупен
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Румянчо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Румян
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Румил
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Руми
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Руменчо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Руменци
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Румени
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Румен
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Румелин
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Руман
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Рули
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Руйчо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Рузвелт
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ружо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ружко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Ружиян
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ружин
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ружен
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ружди
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ружан
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Руен
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Рудолф
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Рудиян
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Рудин
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Руди
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Руджан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Руденко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Рудан
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Произволни женски имена
Русинка
Русланка
Румяна

Каталог на Женски имена започващи с буква Р:

В тази колекция от български имена има 74 броя женски имена. Женско име: Рюкие
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Рювейде
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Рушка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Рушина
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Рухия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Рухие
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Руфкие
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Руфинка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Руфина
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Рутка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Рута
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Русяна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Рустена
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Русланка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Русланда
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Руслана
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Руслава
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Руска
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Русияна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Русия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Русинка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Русина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Русимка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Русийка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Русиана
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Русеня
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Русенка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Русена
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Руселия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Руселина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Русе
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Русанка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Русана
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Русаля
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Русалка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Русалия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Русалинка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Русалина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Русава
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Руса
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Руна
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Румянка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Румянаа
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Румяна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Румислава
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Румина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Руменка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Руменичка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Румена
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Румелия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Румелина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Румела
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Руманка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Румана
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Рулана
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Руксе
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Рукия
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Рукие
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Рука
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Руйна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Рузия
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Рузие
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ружка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ружица
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ружинка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ружина
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Руженка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ружена
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ружеа
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Руждие
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ружда
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ружана
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Ружаела
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ружа
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7

Произволни Фамилни имена РАВУЦОВА РАВАЛИЕВА РАБУШЕВ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Р:

В тази колекция от български имена има 74 броя фамилии.
РАБАГИНА, РАБАДЖИЕВ, РАБАДЖИЕВА, РАБАДЖИЙСКА, РАБАДЖИЙСКИ, РАБАЖИЕВА, РАБАКОВ, РАБАКОВА, РАБАНОВА, РАБАРОВ, РАБАЧЕВ, РАБАЧЕВА, РАБЕТОВА, РАБЕШЕВА, РАБИЕВА, РАБИШ, РАБИШЕВ, РАБИШЕВА, РАБОВ, РАБОВА, РАБОВАНСКА, РАБОВАНСКИ, РАБОВЯНСКИ, РАБОТИЛЕВ, РАБОТИЛЕВА, РАБОТИЛОВ, РАБОТИЛОВА, РАБОТОВ, РАБОТОВА, РАБОХЧИЕВ, РАБОХЧИЙСКИ, РАБРЕВА, РАБРОВ, РАБРОВАНСКИ, РАБРОВЯНСКИ, РАБУЧИЙСКА, РАБУЧИЙСКИ, РАБУШЕВ, РАБУШЕВА, РАБЧЕВ, РАБЧЕВА, РАБЧЕВА-КАЛЧИШКОВА, РАБЪШКИ, РАВАЛА, РАВАЛИЕВ, РАВАЛИЕВА, РАВАЛЪ, РАВАНЛИЙСКА, РАВАНЛИЙСКИ, РАВАНОВ, РАВАНОВА, РАВЕЛОВ, РАВЕЛОВА, РАВЕЛСКА, РАВЕНСКА, РАВЕНСКИ, РАВНАЧКА, РАВНАЧКИ, РАВНОПОЛСКА, РАВНОПОЛСКИ, РАВНЯНСКА, РАВНЯШКА, РАВУЦОВ, РАВУЦОВА, РАГАБЕДЖОВ, РАГЕВ, РАГЕВА, РАГЕВСКА, РАГЕЛОВА, РАГИН, РАГИНА, РАГУБОВ, РАГЬОВ, РАГЬОВА,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Р?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Р

Значение и именни дати на Български имена

Име: Рую Значение на името: червенко
Български именници ( именен ден ): Рую празнуват на дата: --2020
Име: Румяна Значение на името: която е румена
Български именници ( именен ден ): Румяна Румен празнуват на дата: --2020
Име: Ромил Значение на името: лат. твърд
Български именници ( именен ден ): Ромил празнуват на дата: 16-Януари-2020
Име: Роза Значение на името: гр. трендафил
Български именници ( именен ден ): Роза празнуват на дата: цветница--2020
Име: Рахила Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Рахила празнуват на дата: --2020
Име: Рафаил Значение на името: евр. Бог лекува
Български именници ( именен ден ): Рафаил празнуват на дата: 8-Ноември-2020
Име: Рангел Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Рангел Архангел празнуват на дата: --2020
Име: Радослав Значение на името: който се радва на слава
Български именници ( именен ден ): Радослав празнуват на дата: --2020
Име: Радомир Значение на името: който се радва на мира
Български именници ( именен ден ): Радомир празнуват на дата: --2020
Име: Радко Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Радко празнуват на дата: --2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Р:
Име на град: Раднево - Описание: .
Име на град: Радомир - Описание: има някои предположения, че носи името на цар Гаврил Радомир.
Име на град: Разград - Описание: .
Име на град: Разлог - Описание: .
Име на град: Ракитово - Описание: ракита.
Име на град: Раковски - Описание: Георги Стойков Раковски, политик и революционер.
Име на град: Рила - Описание: по името на най високата българска планина.
Име на град: Роман - Описание: .
Име на град: Рудозем - Описание: заради наличието на много руда в околностите на града.
Име на град: Русе - Описание: средновековно название по името на фолклорния образ мома/баба Руса, която строи град/крепост, подобно на Вида, построила Видин. Персонажът Руса мома пази връзка с празника Русалии и обредите за войнски посвещения..
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 |5 |
София: 42.683; 23.317