Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Йочо
Йоню
Йозо

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Й:

В тази колекция от български имена има 90 броя мъжки имена.
Мъжко име: Йълмаз
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Йълдъз
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Йсрдан
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Йсмет
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Йсай
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Йрдан
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Йошо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Йошко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Йочсиф
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Йочо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Йочко
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Йоцо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Йоцко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Йоханес
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Йохан
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Йото
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Йотко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Йоско
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Йосиф
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Йосип
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Йосив
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Йоси
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Йорчо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Йорохам
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Йори
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Йорзан
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Йордон
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Йорджо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Йорданчо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Йорданов
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Йорданк
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Йордан
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Йорд
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Йоргос
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Йорго
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Йоргаки
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Йоню
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Йончо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Йончи
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Йоно
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Йонни
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Йонко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Йониян
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Йонит
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Йоники
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Йони
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Йонел
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Йон
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Йоло
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Йолко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Йолист
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Йолин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Йолиан
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Йоли
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Йоко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Йозо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Йозлен
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Йозеф
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Йозджан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Йожур
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Йожко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Йожик
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Йожи
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Йожеф
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Йоджан
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Йодан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Йовчо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Йово
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Йовко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Йови
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Йовелин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Йовани
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Йоаннис
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Йоанис
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Йоанид
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Йоанели
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Йоан
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Йоаким
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Йоав
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Йлийчо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Йирдан
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Йерчаник
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Йерохам
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Йероним
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Йени
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Йежи
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Йветан
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Йвайло
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Йардан
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Й0рдан
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Произволни женски имена
Йола
Йоничка
Йоанеша

Каталог на Женски имена започващи с буква Й:

В тази колекция от български имена има 79 броя женски имена. Женско име: Йсрданка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Йрданка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Йошка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Йоша
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Йочка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Йоцка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Йоца
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Йоханна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Йохана
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Йофка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Йотова
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Йотка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Йота
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Йоска
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Йосифка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Йосифина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Йосефина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Йоса
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Йорданова
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Йорданка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Йордана
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Йордалина
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Йорда
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Йоргичка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Йоргица
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Йорга
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Йоранта
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Йонка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Йония
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Йоничка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Йоница
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Йонита
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Йонина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Йонетка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Йонета
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Йоне
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Йоная
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Йона
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Йолка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Йолита
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Йолина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Йолета
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Йолданка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Йоланца
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Йоланта-Мария
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Йоланта
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Йоланда
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Йолана
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Йола
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Йозефина
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Йожка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Йоданка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Йовка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Йовичка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Йовита
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Йовинка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Йовина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Йовилина
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Йовета
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Йовемила
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Йовелина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Йованка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Йована
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Йова
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Йоанна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Йоанка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Йоанита
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Йоанеша
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Йоанета
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Йоанела
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Йоана
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Йлия
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Йитка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Йерусалима
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Йеремия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Йелика
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Йева
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Йдрданка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Йарданка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6

Произволни Фамилни имена ЙОИНСКА ЙДРДАНОВА ЙОАНЦ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Й:

В тази колекция от български имена има 90 броя фамилии.
Й0ТОВ, ЙАРДАНОВА, ЙДРДАНОВА, ЙЕМЕЛКОВА, ЙЕНДЕМ, ЙЕРЕМИЕВА, ЙЕРЕМИЧ, ЙЕРЕНИЧ, ЙЕРУСАЛИМОВА, ЙЕРУШАЛМИ, ЙЕРУШЕЛМИ, ЙЕССЕН, ЙЛИЕВ, ЙЛРДАНОВА, ЙНОВА, ЙОАКИМОВ, ЙОАКЛИЕВ, ЙОАНИДЕС, ЙОАНИДИС, ЙОАНИДУ, ЙОАНИМОВ, ЙОАНОВА, ЙОАНЦ, ЙОВАЛЕНКО, ЙОВАНОВИЧ, ЙОВАНОВСКА, ЙОВАНОВСКИ, ЙОВЕВ, ЙОВЕВА, ЙОВЕВСКА, ЙОВИН, ЙОВИНА, ЙОВИНОВ, ЙОВИНСКА, ЙОВИНСКИ, ЙОВКИНСКИ, ЙОВКОВ, ЙОВКОВА, ЙОВОВ, ЙОВОВА, ЙОВОВИЧ, ЙОВЧЕВ, ЙОВЧЕВА, ЙОВЧЕВСКИ, ЙОВЧОВИЧ, ЙОВЧОВСКА, ЙОВЧОВСКИ, ЙОГОВ, ЙОДАНОВ, ЙОДАНОВА, ЙОДЕВ, ЙОДОВА, ЙОЗГАТЛИЯН, ЙОЗГАТЛЯН, ЙОЗДЖАН, ЙОЗОВ, ЙОЗОВА, ЙОЗПОЛДАШ, ЙОЗЧИЕВ, ЙОИНСКА, ЙОКИМОВ, ЙОКИМОВА, ЙОКИН, ЙОКИНА, ЙОКИЧ, ЙОКОВ, ЙОКОВА, ЙОКОВСКА, ЙОЛАШКА-МИТОВА, ЙОЛДАШЕВ, ЙОЛДЖИЕВА, ЙОЛДОВ, ЙОЛДОВА, ЙОЛЕВ, ЙОЛЕВА, ЙОЛЕВСКА, ЙОЛЕВСКИ, ЙОЛИЧОВ, ЙОЛКИЧЕВ, ЙОЛКИЧЕВА, ЙОЛКИЧОВ, ЙОЛКИЧОВА, ЙОЛКОВ, ЙОЛКОВСКА, ЙОЛКОВСКИ, ЙОЛОВ, ЙОЛОВА, ЙОЛОВСКА, ЙОЛОВСКИ, ЙОЛТЕКЕНОВА,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Й?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Й

Значение и именни дати на Български имена

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Й:
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |
София: 42.683; 23.317