Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Юсни
Юлкан
Юмюгюл

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Ю:

В тази колекция от български имена има 81 броя мъжки имена.
Мъжко име: Юхапер
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ютко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Юсюф
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Юсуф
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Юстиниян
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юсню
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юсни
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Юсмюгюл
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Юсми
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Юсмен
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Юси
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Юсеф
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Юсейн
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Юсеин
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юрфет
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Юрмис
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Юркюш
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юрко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Юрислав
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юрин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Юрий
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Юриий
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Юрии
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юри
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юрдан
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Юрдагюл
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юрай
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юнюл
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юнчо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юнус
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юнуз
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юнгюл
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юнгел
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юнвер
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Юнатан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Юнал
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юмют
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юмюгюл
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юмю
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Юмит
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Юмид
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Юмет
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юмеросман
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Юмер
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юмгюлсюн
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Юмгюлеюн
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Юмгюл
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Юлчо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юлфред
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юлфет
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Юлмиш
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Юлко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юлкер
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Юлкан
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юлияс
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юлиянн
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юлиян
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Юлияан
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Юлиус
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юлис
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Юлио
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юлин
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Юлик
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Юлий
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Юлии
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Юлиан
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юли
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Юлвер
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Юкюш
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юксел
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юзер
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Юзен
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Юзеир
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Юзджан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Юзден
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Юждан
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Юдисел
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Юджи
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Юджел
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Юго
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ювелин
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Произволни женски имена
Юке
Юлвие
Юлонка

Каталог на Женски имена започващи с буква Ю:

В тази колекция от български имена има 52 броя женски имена. Женско име: Юца
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Юфтина
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ютта
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Юта
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Юсние
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Юсина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Юркия
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Юркие
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Юрке
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Юрка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Юрия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Юришка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Юрданка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Юрдана
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Юргица
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Юра
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Юнона
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Юния
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Юниня
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Юнзиле
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Юмние
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Юмие
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Юлта
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Юлонка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Юлкия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Юлка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Юлиянова
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Юлиянка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Юлияна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Юлия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Юлишка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Юличка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Юлитка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Юлита
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Юлиона
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Юлинка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Юлина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Юлика
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Юлиета
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Юлиела
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Юлианна-Бела
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Юлианна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Юлиана
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Юлиа
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Юлвие
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Юлбие
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Юла
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Юкя
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Юкрие
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Юкия
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Юке
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ювелина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3

Произволни Фамилни имена ЮНКЕРОВА ЮЗЕФОВИЧ ЮКМАНСКИ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Ю:

В тази колекция от български имена има 81 броя фамилии.
ЮБЕЛ, ЮГЛЮКЛИЕВ, ЮГОВ, ЮГОВА, ЮГОВСКИ, ЮДА, ЮДАНОВ, ЮДИНА, ЮДИНОВ, ЮДОВ, ЮДОВА, ЮДОВИЧ, ЮЗАЙНОВ, ЮЗБАШИЕВ, ЮЗЕВ, ЮЗЕВА, ЮЗЕИР, ЮЗЕИРОВ, ЮЗЕИРОВА, ЮЗЕКЧИЕВ, ЮЗЕНГИДЖАН, ЮЗЕНГИДЖЕН, ЮЗЕНГИДЖЯН, ЮЗЕФОВИЧ, ЮЗОВ, ЮЗУНСКА, ЮЗУНСКИ, ЮКАМС, ЮКМАНСКА, ЮКМАНСКИ, ЮЛАЛОВА, ЮЛАРКОВ, ЮЛДЖИЕВ, ЮЛЕВ, ЮЛЕВА, ЮЛЕН, ЮЛЗАРИ, ЮЛИАНОВ, ЮЛИАНОВА, ЮЛИЕВ, ЮЛИЕВА, ЮЛИЕНОВА, ЮЛИЯНОВ, ЮЛИЯНОВА, ЮМЕР, ЮМЕРДЖИК, ЮМЕРЕФЕНДИ, ЮМЕРЕФЕНДИЕВ, ЮМЕРОВ, ЮМЕРОВА, ЮМЕРСКА, ЮМЕРСКА-ПИРОНКОВА, ЮМЕРСКИ, ЮНАКОВ, ЮНАКОВА, ЮНАРОВА, ЮНАШКОВ, ЮНАШКОВА, ЮНГАРЕВ, ЮНГАРЕВА, ЮНЗОВА, ЮНИН, ЮНИНА, ЮНИС, ЮНИЦКА, ЮНИЦКИ, ЮНКЕРОВА, ЮНОВА, ЮНУЗ, ЮНУЗОВ, ЮНУЗОВА, ЮНУС, ЮНЧОВ, ЮОРДАНОВ, ЮПЕВА, ЮПЕРЛИЕВ, ЮПЕРЛИЕВА, ЮПИТЕР, ЮРГАКИЕВ, ЮРГАКИЕВА, ЮРГАНДЖИЕВ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Ю?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Ю

Значение и именни дати на Български имена

Име: Юстиниян Значение на името: Управда
Български именници ( именен ден ): Юстиниян празнуват на дата: 14-Ноември-2020
Име: Юля Значение на името: родена през юли
Български именници ( именен ден ): Юля празнуват на дата: 16-Юли-2020
Име: Юлиан Значение на името: роден през юли, юлиевски
Български именници ( именен ден ): Юлиан празнуват на дата: 16-Февруари-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Ю:
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |
София: 42.683; 23.317