Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Ттошо
Тройчо
Тургай

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Т:

В тази колекция от български имена има 66 броя мъжки имена.
Мъжко име: Тяню
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Тянчо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Тянко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Тюрхан
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Тюркян
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Тюркен
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Тюркан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Тюран
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Тюнчер
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Тюлхан
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Търси
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Търпо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Търпелин
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Търно
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Търмик
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Тушо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Тушко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Турхан
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Турфанд
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Туркян
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Туркиян
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Тургут
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Тургай
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Туран
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Тунчо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Тунчер
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Тунчар
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Тунжер
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Тунжар
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Тунджай
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Тунай
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Тулек
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ттошо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Тръпко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Трънчо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Трънко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Трушко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Трушан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Трухчо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Труфчо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Труфи
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Труфан
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Трудолюб
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Труд
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Троянчо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Троян
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Трою
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Трошо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Трофил
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Трофан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Тронко
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Тромфей
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Тройчо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Тройо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Трлфил
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Тричко
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Трифонов
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Трифон
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Трилко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Триандафилос
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Тренчо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Тренко
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Трендафил
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Тремол
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Трейси
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Тредафил
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Произволни женски имена
Туше
Тракинка
Трунка

Каталог на Женски имена започващи с буква Т:

В тази колекция от български имена има 66 броя женски имена. Женско име: Тятяна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Тярена
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Тянка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Тяна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Търсина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Търсена
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Търса
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Търпина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Търпенка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Търпена
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Търпе
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Търпа
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Търна
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Тушка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Туше
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Тунка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Туна
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Тръска
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Тръса
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Тръпка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Трънка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Тръна
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Трушка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Труха
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Труфка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Труфанка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Труфана
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Труфа
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Трунка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Троянка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Трояна
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Трошка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Трофка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Трофанка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Трофана
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Тропка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Тройца
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Тройка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Троица
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Трйка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Трияндафиля
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Триядка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Триядафиля
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Трифунка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Трифонка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Трифона
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Трифка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Тримеружка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Триада
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Трепка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Треперина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Тренка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Трене
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Трендафилка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Трендафила
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Трена
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Траянта
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Траянка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Траяна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Транка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Трания
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Трандафила
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Трандавка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Трана
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Тракинка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Трайче
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9

Произволни Фамилни имена ТАВИЯН ТАБАНДЖОВА ТАГАРЕВА

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Т:

В тази колекция от български имена има 66 броя фамилии.
ТАБАЕВ, ТАБАК, ТАБАКОВ, ТАБАКОВА, ТАБАКОВА-ГЕНЧЕВА, ТАБАКОВА-НЕДКОВА, ТАБАКОВА-НИКОЛОВА, ТАБАЛЬОВ, ТАБАНДЖАЛА, ТАБАНДЖОВ, ТАБАНДЖОВА, ТАБАНЛИЕВ, ТАБАНЛИЕВА, ТАБАНЛИЙСКА, ТАБАНЛИЙСКИ, ТАБАНОВ, ТАБАНСКА, ТАБАНСКИ, ТАБАХНЕВ, ТАБАЧЕВ, ТАБАЧКА, ТАБАЧКИ, ТАБАЧКИН, ТАБАЧКИНА, ТАБАЧОВ, ТАБАШКА, ТАБАШКИ, ТАБЕВА, ТАБЕРТ, ТАБИАШКА, ТАБИЯШКА, ТАБИЯШКИ, ТАБЛОВ, ТАБЛОВА, ТАБОВ, ТАБОВА, ТАБОШЕВ, ТАБУРКОВА, ТАБУРОВА, ТАБУТОВ, ТАБУТОВА, ТАБЯТОВ, ТАБЯШКИ, ТАВАКОВА, ТАВАЛИЧКА, ТАВАНАРСКА, ТАВАНАРСКИ, ТАВИТЯН, ТАВИЯН, ТАВКОВ, ТАВКОВА, ТАВЛИ, ТАВЛИЕВ, ТАВЛИНОВА, ТАВОВ, ТАВРОВ, ТАВРОВА, ТАВУИЧИЯН, ТАВУКЧИАН, ТАВУКЧИЯН, ТАГАВОВ, ТАГАВОВА, ТАГАМЛИЦКА, ТАГАРЕВ, ТАГАРЕВА, ТАГАРИНСКА,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Т?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Т

Значение и именни дати на Български имена

Име: Трифон Значение на името: разкошен
Български именници ( именен ден ): Трифон празнуват на дата: 1-Февруари-2020
Име: Трендафил Значение на името: цвете Трендафил
Български именници ( именен ден ): Трендафил празнуват на дата: 8-Август-2020
Име: Траян Значение на името: който трае, търпи
Български именници ( именен ден ): Траян Трайко празнуват на дата: --2020
Име: Тоско Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Тоско празнуват на дата: --2020
Име: Тома Значение на името: евр. близнак
Български именници ( именен ден ): Тома празнуват на дата: томина нед--2020
Име: Тихон Значение на името: гр. щастливец
Български именници ( именен ден ): Тихон празнуват на дата: 16-Юни-2020
Име: Тихомир Значение на името: бг. спокоен, мирен човек
Български именници ( именен ден ): Тихомир празнуват на дата: --2020
Име: Тимотей Значение на името: гр. почитащ Бога
Български именници ( именен ден ): Тимотей празнуват на дата: 22-Януари-2020
Име: Теофил Значение на името: гр. от Бога обичан
Български именници ( именен ден ): Теофил празнуват на дата: 8-Юли-2020
Име: Теофан Значение на името: гр. явяващ Бога
Български именници ( именен ден ): Теофан Фанка празнуват на дата: 12-Май-2020
Име: Теодосий Значение на името: гр. от Бога даден
Български именници ( именен ден ): Теодосий празнуват на дата: 11-Януари-2020
Име: Теодор Значение на името: гр. Божий дар
Български именници ( именен ден ): Теодор Тотьо, Тошко празнуват на дата: тодоровден--2020
Име: Теменуга Значение на името: от цветето теменуга
Български именници ( именен ден ): Теменуга празнуват на дата: цветница--2020
Име: Татяна Значение на името: устроителка
Български именници ( именен ден ): Татяна празнуват на дата: 12-Януари-2020
Име: Тамара Значение на името: Неделя на Мироносците
Български именници ( именен ден ): Тамара Атанас празнуват на дата: --2020
Име: Таню Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Таню Атанас празнуват на дата: --2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Т:
Име на град: Твърдица - Описание: .
Име на град: Тервел - Описание: хан Тервел.
Име на град: Тетевен - Описание: ###############################################################################################################################################################################################################################################################.
Име на град: Тополовград - Описание: топола (до 1934 г. Каваклии от тур. Kavak топола).
Име на град: Трекляно - Описание: ###############################################################################################################################################################################################################################################################.
Име на град: Трън - Описание: трън.
Име на град: Тръстеник - Описание: Тръстика.
Име на град: Трявна - Описание: трева.
Име на град: Тутракан - Описание: .
Име на град: Търговище - Описание: .
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 |5 |
София: 42.683; 23.317