Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Православ
Пътър
Полин

Каталог на Мъжки имена започващи с буква П:

В тази колекция от български имена има 64 броя мъжки имена.
Мъжко име: Пюзант
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Пьшо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Пьрван
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Пьотр
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Пъшо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Пътър
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Пърланти
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Първомай
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Първо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Първи
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Първан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Пърапион
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Пънто
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Пъло
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Пъкъч
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Пуьо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Пури
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Пулю
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Пуйо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Птър
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Псалтир
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Пръхчо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Пръвчо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Пртър
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Прошко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Профир
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Прометей
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Пролетсин
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Пролетеин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Пролетан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Пролет
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Прокопий
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Прокопи
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Прокоп
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Пройчо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Пройно
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Пройко
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Продан
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Прино
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Примо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Преслав
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Пресиян
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Предраг
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Прашко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Прапион
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Православ
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Правдомир
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Правдолюб
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ппеню
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Порфирий
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Порфир
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Попи
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Пончо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Понайот
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Полян
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Полтислав
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Полон
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Полк
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Полихрон
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Полит
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Полин
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Полимен
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Поликсени
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Поли
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Произволни женски имена
Препия
Пролетка
Преспа

Каталог на Женски имена започващи с буква П:

В тази колекция от български имена има 64 броя женски имена. Женско име: Пянка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Пьша
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Пъшка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Пъша
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Пътка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Пъта
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Първомая
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Първолетка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Първолета
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Първанка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Първана
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Първа
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Пълка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Пъла
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Пунка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Пулхерия
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Пула
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Пръвка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Пруша
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Профирка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Профира
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Пролетка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Пролетинка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Пролетина
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Пролетеса
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Пролетарка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Проке
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Пройна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Пройка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Продка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Прода
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Прогреса
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Прина
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Призенция
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Преспа
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Преславка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Преслава
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Пресияна
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Препия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Преображенка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Православа
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Правдомира
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Правдолюбка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Правдолюба
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Правдинка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Правдина
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Правда
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Пощова
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Поулина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Порфирка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Порфирия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Порфира
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Поне
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Полянка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Поляна
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Поля
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Полтава
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Полка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Полияна
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Полицена
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Полихрония
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Полихрона
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Полислава
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Полинка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6

Произволни Фамилни имена ПАБУЧИЯН ПАВЛИНКОВА ПАВЕЛОВА

Каталог на Фамилини имена започващи с буква П:

В тази колекция от български имена има 64 броя фамилии.
ПАБИАН, ПАБУЧИЯН, ПАВЕЛОВА, ПАВЕХСАНОВ, ПАВИДАРОВА, ПАВКОВ, ПАВКОВА, ПАВЛАВ, ПАВЛАВА, ПАВЛАКОВ, ПАВЛЕВ, ПАВЛЕВА, ПАВЛЕВСКА, ПАВЛЕВСКИ, ПАВЛЕВЧЕВ, ПАВЛЕВЧЕВА, ПАВЛЕКОВ, ПАВЛЕНКО, ПАВЛЕНКОВ, ПАВЛЕЧЕВ, ПАВЛЕЧЕВА, ПАВЛИДИС, ПАВЛИДУ, ПАВЛИДУС, ПАВЛИЕВ, ПАВЛИКАНОВА, ПАВЛИКЕНОВ, ПАВЛИКЕНОВА, ПАВЛИКЕНСКА, ПАВЛИКЕНСКИ, ПАВЛИКЯНОВ, ПАВЛИКЯНОВА, ПАВЛИН, ПАВЛИНА, ПАВЛИНКОВА, ПАВЛИНСКА, ПАВЛИТОВА, ПАВЛИЧЕК, ПАВЛИШИНА, ПАВЛОВ, ПАВЛОВА, ПАВЛОВА,РАДЕВА, ПАВЛОВА-АТАНАСОВА, ПАВЛОВА-БРИГАДИРОВА, ПАВЛОВА-ВЪЛЧАНОВА, ПАВЛОВА-ДАЧЕВА, ПАВЛОВА-ИЛИЕВА, ПАВЛОВА-ЙОСИФОВА, ПАВЛОВА-МИХАЙЛОВА, ПАВЛОВА-МОЦИНА, ПАВЛОВА-ПЕНЕВА, ПАВЛОВА-ПОПОВА, ПАВЛОВА-РАШДАН, ПАВЛОВА-РАШЕВА, ПАВЛОВА-СТАНЧЕВА, ПАВЛОВА-СТОИЛОВА, ПАВЛОВА-УВАКОВА, ПАВЛОВА-ЦВЕТКОВСКА, ПАВЛОВВ, ПАВЛОВИЧ, ПАВЛОВСКА, ПАВЛОВСКИ, ПАВЛУДУ, ПАВОСОВ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква П?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: П

Значение и именни дати на Български имена

Име: Първан Значение на името: първородно дете
Български именници ( именен ден ): Първан празнуват на дата: --2020
Име: Прохор Значение на името: гр. началник на хор
Български именници ( именен ден ): Прохор празнуват на дата: 15-Януари-2020
Име: Прокопий Значение на името: гр. успяващ
Български именници ( именен ден ): Прокопий празнуват на дата: 27--2020
Име: Продан Значение на името: бг. Продаден
Български именници ( именен ден ): Продан празнуват на дата: --2020
Име: Порфирий Значение на името: гр. многоцветен
Български именници ( именен ден ): Порфирий празнуват на дата: 10-Февруари-2020
Име: Поликрат Значение на името: гр. многоплоден
Български именници ( именен ден ): Поликрат празнуват на дата: 28-Февруари-2020
Име: Пламен Значение на името: бг. огнен
Български именници ( именен ден ): Пламен празнуват на дата: 6-Февруари-2020
Име: Пимен Значение на името: гр. пастир
Български именници ( именен ден ): Пимен празнуват на дата: 27-Август-2020
Име: Пею Значение на името: който пее
Български именници ( именен ден ): Пею Пейчино празнуват на дата: --2020
Име: Петър Значение на името: гр. камък скала
Български именници ( именен ден ): Петър Петрана, Пенчо, Пешо празнуват на дата: 29-Юни-2020
Име: Петка Значение на името: родена в петък
Български именници ( именен ден ): Петка Пенка празнуват на дата: 14-Октомври-2020
Име: Пелагия Значение на името: гр. морска
Български именници ( именен ден ): Пелагия празнуват на дата: 4--2020
Име: Пахомий Значение на името: гр. широкоплещест
Български именници ( именен ден ): Пахомий празнуват на дата: 15-Май-2020
Име: Партений Значение на името: гр. девствен
Български именници ( именен ден ): Партений празнуват на дата: 7-Февруари-2020
Име: Параскева Значение на името: петка
Български именници ( именен ден ): Параскева празнуват на дата: 14-Октомври-2020
Име: Пантелеймон Значение на името: гр. всемилостив
Български именници ( именен ден ): Пантелеймон Пантелей Панто празнуват на дата: 27-Юли-2020
Име: Панкратий Значение на името: гр. вседържител
Български именници ( именен ден ): Панкратий празнуват на дата: 9-Юли-2020
Име: Панарет Значение на името: гр. вседобродетелен
Български именници ( именен ден ): Панарет празнуват на дата: --2020
Име: Панайот Значение на името: гр. всесвят
Български именници ( именен ден ): Панайот празнуват на дата: --2020
Име: Паисий Значение на името: гр. детски
Български именници ( именен ден ): Паисий празнуват на дата: 19-Юни-2020
Име: Павел Значение на името: лат. Малък
Български именници ( именен ден ): Павел празнуват на дата: 29-Юни-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата П:
Име на град: Павел баня - Описание: .
Име на град: Павликени - Описание: от жителите му, които са изповядвали "павликянство".
Име на град: Пазарджик - Описание: от турската дума пазар, пазарче.
Име на град: Панагюрище - Описание: от , гръцката дума за панаир, на среднобългарски панагюр..
Име на град: Перник - Описание: свързва се със славянския бог Перун. Най вероятно, още от създаването си, носи името Перник (Перуник, Периник). Точният произход на думата Перник е доказан от археолога Васил Миков, според който Перник идва от Перун..
Име на град: Перущица - Описание: .
Име на град: Петрич - Описание: .
Име на град: Пещера - Описание: градът носи името от намиращата се наблизо пещера.
Име на град: Пирдоп - Описание: .
Име на град: Плачковци - Описание: .
Име на град: Плевен - Описание: .
Име на град: Плиска - Описание: .
Име на град: Пловдив - Описание: от тракийското Пулпудева, изкривена форма на гръцкото , градът на Филип.
Име на град: Полски Тръмбеш - Описание: .
Име на град: Поморие - Описание: името си носи от разпооложението си на море.
Име на град: Попово - Описание: .
Име на град: Пордим - Описание: .
Име на град: Правец - Описание: от старобългарската дума "правьць", означаваща "прав път"..
Име на град: Приморско - Описание: името си носи от разпооложението си на море.
Име на град: Провадия - Описание: .
Име на град: Първомай - Описание: от Деня на труда, 1 май.
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 |5 |
София: 42.683; 23.317