Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Юсуф
Яшар
Яньо

Каталог на Мъжки имена започващи с буква :

В тази колекция от български имена има 70 броя мъжки имена.
Мъжко име: Яшар
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Ячо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ячко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Яцо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Яцек
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Яфес
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ястреб
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ясмин
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ясин
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ясенко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Ясен
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ярослав-Емил
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ярослав
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Яромир
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Яню
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Яньо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Янчо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Янцислав
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Янушек
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Януш
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Януслав
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Янулчо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Янул
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Янто
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Янош
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Янор
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Яно
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Янкул
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Янкоо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Янко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Янкал
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Янк
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Яничко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Янич
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Янислав
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Янис
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Яник
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Яни
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Янеслав
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Янелин
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Янек
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Янгел
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Янани
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Янакиев
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Янаки
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Янак
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ян
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ямбол
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ямар
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Ялчън
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ялчин
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ялиян
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Якъб
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Якуб
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Яков
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Яко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Яким
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Яки
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Язид
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ядигяр
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ядигер
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Яворчо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Явор
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Яблен
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Яантон
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Юхапер
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ютко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Юсюф
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Юсуф
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Юстиниян
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Произволни женски имена
Ясмина
Яфа
Ярмила

Каталог на Женски имена започващи с буква :

В тази колекция от български имена има 70 броя женски имена. Женско име: Яшка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Яшинка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Яхя
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Яхка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Яхия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Яфа
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ясмина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ясенка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ясена
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ярослава
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ярмиля
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ярмила
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ярма
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Яра
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Янче
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Янушка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Янулка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Янула
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Янтра
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Янора
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Янолена
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Янна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Янка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Яничка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Яница
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Янита
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Янислава
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Янинка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Янина
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Янила
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Яника
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Янета
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Янелия
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Яне
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Яна
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Ямурла
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ялмира
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ялбена
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Якулина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Яйла
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ягодка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ягодичка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Ягодица
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Ягодинка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ягодина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ягодена
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ягода
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ягния
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Яворка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Яворина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Явора
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Явлена
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Ябълка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Яблонка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ябленка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Яблена
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Юца
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Юфтина
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ютта
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Юта
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Юсние
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Юсина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Юркия
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Юркие
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Юрке
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Юрка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Юрия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Юришка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Юрданка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Юрдана
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5

Произволни Фамилни имена ААНДОНОВ АБИБОВ АБЕДИМОВ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква :

В тази колекция от български имена има 70 броя фамилии.
ААНДОНОВ, ААТАНАСОВ, АБААДИ, АБАДЖИДУ, АБАДЖИЕВ, АБАДЖИЕВА, АБАДЖИЙСКА, АБАДЖИМАРИНОВ, АБАДЖИМАРИНОВА, АБАДЖИЯН, АБАЗОВ, АБАЗОВА, АБАЗОНОВ, АБАЗЯН, АБАНАСОВ, АБАНОЗОВ, АБАНОЗОВА, АБАНОС, АБАРОВ, АБАРОВА, АБАС, АБАТИ, АББАЛЛЕ, АББАС, АББАС ТИМОВА, АБГАРЯН, АБГУЗОВ, АБГУЗОВА, АБДЕЛ, АБДЕЛРАХМАН, АБДЕЛФАБАХ, АБДЕЛФАТАХ, АБДЕРМАНОВ, АБДИЕВ, АБДИЕВА, АБДИЛОВ, АБДИСЕЛЯМОВ, АБДИШЕВ, АБДИШЕВА, АБДО, АБДРАХИМОВ, АБДУЛ КАРИМ, АБДУЛ-КАРИМ, АБДУЛ-ХАДИ, АБДУЛА, АБДУЛА Раид, АБДУЛАХ, АБДУЛЛА, АБДУЛОВ, АБДУЛОВА, АБДУЛРАХИМ, АБДУРАМАН, АБДУРАМАНОВ, АБДУРАХИМ, АБДУРАХИМОВ, АБДУРАХМАНОВ, АБДУРЕЛИЕВА, АБДУРМАНОВ, АБЕДИМОВ, АБЕДИН, АБЕДИНОВ, АБЕДИНОВА, АБИБОВ, АБИБУЛА, АБИБУЛОВ, АБИДИНА, АБИЛ, АБИЛЕВ, АБИЛОВ, АБИЛОВА,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква В?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: В

Значение и именни дати на Български имена

Име: Вяра Значение на името: Вяра
Български именници ( именен ден ): Вяра празнуват на дата: 17-Септември-2019
Име: Върбан Значение на името: роден на Връбница
Български именници ( именен ден ): Върбан празнуват на дата: --2019
Име: Възкресия Значение на името: еднакво с Анастасия
Български именници ( именен ден ): Възкресия празнуват на дата: --2019
Име: Вълко Значение на името: храбър като лъв
Български именници ( именен ден ): Вълко Вълкан празнуват на дата: --2019
Име: Воислав Значение на името: славен войник
Български именници ( именен ден ): Воислав празнуват на дата: --2019
Име: Владимир Значение на името: Който владее света
Български именници ( именен ден ): Владимир Владо празнуват на дата: 4-Октомври-2019
Име: Витомир Значение на името: славен оратор
Български именници ( именен ден ): Витомир Витан празнуват на дата: 15-Май-2019
Име: Висарион Значение на името: гр. горист
Български именници ( именен ден ): Висарион празнуват на дата: 6-Май-2019
Име: Виктор Значение на името: лат. победител
Български именници ( именен ден ): Виктор Виктория празнуват на дата: 11-Ноември-2019
Име: Викентий Значение на името: лат. който преодолява
Български именници ( именен ден ): Викентий празнуват на дата: 11-Ноември-2019
Име: Венцеслав Значение на името: прославен с венец
Български именници ( именен ден ): Венцеслав Венко празнуват на дата: --2019
Име: Веселин Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Веселин празнуват на дата: 1-Януари-2019
Име: Вениамин Значение на името: син на десницата
Български именници ( именен ден ): Вениамин празнуват на дата: 31-Март-2019
Име: Венедикт Значение на името: лат благословен
Български именници ( именен ден ): Венедикт празнуват на дата: 14-Март-2019
Име: Венелин Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Венелин празнуват на дата: --2019
Име: Велизар Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Велизар празнуват на дата: --2019
Име: Велеслав Значение на името: гр. който има голяма слава
Български именници ( именен ден ): Велеслав празнуват на дата: --2019
Име: Васил Значение на името: гр. царски
Български именници ( именен ден ): Васил Васко, Вълчо празнуват на дата: 1-Януари-2019
Име: Вартоломей Значение на името: еврейски син на Толомей
Български именници ( именен ден ): Вартоломей празнуват на дата: 11-Юни-2019
Име: Варнава Значение на името: еврейски син на утеха
Български именници ( именен ден ): Варнава празнуват на дата: 11-Юни-2019
Име: Варлаам Значение на името: еврейски син на народа
Български именници ( именен ден ): Варлаам празнуват на дата: 19-Ноември-2019
Име: Варвара Значение на името: гр. иностранец
Български именници ( именен ден ): Варвара празнуват на дата: 4-Декември-2019
Име: Вангел Значение на името: Евангелина
Български именници ( именен ден ): Вангел празнуват на дата: --2019
Име: Валентина Значение на името: лат. могъща, силена
Български именници ( именен ден ): Валентина празнуват на дата: 10-Февруари-2019
Име: Валентин Значение на името: лат. могъщ, силен
Български именници ( именен ден ): Валентин празнуват на дата: 6-Юли-2019

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: “зелена” пъстърва с млечен сос Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения от риба Начин на приготвяне: В тенджера се слагат двете риби, заливат се с малко вода, виното и подправките за варене. Варят се 15-20 минути. В това време фурната се включва на 220

Име на рецепта: Яхния с тиквички кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Ястия със зеленчуци Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до златисто оцветяване. Прибавят се последователно червеният пипер, доматите, настъргани на ренде, тиквичките, се нарязват

Име на рецепта: Яхния с пиле по самоковски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Изчистеното и измито пиле се нарязва на парчета, които се варят 30 минути в подсолена вода заедно с 1 глава лук и 1 морков. В мазнината се прибавят последователно и се задушават

Име на рецепта: Яхния с пиле по копривщенски Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Почистеното и измито пиле се нарязва на парчета, залива се с топла вода и се оставя на огъня да ври. Когато заври,се осолява. Лукът, се нарязва на тънки филийки, се задушава

Име на рецепта: Яхния с пиле кулинарна рецепта от Асеновград Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се нарязва на парчета, които се изпържват в мазнината, а след това се изваждат. В същата мазнина се задушават ситно нарязаният лук, а след това доматите, се нарязват

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Шафран За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Шафран представлява: Шафранът съдържа много етерични и ароматни съединения. Тази скъпа подправка е била широко използвана в националната ни кухня до началото на века. Шафранът представлява

Име на подправка: Чубрица За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чубрица представлява: Нейното научно родово име - сатурея, произхожда от името на езическите Божества сатири, на които се приписвало между другото и чревоугодничество. В кулинарията се използва

Име на подправка: Чили За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Чили представлява: Нашенската червена люта чушка по нищо не отстъпва на тази екзотична подправка с латиноамерикански произход. Ако държите на оригиналното чили, можете да го купите смляно

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата В:
Име на град: Варна - Описание: .
Име на град: Велики Преслав - Описание: преславен град.
Име на град: Велико Търново - Описание: трън.
Име на град: Велинград - Описание: Вела Пеева, партизанка.
Име на град: Ветово - Описание: от вехт.
Име на град: Ветрен - Описание: заради многото ветрове в района.
Име на град: Видин - Описание: трансформация на латинското Bononia, което е с келтски произход.
Име на град: Враца - Описание: градът носи името си от намиращия се наблизо старопланински проход Вратцата (Вратата).
Име на град: Вълчедръм - Описание: вълчи път.
Име на град: Вълчи дол - Описание: вълк.
Име на град: Върбица - Описание: върба.
Име на град: Вършец - Описание: .
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


Имена с буква В страница |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 ||.........||110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |
София: 42.683; 23.317