Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена

Цандю

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Ц:

В тази колекция от български имена има 44 броя мъжки имена.
Мъжко име: Цветислав
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Цветин
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Цветимир
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Цветил
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Цветизар
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Цвети
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Цветен
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Цветелин
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Цветедар
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Цветанчо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Цветанов
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Цветанданов
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Цветанадър
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Цветана,Адв.
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Цветан
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Цветалин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Цвет
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Цвеетан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Цватан
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Цачо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Цачко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Цацо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Царко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Царин
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Цанюен
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Цаню
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Цаньо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Цанъо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Цанчо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Цано
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Цанко
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Цанк
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Цанислав
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Цанимир
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Цани
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Цандю
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Цандьо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Цанди
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Цало
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Цалко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Цако
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Цайс
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Цавак
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ц
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Произволни женски имена
Цана
Цвeта
Цветена

Каталог на Женски имена започващи с буква Ц:

В тази колекция от български имена има 60 броя женски имена. Женско име: Цветоммила
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Цветомирка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Цветомира
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Цветомилка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Цветомила
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цветозария
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Цветозара
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Цветодарка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цветодара
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Цветна
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Цветлена
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цветла
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Цветка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Цветияна
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Цветислава
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Цветиола
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Цветинка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Цветина
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Цветимира
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цветилена
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цветеслава
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Цветенка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Цветена
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Цветелинка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Цветелина
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цветелена
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Цвете
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цветвлина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Цветаноела
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Цветанка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Цветаника
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Цветана
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Цветалия
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Цветалинка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Цветалина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Цвета
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Цвеанка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Цвветана
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Цваетанка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Цвeта
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цая
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Цацка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цаца
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Царияна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Царинка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Царина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Царевна
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Царевка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Царева
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Цаня
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Цанкака
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Цанка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Цанина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Цанилия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цанета
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Цане
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Цана
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цалка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Цала
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Цака
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7

Произволни Фамилни имена ЦАНОВСКА ЦАНКОВА ЦАНТИЛА

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Ц:

В тази колекция от български имена има 60 броя фамилии.
ЦАНЕКОВ, ЦАНЗОВ, ЦАНЗОВСКА, ЦАНЗОВСКИ, ЦАНЗОПУЛОС, ЦАНЗОПУЛУ, ЦАНИЙЧЕВ, ЦАНИН, ЦАНИНА, ЦАНИНСКА, ЦАНИНСКИ, ЦАНИЧЕВ, ЦАНИЧЕВА, ЦАНКАРСКА, ЦАНКАРСКИ, ЦАНКИН, ЦАНКОВ, ЦАНКОВА, ЦАНКОВА*, ЦАНКОВА-ГЕОРГИЕВА, ЦАНКОВА-ГРИГОРОВА, ЦАНКОВА-ИВАНОВА, ЦАНКОВА-ИВАНЧЕВА, ЦАНКОВИ, ЦАНКОВСКА, ЦАНКОВСКИ, ЦАНКУДИ, ЦАНОВ, ЦАНОВА, ЦАНОВА-КИРКОВА, ЦАНОВА-ЧОРБАНОВА, ЦАНОВСКА, ЦАНОВСКИ, ЦАНОЙКОВ, ЦАНТИЛА, ЦАНЦАРОВА, ЦАНЦИРОВА, ЦАНЧЕВ, ЦАНЧЕВА, ЦАПАРЕВА, ЦАПАРЕВСКА, ЦАПАРКОВ, ЦАПАРОВ, ЦАПЕРКОВ, ЦАПЕРКОВА, ЦАПКОВ, ЦАПКОВА, ЦАПОВ, ЦАПОВА, ЦАПРАЗИС, ЦАПРЕВ, ЦАПРЕВА, ЦАРАЦОРКОВА, ЦАРВУЛАНОВ, ЦАРВУЛАНОВА, ЦАРВУЛДЖИЕВА, ЦАРВУЛКОВ, ЦАРВУЛКОВА, ЦАРДИКУДИС, ЦАРЕВ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Ц?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Ц

Значение и именни дати на Български имена

Име: Цоню Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Цоню Стоян празнуват на дата: --2019
Име: Цоло Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Цоло Апостол празнуват на дата: --2019
Име: Цветко Значение на името: цветенце
Български именници ( именен ден ): Цветко Цветан, Цеко, Цецо празнуват на дата: цветница--2019

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: Яхния от пиле по селски кулинарна рецепта от село Ореш свищовско Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се почиства и измива, нарязва се на парчета и се изпържва в мазнината заедно с нарязания на филийки кромид лук. Прибавя се брашното и се запържва. След това се

Име на рецепта: Яхния от петел кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Лукът, след като се почисти и измие. се нарязва на тънки филийки и се задушава в маслото, докато остане на мазнина. Прибавят се червеният пипер, доматите, настъргани на

Име на рецепта: Яхния от гъби лапад и витабел Вкусно и полезно В категория: Ястия с гъби Лапада се задушава с лука и олиото. Добавят се изкиснатите 10 мин. в оцет и вода гъби, нарязани на кубчета, ориза, доматите, магданоза, пипера и солта. Вари се на умерен огън

Име на рецепта: Яхния от гъби втори вид Вкусно и полезно В категория: Ястия с гъби Гъбите се нарязват на ивици и се задушават в маслото и малко вода. Отделно в растителната мазнина се задушават лука, нарязан на филийка, и морковите, нарязани на кубчета.

Име на рецепта: Яхния от гъби Вкусно и полезно В категория: Ястия с гъби Лукът и чушките се нарязват на дребно и се запържват. Слагат се и нарязаните на филийки гъби и се задушават 10-15 мин. Прибавят се обеления домат, нарязан на кубчета. Поръсва

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Хрян За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Хрян представлява: Хрянът е чудесна подправка към месни супи и кебапи, прибавя се и към сосове за риба.С него се подправя майонеза за гарниране на варена риба, телешко варено, варени свински

Име на подправка: Хвойна За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Хвойна представлява: Малки ароматни пъпки, които влизат в състава на маринатите, използват се при готвене на кисело зеле, кюфтета от месо и задушени ястия. При изпозване се натрошават, за

Име на подправка: Тлъстига За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Тлъстига представлява: Тази зелена подправка се среща вече твърде рядко в градините. Расте в диво състояние на слънчеви сухи места в песъчлива почва. Растението пълзи по земята и неговите

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Ц:
Име на град: Цар Калоян - Описание: цар Калоян.
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 | Имена с буква Ц страница 2 |
София: 42.683; 23.317