Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Обиграф
Ованес
Ортодокс

Каталог на Мъжки имена започващи с буква О:

В тази колекция от български имена има 82 броя мъжки имена.
Мъжко име: Ошнут
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Оханес
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Охан
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Охаки
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Офел
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Отто
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Ото
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Отнян
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Отко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Осуалд
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Осман
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Оскиян
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Оски
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Оскар
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Орхидей
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Орхан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Орфей
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Ору
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Ортодокс
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Орлин
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Орий
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Оржен
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Орал
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Опро
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Опри
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ончо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Онник
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Онисифор
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Онис
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Оник
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ониик
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Онегин
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Омуртаг
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Омик
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Омер
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Омар
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Олми
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Олмер
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Олимпий
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Олимпиади
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Олимпи
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Олек
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Олейник
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Олег
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Олджай
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Олаф
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Октомври
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Октай
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Октавиян
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Октавиан
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Оксиян
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Океан
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Окан
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Озден
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Одисей
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Одет
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Огюн
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Огнянчо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Огнян
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Огняв
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Огнчн
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Огнн
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Огнимир
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Огни
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Огнемир
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Огнезар
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Оганес
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Овид
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Овед
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Ованес
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Ованез
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Оваким
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Овагин
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Овагим
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Обрядко
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Обрешко
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Обретко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Обретин
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Обретен
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Обрейко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Обрат
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Обиграф
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Произволни женски имена
Офелия
Орешка
Огня

Каталог на Женски имена започващи с буква О:

В тази колекция от български имена има 51 броя женски имена. Женско име: Офелия
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Основа
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Орце
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Орхидея
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ортоксия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Ортенсия
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Ортензия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Орлина
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Орлета
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Орионка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Ориета
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Орея
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Орешка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Орета
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ореола
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Ореклийка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Орбела
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Орания
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Оранихка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Ораника
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Оприета
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Оляна
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Оля
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Олъга
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Олияна
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Оличка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Олита
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Олинка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Олина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Олимпия
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Олимпиада
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Оливие
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Оливера
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Олиана
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Олеся
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Оленка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Олега
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Олга
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Октомврийка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Октавия
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Оксана
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Одринка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Одилия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Одета
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Огнянка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Огняна
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Огня
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Огна
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Овсанна
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Овсанка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Обичка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2

Произволни Фамилни имена ОБРЕТИНЧЕВА ОВАГИМОВА ОБРЕТЕНОВА

Каталог на Фамилини имена започващи с буква О:

В тази колекция от български имена има 82 броя фамилии.
ОББОВ, ОББОВА, ОБЕСНИКОВ, ОБЕЦАНОВ, ОБЕЦАНОВА, ОБЕЩАНОВА, ОБИДИЕВА, ОБИДИМКИН, ОБИДИМСКИ, ОБЛАКОВ, ОБЛАКОВА, ОБЛАЧКА, ОБЛАЧКИ, ОБЛАШКИ, ОБЛИКОВ, ОБЛИКОВА, ОБОЗНИЧКИ, ОБОРСКА, ОБОРСКИ, ОБРАЗЦОВ, ОБРАЗЦОВА, ОБРЕЙКОВ, ОБРЕЙКОВА, ОБРЕТЕНОВ, ОБРЕТЕНОВА, ОБРЕТЕНОВА-НИКОЛОВА, ОБРЕТЕНЧЕВ, ОБРЕТЕНЧЕВА, ОБРЕТИНОВ, ОБРЕТИНОВА, ОБРЕТИНЧЕВА, ОБРЕТКОВ, ОБРЕШКОВ, ОБРЕШКОВА, ОБРОКЛИЙСКА, ОБРОКЛИЙСКИ, ОБРЯТКОВ, ОБУЩАРЕВ, ОБУЩАРОВ, ОБУЩАРОВА, ОБЩИНСКА, ОВАГЕМОВ, ОВАГЕНОВА, ОВАГЕНЯН, ОВАГИМ, ОВАГИМОВА, ОВАГИМЯН, ОВАГИНЯН, ОВАДИЕВ, ОВАДИЯ, ОВАЛИЕВ, ОВАЛИСЯН, ОВАЛОВ, ОВАЛОВА, ОВАНЕЗОВ, ОВАНЕЗОВА, ОВАНЕСОВ, ОВАНЕСОВА, ОВАНЕСЯН, ОВАНИСЯН, ОВАНОВИК, ОВАРДОВ, ОВАСИЯН, ОВЕДЕЖКИ, ОВЕДЕНСКА, ОВЕЛОВ, ОВЕСЕНСКА, ОВНАРОВ, ОВНАРОВА, ОВНАРСКА, ОВНАРСКИ, ОВОЩАРОВА, ОВСЕПЯН, ОВСЯННИКОВА, ОВЧАРЕНСКИ, ОВЧАРКИН, ОВЧАРКИНА, ОВЧАРОВ, ОВЧАРОВА, ОВЧАРОВА-ХАРИЗАНОВА, ОВЧАРСКА, ОВЧАРСКИ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква О?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: О

Значение и именни дати на Български имена

Име: Олга Значение на името:
Български именници ( именен ден ): Олга празнуват на дата: 11-Юли-2020
Име: Огнян Значение на името: бг. Огън
Български именници ( именен ден ): Огнян празнуват на дата: 6-Февруари-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: Яхния с овнешко месо кулинарна рецепта от Пазарджик Вкусно и полезно В категория: Ястия с овнешко месо Яхнията става по-вкусна, ако месото е тлъсто. Тогава се взема 900 г месо и не се прибавя мазнина. Месото, нарязано на средно големи парчета, се слага в съд с малко вода и

Име на рецепта: Яхния с месо по овчарски кулинарна рецепта от Странджанско Вкусно и полезно В категория: Ястия с овнешко месо Месото се нарязва на средно големи парчета и се слага в пръстено гърне. Отгоре се поставят нарязаните на дребно лук, магданоз и джоджен. Прибавят се червеният пипер,

Име на рецепта: Яхния с луканка и праз лук кулинарна рецепта от Хасково Вкусно и полезно В категория: Колбасите във готварското изкуство Празът се почиства и измива, нарязва се на ситно и се запържва в мазнината, след което се разбърква с червеният пипер и се задушава заедно с нарязаните на дребно домати.

Име на рецепта: Яхния с бабек кулинарна рецепта от Средногорието Вкусно и полезно В категория: Колбасите във готварското изкуство Ситно нарязаният лук се задушава в мазнината до омекване и се разбърква с червеният пипер. Прибавят се нарязаният на парченца бабек, пиперките, се нарязват на ивици,

Име на рецепта: Яхния от свинско месо и зрял фасул кулинарна рецепта от село Мало конаре Вкусно и полезно В категория: Ястия от свинско месо Фасулът, след като се почисти и измие, се залива със студена вода и се вари в гърне на тих огън. Месото се нарязва на средно големи парчета и се задушава заедно със ситно

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Черн пипер За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Черн пипер представлява: У нас най-разпространен е черният пипер. С малко повече постоянство в магазините за деликатеси могат да се намерят зелени и бели пиперени зърна. Зелените са просто недозрелите

Име на подправка: Червен пипер За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Червен пипер представлява: Сладкият червен пипер, с който така сме свикнали, е влязъл в Европа не от Ориента, а през Португалия. През XVI век португалските каравели донесли подправката от Мексико

Име на подправка: Целина За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Целина представлява: Миризливата целина е почитана още от древните египтяни, елини и римляни. в кулинарията се използват корените, листата и семената и. Срещат се много подвидове и сортове.

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата О:
Име на град: Обзор - Описание: .
Име на град: Омуртаг - Описание: хан Омуртаг.
Име на град: Опака - Описание: .
Име на град: Оряхово - Описание: орех.
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


Имена с буква О страница 1 |
София: 42.683; 23.317