Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Дейчо
Дафчо
Деви

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя мъжки имена.
Мъжко име: Дервиш
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Деонис
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Деню
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Деньо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Денъо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Денчо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Денчали
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Денолюб
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дено
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Денко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дениш
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Денислав
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Денис
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Денимир
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Дениз
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дени
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Денев
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Демосян
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Демостен
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Демирчо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Демир
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Деми
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Демерджиев
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Делян
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Делю
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Дельо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Делчо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Дело
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Делко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Делиян
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Делион
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Дели
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Делвер
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Деко
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дейчо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Дейсам
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Дейко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Дейзи
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Дейдар
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Дейвид
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Дези
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дедю
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Девриш
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Девлет
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Девисил
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Деви
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Деан
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Ддимитър
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Дветослав
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Даян
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дашо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дашко
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дачо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Дачко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дацо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Дацко
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Даци
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дахранухи
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Дахми
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дафчо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дафо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дафнис
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дафни
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Дафнес
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дафко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дафинчо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дафинис
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Произволни женски имена
Даниелка
Дана-Михаела
Дана

Каталог на Женски имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 34 броя женски имена. Женско име: Даница
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Данислава
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Данимира
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Данилуша
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Данила
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Данииела
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Даниелла
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Даниелка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Даниела
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Данелина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Дане
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Данаилка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Данаилия
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Данаила
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Дана-Михаела
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Дана
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Дамянка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Дамяна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дамка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Даминка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Даменка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Даме
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дамарияна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Далка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Далия
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Далина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Далила
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Далида
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дакя
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Даймянка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Даиана
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Давидка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Дабринка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Дабе
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3

Произволни Фамилни имена ДАРГОВ ДАРИСТОР ДАРГОВА

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя фамилии.
ДАРАКЛИЕВА, ДАРАКОВ, ДАРАКОВА, ДАРАКЧИЕВ, ДАРАКЧИЕВА, ДАРАКЧИЙСКА, ДАРАКЧИЙСКИ, ДАРАЛИЙСКА, ДАРАНДАШЕВА, ДАРАШКА, ДАРАШКИ, ДАРБАКЛИЕВ, ДАРБАКОВ, ДАРБАКОВА, ДАРГОВ, ДАРГОВА, ДАРГЪКОВ, ДАРГЪНОВ, ДАРГЪНОВА, ДАРДАЛОВ, ДАРДАНОВ, ДАРДАНОВА, ДАРДАРИ, ДАРДЖИКОВ, ДАРДЖИКОВА, ДАРДЖОНОВ, ДАРДОВ, ДАРДОВА, ДАРЕВ, ДАРЕДЖИЯН, ДАРЕЛОВ, ДАРЕНКОВ, ДАРЖАЛИЕВ, ДАРЖАЛИЕВА, ДАРЖАНОВ, ДАРЖАНОВА, ДАРЖИЛИЕВА, ДАРИДЖАН, ДАРИНОВ, ДАРИСТОР, ДАРИТКОВ, ДАРИТКОВА, ДАРКЕВА, ДАРКОВ, ДАРКОВА, ДАРКОВСКА, ДАРМАНСКА, ДАРМЕДЖИЯН, ДАРМОНЕВ, ДАРМОНЕВА, ДАРМОНСКИ, ДАРНАКУДОВ, ДАРНАКУДОВА, ДАРНЕВА, ДАРОВ, ДАРОВА, ДАРПАТОВ, ДАРПАТОВА, ДАРСЪКОВ, ДАРУИШ, ДАРУНСКИ, ДАРУШ, ДАРЧЕВ, ДАРЪМСКИ, ДАСЕВ, ДАСИЕЛОВА, ДАСКАЛОВ,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Д?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Д

Значение и именни дати на Български имена

Име: Драгомир Значение на името: за когото мирът е драг
Български именници ( именен ден ): Драгомир празнуват на дата: --2020
Име: Драган Значение на името: който е драг
Български именници ( именен ден ): Драган Драго, Драгой празнуват на дата: --2020
Име: Доситей Значение на името: гр. даден от Бога
Български именници ( именен ден ): Доситей Доско празнуват на дата: 19-Февруари-2020
Име: Доротея Значение на името: гр. дар Божий
Български именници ( именен ден ): Доротея празнуват на дата: 6-Февруари-2020
Име: Доротей Значение на името: гр. дар Божий
Български именници ( именен ден ): Доротей празнуват на дата: 3-Септември-2020
Име: Добромир Значение на името: който носи добър мир
Български именници ( именен ден ): Добромир Добри празнуват на дата: --2020
Име: Дионисий Значение на името: гр. бог на лозята
Български именници ( именен ден ): Дионисий празнуват на дата: 3-Октомври-2020
Име: Димитър Значение на името: гр. богиня на плодородието Деметра
Български именници ( именен ден ): Димитър Мито, Митко празнуват на дата: 26-Октомври-2020
Име: Деян Значение на името: гр. Който действа, работи
Български именници ( именен ден ): Деян празнуват на дата: --2020
Име: Деспот Значение на името: гр. господар, владетел
Български именници ( именен ден ): Деспот празнуват на дата: --2020
Име: Деспина Значение на името: гр. владетелка
Български именници ( именен ден ): Деспина Денка празнуват на дата: --2020
Име: Деньо Значение на името: роден през деня
Български именници ( именен ден ): Деньо Денка празнуват на дата: --2020
Име: Данаил Значение на името: евр. Божий съд
Български именници ( именен ден ): Данаил Данко, Дане празнуват на дата: 17-Декември-2020
Име: Дамян Значение на името: евр. победител
Български именници ( именен ден ): Дамян Даме празнуват на дата: 1-Юли-2020
Име: Дамаскин Значение на името: роден в Дамаск
Български именници ( именен ден ): Дамаскин празнуват на дата: 16-Януари-2020
Име: Давид Значение на името: евр. възлюбен
Български именници ( именен ден ): Давид празнуват на дата: 26-Юни-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: Ябълков щрудел кулинарна рецепта от Кюстендилско Вкусно и полезно В категория: Баници и тестени ястия за плънката: растително масло 100 мл (1/2 чаена чаша), сухар 2 филии, ябълки 1 кг, захар 100 г (1/2 чаена чаша), канела 1 чаена лъжичка, пудра захар, ароматизирана с 1 прах ванилия

Име на рецепта: Ябълков щрудел кулинарна рецепта от Варненско Вкусно и полезно В категория: Баници и тестени ястия Към брашното се прибавят нарязаното на парченца масло, яйцето, захарта и малко топла вода. Замесва се тесто, което се оставя да престои на студено 1 час. Половината тесто

Име на рецепта: Юфка с мляко и яйца по шуменски Вкусно и полезно В категория: Баници и тестени ястия В намазана с масло тавичка се разстила юфката Вече сме готови да започнем кулинарния процес наречен печене. във фурната до леко порозовяване. Яйцата се разбиват с млякото,

Име на рецепта: Юфка с гъби Вкусно и полезно В категория: Баници и тестени ястия,Кашкавал Гъбите се почистват и се нарязват на ситно. Изпържват се в маслото. Прибавят се юфката, яйцата, сметаната и кашкавала. Наръсва се с черен пипер и сол и се пържи, докато

Име на рецепта: Шопска салата Вкусно и полезно В категория: Салати Пиперките се изпичат, обелват се, почистват се от семето и се нарязват на дребни парчета. Прибавят се нарязаните на кубчета домати, краставички и лук. Сместа се разбърква

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Пиния За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Пиния представлява: Пинията, известна още като италиански бор, е иглолистно дърво с чадърообразна корона на листата. Вирее в Средиземноморския район. Ядките от шишарките на пинията са

Име на подправка: Пащърнак За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Пащърнак представлява: Ароматна подправка, с месест сочен корен, със сивкавобял цвят и своеобразен приятен мирис и сладникав вкус, наподобяващ магданоза и целината. Известен е още от древността

Име на подправка: Оризова бира За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Оризова бира представлява: По технология на приготвяне е по-правилно да се нарече оризова бира, а не вино, защото се прави от ориз (зърнена култура), а не от плодове. Може да се замени със сух вермут,

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Д:
Име на град: Две могили - Описание: .
Име на град: Дебелец - Описание: .
Име на град: Девин - Описание: .
Име на град: Девня - Описание: .
Име на град: Джебел - Описание: от турско арабското cebel, планина.
Име на град: Димитровград - Описание: Георги Димитров, политик.
Име на град: Димово - Описание: Живко Пуев с прякор Димо, комунистически партизанин.
Име на град: Добринище - Описание: от добро.
Име на град: Добрич - Описание: Добротица, деспот.
Име на град: Долна Баня - Описание: от "баня" в смисъл на минерален извор.
Име на град: Долна Митрополия - Описание: .
Име на град: Долна Оряховица - Описание: орех.
Име на град: Долни Дъбник - Описание: дъб.
Име на град: Долни чифлик - Описание: .
Име на град: Доспат - Описание: на деспот Слав.
Име на град: Драгоман - Описание: .
Име на град: Дряново - Описание: дрян.
Име на град: Дулово - Описание: на династията Дуло.
Име на град: Дунавци - Описание: името идва от близостта на града до Дунав.
Име на град: Дупница - Описание: от дупка, особеност на релефа.
Име на град: Дългопол - Описание: .
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 |5 |6 | Имена с буква Д страница 7 |8 |
София: 42.683; 23.317