Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Джебраил
Джемадин
Джезбияр

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя мъжки имена.
Мъжко име: Джемал
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Джемайтин
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Джемайдин
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Джемадин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Джелят
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Джелял
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Джелил
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Джелал
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Джелайдин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Джеки
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Джек
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Джейран
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Джейн
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Джеймс
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Джеймис
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Джейлян
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Джезбияр
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Джезамир
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Джевхер
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Джевит
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Джевджет
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Джевдет
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Джеват
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Джевад
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: ДЖЕБУЛИ
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Джебраил
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Джебадин
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Джафер
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Джаудат
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Джасим
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Джансоран
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Джанко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Джанино
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Джанил
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Джаник
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Джаниб
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Джани
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Джанел
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Джангир
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Джанан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Джамил
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Джамасис
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Джамал
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Джалил
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Джаид
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Джадет
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Джавидан
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Джавид
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Деянчо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Деян
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Дею
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Дешо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Дешко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Дечо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Дечко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дечислав
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Децислав
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Детелин
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Десю
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Деспот
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Деспод
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Деспо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Десо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Деско
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Десислав
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Десимир
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Деси
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Произволни женски имена
Даянка
Делка
Даца

Каталог на Женски имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя женски имена. Женско име: Дениса
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Денимира
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Дениза
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Денелина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Дена
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Демия
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Демитрина
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Демирка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Демира
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Демина
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Деметра
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Делянка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Деляна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Деля
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Делчина
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Делчеслава
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Делфина
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Делка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Делияна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Делия
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Делислава
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Делина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Делена
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Деле
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дела
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дежка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дежа
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Девора
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Девка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Девиния
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Дева
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Деана
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Даянка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Даяна
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Дашка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дашенка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Даша
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Дачка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дацка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Даца
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Дафна
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дафка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дафинка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Дафинела
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Дафина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Даряна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Даря
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Дарче
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Дарка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дарияна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Дария
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Даринка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Даринела
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Дарина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Дарима
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Дарика
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дариела
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дариана
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Дарена
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Дара
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Даня
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Данче
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Данча
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Данушка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Данута
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Данте
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Данка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4

Произволни Фамилни имена ДАРАЖАНСКА ДАНИСКОВ ДАРАЖАНСКИ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя фамилии.
ДАНИИЛ, ДАНИЛЕВСКА, ДАНИЛЕВСКИ, ДАНИЛОВ, ДАНИЛОВА, ДАНИЛЧЕВ, ДАНИН, ДАНИНСКА, ДАНИСКОВ, ДАНИСКОВА, ДАНИШ, ДАНКЕВ, ДАНКИ, ДАНКИН, ДАНКИНА, ДАНКИНОВ, ДАНКОВ, ДАНКОВА, ДАНКОВСКА, ДАНКОВСКИ, ДАНКОЛОВ, ДАНКОЛОВА, ДАНОВ, ДАНОВА, ДАНОВСКА, ДАНОВСКИ, ДАНОН, ДАНТУЛОВ, ДАНЧА, ДАНЧЕВ, ДАНЧЕВА, ДАНЧЕВА-НИКОЛОВА, ДАНЧЕВСКИ, ДАНЧЕНКО, ДАНЧНВ, ДАНЧОВ, ДАНЧОВА, ДАНЧОВСКА, ДАНЧОВСКА-ТОМОВА, ДАНЧОВСКИ, ДАНЧУЛ, ДАНЬО, ДАНЬОВ, ДАНЬОВСКИ, ДАНЯНОВ, ДАОВ, ДАОВА, ДАПКОВ, ДАПКОВА, ДАПЧЕВ, ДАПЧЕВА, ДАРАДАНОВ, ДАРАДАНОВА, ДАРАДЖАНОВ, ДАРАДЖАНОВА, ДАРАДЖАНСКА, ДАРАДЖАНСКИ, ДАРАДЖИЯН, ДАРАДИДОВ, ДАРАДИДОВА, ДАРАЖАНОВ, ДАРАЖАНСКА, ДАРАЖАНСКИ, ДАРАКЕВ, ДАРАКЕВА, ДАРАКИЕВ, ДАРАКИЕВА,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Д?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Д

Значение и именни дати на Български имена

Име: Драгомир Значение на името: за когото мирът е драг
Български именници ( именен ден ): Драгомир празнуват на дата: --2020
Име: Драган Значение на името: който е драг
Български именници ( именен ден ): Драган Драго, Драгой празнуват на дата: --2020
Име: Доситей Значение на името: гр. даден от Бога
Български именници ( именен ден ): Доситей Доско празнуват на дата: 19-Февруари-2020
Име: Доротея Значение на името: гр. дар Божий
Български именници ( именен ден ): Доротея празнуват на дата: 6-Февруари-2020
Име: Доротей Значение на името: гр. дар Божий
Български именници ( именен ден ): Доротей празнуват на дата: 3-Септември-2020
Име: Добромир Значение на името: който носи добър мир
Български именници ( именен ден ): Добромир Добри празнуват на дата: --2020
Име: Дионисий Значение на името: гр. бог на лозята
Български именници ( именен ден ): Дионисий празнуват на дата: 3-Октомври-2020
Име: Димитър Значение на името: гр. богиня на плодородието Деметра
Български именници ( именен ден ): Димитър Мито, Митко празнуват на дата: 26-Октомври-2020
Име: Деян Значение на името: гр. Който действа, работи
Български именници ( именен ден ): Деян празнуват на дата: --2020
Име: Деспот Значение на името: гр. господар, владетел
Български именници ( именен ден ): Деспот празнуват на дата: --2020
Име: Деспина Значение на името: гр. владетелка
Български именници ( именен ден ): Деспина Денка празнуват на дата: --2020
Име: Деньо Значение на името: роден през деня
Български именници ( именен ден ): Деньо Денка празнуват на дата: --2020
Име: Данаил Значение на името: евр. Божий съд
Български именници ( именен ден ): Данаил Данко, Дане празнуват на дата: 17-Декември-2020
Име: Дамян Значение на името: евр. победител
Български именници ( именен ден ): Дамян Даме празнуват на дата: 1-Юли-2020
Име: Дамаскин Значение на името: роден в Дамаск
Български именници ( именен ден ): Дамаскин празнуват на дата: 16-Януари-2020
Име: Давид Значение на името: евр. възлюбен
Български именници ( именен ден ): Давид празнуват на дата: 26-Юни-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: Яйца на очи с пресен лук кулинарна рецепта от Пловдив Вкусно и полезно В категория: Ястия с яйца Лукът се измива и се нарязва на ситно, след което се смесва със ситно нарязания магданоз, разпределя се в 5 глинеи гювечета и се задушава с добавка на сол и по 1 супена

Име на рецепта: Яйца на очи с гъби по панагюрски Вкусно и полезно В категория: Ястия с яйца Гъбите, така приготвеният специалитет се нарязват на ивички , се задушават в част от мазнината до омекване, изсипват се в чиния, осоляват се и се поръсват с черен пипер,

Име на рецепта: Яйца на очи по панагюрски Вкусно и полезно В категория: Ястия с яйца Яйцата се счупват от ниско в съд с вряща, леко подсолена и подкиселена вода и се варят до побеляване на белтъка. Изваждат се с решетеста лъжица и се поставят в чиниите

Име на рецепта: Яйца на очи по добруджански Вкусно и полезно В категория: Ястия с яйца В съд с вряща, подсолена и подкиселена с оцета вода се пускат от ниско счупените яйца, веднага след което съдът се сваля от огъня. Когато белтъкът побелее и забули желтъка,

Име на рецепта: Яйца в гнездо кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Кулинарни рецепти с кайма Месото се омесва със ситно нарязаният лук, 1 яйце, маслото, хляба, предварително накиснат във вода или прясно мляко, ситно счукания кимион, дребно нарязания магданоз

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Резене За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Резене представлява: Познавали са го още дребните египтяни, китайци, индуси, римляни и араби. Те смятали, че то усилва зрението. В Средна Европа го употребяват и като подправка, и като зеленчук

Име на подправка: Портулак За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Портулак представлява: Има свеж, леко солен вкус. Бързо губи аромата си при варене. Прибавя се ситно нарязан в сурово състояние към различни салати, супи от ароматни треви и сосове. Подходящ

Име на подправка: Пореч За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Пореч представлява: Нарича се още лопох и е известен преди всичко като билка. Листата му са сочни и с вкус на прясна краставица, като долните са големи, често стигат до 20 см дължина. Цъфти

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Д:
Име на град: Две могили - Описание: .
Име на град: Дебелец - Описание: .
Име на град: Девин - Описание: .
Име на град: Девня - Описание: .
Име на град: Джебел - Описание: от турско арабското cebel, планина.
Име на град: Димитровград - Описание: Георги Димитров, политик.
Име на град: Димово - Описание: Живко Пуев с прякор Димо, комунистически партизанин.
Име на град: Добринище - Описание: от добро.
Име на град: Добрич - Описание: Добротица, деспот.
Име на град: Долна Баня - Описание: от "баня" в смисъл на минерален извор.
Име на град: Долна Митрополия - Описание: .
Име на град: Долна Оряховица - Описание: орех.
Име на град: Долни Дъбник - Описание: дъб.
Име на град: Долни чифлик - Описание: .
Име на град: Доспат - Описание: на деспот Слав.
Име на град: Драгоман - Описание: .
Име на град: Дряново - Описание: дрян.
Име на град: Дулово - Описание: на династията Дуло.
Име на град: Дунавци - Описание: името идва от близостта на града до Дунав.
Име на град: Дупница - Описание: от дупка, особеност на релефа.
Име на град: Дългопол - Описание: .
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 |5 | Имена с буква Д страница 6 |7 |8 |
София: 42.683; 23.317