Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Дженю
Дженко
Джемшид

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя мъжки имена.
Мъжко име: Дилчо
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дило
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дилко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Дилиян
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дилитър
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дилиан
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дилиавер
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дили
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Дилен
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дилбер
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Диксен
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дикрапухи
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Дикранухи
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Дикран
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Дико
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Дик
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Дийчо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Диитър
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Диимтър
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Диимитър
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Диди
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Диво
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Дивнал
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дибенко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Дианаандър
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Диан
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Диамант
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Диаманди
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дзън
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Джюнейт
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Джурсун
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Джуро
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Джунко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Джуни
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Джунейт
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Джумхур
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Джумайдин
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Джошкун
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Джошкан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Джоро
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Джорж
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Джордж
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Джоно
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Джони
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Джон
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Джовани
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Джоан
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Джихан
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Джисо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Джипо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Джино
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Джинето
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Джжамал
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Джефат
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дженю
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Дженьо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дженко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Джени
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Джендо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Дженгис
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Дженгиз
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Дженарухи
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Дженап
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Джемшид
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Джемил
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Джемаледин
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Джемалдин
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Произволни женски имена
Дженета
Десимира
Деяна

Каталог на Женски имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя женски имена. Женско име: Джордже
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Джозефина
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Джое
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Джованна
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Джованина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Джована
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Джоана
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Джиована
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Джина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Джилта
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Джилда
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дженка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Дженета
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Джена
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Джемиля
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Джемиле
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Джема
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Джелма
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Джелиме
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Джелибе
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Джелал-Беа
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Джейна
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Джеврия
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Джеврие
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Джевдие
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Джахиде
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Джанна
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Джанина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Джана
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Джамиле
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Джайде
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Деянка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Деяна
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дея
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Дешпинка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Дешпина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Дешка
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Дешанка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Деша
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Дечка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Деча
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Децка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Дефросина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Дефорка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Дефка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Детелинка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Детелина
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Деспинка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Деспина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Деспелина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Деспа
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Деслина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Деска
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Десислава
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Десисава
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Десимира
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Десенка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Десанка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Десана
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Деса
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Депа
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Денча
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Денница
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Денка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Деничка
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Деница
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Денислава
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6

Произволни Фамилни имена ДАНГАЛОВА ДАНИЕВ ДАНГЪРОВ

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя фамилии.
ДАНАЛЕВА, ДАНАС, ДАНАТАЧЛИЙСКА, ДАНАЯН, ДАНГ, ДАНГАЛАКОВА, ДАНГАЛАЧКА, ДАНГАЛАЧКИ, ДАНГАЛИЕВ, ДАНГАЛОВ, ДАНГАЛОВА, ДАНГАЛЧЕВА, ДАНГАРСКИ, ДАНГОВ, ДАНГОВА, ДАНГОВСКА, ДАНГОВСКИ, ДАНГОЛОВ, ДАНГУЛЕВ, ДАНГУЛОВ, ДАНГУЛОВА, ДАНГУРОВ, ДАНГУРОВА, ДАНГЪРОВ, ДАНГЪРОВА, ДАНГЪРСКА, ДАНДАЛОВ, ДАНДАЛОВА, ДАНДАНОВ, ДАНДАНОВА, ДАНДАРЕВ, ДАНДАРИНОВ, ДАНДАРОВ, ДАНДАРОВА, ДАНДЕ, ДАНДЕНОВ, ДАНДЕНОВА, ДАНДЖУРСКИ, ДАНДИЕВ, ДАНДИКОВ, ДАНДИКОВА, ДАНДИЛОВ, ДАНДОВ, ДАНДОВА, ДАНДОВСКИ, ДАНДОЛОВ, ДАНДОЛОВА, ДАНДУЛОВ, ДАНДУЛОВА, ДАНДУРОВА, ДАНЕВ, ДАНЕВА, ДАНЕВА-ГРИГОРОВА, ДАНЕВА-СТЕФАНОВА, ДАНЕВАОВ, ДАНЕВСКА, ДАНЕВСКИ, ДАНЕЗОВА, ДАНЕКОВ, ДАНЕКОВА, ДАНЕЛОВ, ДАНЕЛОВА, ДАНЖУРСКА, ДАНИЕВ, ДАНИЕЛ, ДАНИЕЛОВ, ДАНИЕЛОВА,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Д?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Д

Значение и именни дати на Български имена

Име: Драгомир Значение на името: за когото мирът е драг
Български именници ( именен ден ): Драгомир празнуват на дата: --2020
Име: Драган Значение на името: който е драг
Български именници ( именен ден ): Драган Драго, Драгой празнуват на дата: --2020
Име: Доситей Значение на името: гр. даден от Бога
Български именници ( именен ден ): Доситей Доско празнуват на дата: 19-Февруари-2020
Име: Доротея Значение на името: гр. дар Божий
Български именници ( именен ден ): Доротея празнуват на дата: 6-Февруари-2020
Име: Доротей Значение на името: гр. дар Божий
Български именници ( именен ден ): Доротей празнуват на дата: 3-Септември-2020
Име: Добромир Значение на името: който носи добър мир
Български именници ( именен ден ): Добромир Добри празнуват на дата: --2020
Име: Дионисий Значение на името: гр. бог на лозята
Български именници ( именен ден ): Дионисий празнуват на дата: 3-Октомври-2020
Име: Димитър Значение на името: гр. богиня на плодородието Деметра
Български именници ( именен ден ): Димитър Мито, Митко празнуват на дата: 26-Октомври-2020
Име: Деян Значение на името: гр. Който действа, работи
Български именници ( именен ден ): Деян празнуват на дата: --2020
Име: Деспот Значение на името: гр. господар, владетел
Български именници ( именен ден ): Деспот празнуват на дата: --2020
Име: Деспина Значение на името: гр. владетелка
Български именници ( именен ден ): Деспина Денка празнуват на дата: --2020
Име: Деньо Значение на името: роден през деня
Български именници ( именен ден ): Деньо Денка празнуват на дата: --2020
Име: Данаил Значение на името: евр. Божий съд
Български именници ( именен ден ): Данаил Данко, Дане празнуват на дата: 17-Декември-2020
Име: Дамян Значение на името: евр. победител
Български именници ( именен ден ): Дамян Даме празнуват на дата: 1-Юли-2020
Име: Дамаскин Значение на името: роден в Дамаск
Български именници ( именен ден ): Дамаскин празнуват на дата: 16-Януари-2020
Име: Давид Значение на името: евр. възлюбен
Български именници ( именен ден ): Давид празнуват на дата: 26-Юни-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: Яйца по селски Вкусно и полезно В категория: Ястия с яйца В разтопеното масло се задушават нарязаните на ситно и леко посолени пиперки, домати и предварително сварени картофи. Към тях се прибавят натрошеното сирене или извараи

Име на рецепта: Яйца на очи със стар лук кулинарна рецепта от Пловдив Вкусно и полезно В категория: Ястия с яйца Лукът се обелва, нарязва се на филийки и се задушава в малко вода до омекване. Прибавят се мазнината и счуканият черен пипер. Сместа се разбърква и се изсипва в малка

Име на рецепта: Яйца на очи със сос кулинарна рецепта от Средногорието Вкусно и полезно В категория: Ястия с яйца Във вряща, подсолена и подкиселена вода се пускат внимателно счупените от ниско яйца и се варят, докато се стегне белтъкът. Изваждат се с решетеста лъжица и се нареждат

Име на рецепта: Яйца на очи с пюре от картофи на фурна кулинарна рецепта от Средногорието Вкусно и полезно В категория: Ястия с яйца,Кашкавал Картофите се сваряват, обелват се и се прекарват през преса. Към тях се прибавят настърганият кашкавал, прясното мляко, черен пипер и сол на вкус. Сместа се изсипва в

Име на рецепта: Яйца на очи с пюре от картофи кулинарна рецепта от Великотърновско Вкусно и полезно В категория: Ястия с яйца Яйцата се изпържват на очи в маслото. Посоляват се и се нареждат в голяма широка чиния, като се поръсват със ситно нарязания магданоз. Кртофите се сваряват, обелват се

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Салвия За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Салвия представлява: Лековита билка и подправка, наричана още градински чай и позната от Средновековието. Употребявайте я пестеливо, защото има много натрапчив мирис. Ароматът й придава

Име на подправка: Розмарин За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Розмарин представлява: Подходящ е за пилешко месо и риба в комбинация от риган и мащерка. 6-7 връхчета са достатъчни за ястие от 5 порции.
Пресните и сушените листа на розмарина често се използват

Име на подправка: Риган За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Риган представлява: У нас риганът също се използва доста често в националната кухня. Според Димитър Мантов той е известен още и с народните названия овчарски босилек, ванилова трева, риганова

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Д:
Име на град: Две могили - Описание: .
Име на град: Дебелец - Описание: .
Име на град: Девин - Описание: .
Име на град: Девня - Описание: .
Име на град: Джебел - Описание: от турско арабското cebel, планина.
Име на град: Димитровград - Описание: Георги Димитров, политик.
Име на град: Димово - Описание: Живко Пуев с прякор Димо, комунистически партизанин.
Име на град: Добринище - Описание: от добро.
Име на град: Добрич - Описание: Добротица, деспот.
Име на град: Долна Баня - Описание: от "баня" в смисъл на минерален извор.
Име на град: Долна Митрополия - Описание: .
Име на град: Долна Оряховица - Описание: орех.
Име на град: Долни Дъбник - Описание: дъб.
Име на град: Долни чифлик - Описание: .
Име на град: Доспат - Описание: на деспот Слав.
Име на град: Драгоман - Описание: .
Име на град: Дряново - Описание: дрян.
Име на град: Дулово - Описание: на династията Дуло.
Име на град: Дунавци - Описание: името идва от близостта на града до Дунав.
Име на град: Дупница - Описание: от дупка, особеност на релефа.
Име на град: Дългопол - Описание: .
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 |4 | Имена с буква Д страница 5 |6 |7 |8 |
София: 42.683; 23.317