Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Димитърн
Дингер
Димитъър

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя мъжки имена.
Мъжко име: Дионисии
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Диониси
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Дионис
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Дио
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Диню
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Диньо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Динъо
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Динчо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Динчер
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Дино
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Динко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Динк
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Динитър
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Динио
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Динго
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дингер
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Динан
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Динамчо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Динамир
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Димътър
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Димчо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Димч
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Димтър
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Димос
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Димо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Диммитър
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Димлин
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Димко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Димиър
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Димитьр
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Димитыр
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Димитъър
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Димитът
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Димитърн
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Димитър,Адв.
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Димитър
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Димитъл
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Димитъ
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Димитрър
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Димитров
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Димитриус
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Димитрис
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Димитриос
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Димитринчо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Димитринко
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Димитринк
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Димитрини
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Димитрин
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Димитрий
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Димитри
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Димитрачко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Димитракис
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Димитраки
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Димитр
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Димитдр
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Димитар
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Димислав
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Димирин
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Димиран
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Диминър
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Димимитър
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Дими
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Диман
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Дим.Валенти
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дим
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дилян
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дильон
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Произволни женски имена
Диесислава
Джузепе
Джумасие

Каталог на Женски имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя женски имена. Женско име: Димитринка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Димитрина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Димитрийка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Димитрие
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Димитранка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Димитрана
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Димитра
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Димитанка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Димитана
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Димиртинка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Димирка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Димиричка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Диминривка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Димилена
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Димила
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Диманка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Димана
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Дима
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Дилянка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Диляна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Дилка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Дилиянка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дилияна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Дилиана
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дилета
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Дилена
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Дилайла
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дила
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Диколена
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дика
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Диесислава
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Дидка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Дидияна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Дидина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дидилина
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дида
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Дивна
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дивляна
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Дианова
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Дианна
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Дианка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дианета
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Дианаа
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Диана
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Диамара
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Диамантка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Диамантина
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Диамандула
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Диалетка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Дзанка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Дзана
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Джурия
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Джурджа
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Джунка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Джуна
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Джумасие
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Джумазие
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Джулия
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Джулиета
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Джузефина
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Джузепе
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Джоя
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Джоржинка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Джоржета
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Джореса
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Джорджия
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Джорджета
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 6

Произволни Фамилни имена ДАМАТИЯН ДАНАДЖИЕВА ДАМЯНКИНА

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя фамилии.
ДАМАСКИНОВ, ДАМАСКИНОВА, ДАМАСКОВ, ДАМАСКОВА, ДАМАТИЯН, ДАМАТОВА, ДАМАТЯН, ДАМБАЗКИ, ДАМБАЗОВ, ДАМБАЛОВА, ДАМБОВ, ДАМБОВА, ДАМБУЛЕВА, ДАМБУЛОВ, ДАМБУЛОВА, ДАМГАЛИЕВ, ДАМГОВА, ДАМДЖИЕВ, ДАМЕВ, ДАМЕВА, ДАМЕНЛИЕВ, ДАМЕНЛИЕВА, ДАМЕНОВ, ДАМЕНСКИ, ДАМЕСОВА, ДАМИАНИДУ, ДАМОВ, ДАМОВА, ДАМЧЕВА, ДАМЯНАВ, ДАМЯНИДИС, ДАМЯНКИНА, ДАМЯНКОВ, ДАМЯНКОВСКИ, ДАМЯНЛИЕВ, ДАМЯНЛИЕВА, ДАМЯНОВ, ДАМЯНОВА, ДАМЯНОВА-АССА, ДАМЯНОВА-ГЕОРГИЕВА, ДАМЯНОВА-ДАНОВА, ДАМЯНОВА-ЙОТОВА, ДАМЯНОВА-СТОЙНОВСКА, ДАМЯНОВА-ТОМОВА, ДАМЯНОВА-ЧЕРВЕНКОВА, ДАМЯНОВИЧ, ДАМЯНОВСКА, ДАМЯНОВСКИ, ДАМЯНОВЯ, ДАМЯНСКА, ДАМЯНСКИ, ДАНАБАШЕВ, ДАНАБАШЕВА, ДАНАБАШИЕВ, ДАНАДАКИС, ДАНАДЖИ, ДАНАДЖИЕВ, ДАНАДЖИЕВА, ДАНАДЖЪ, ДАНАЖИЕВНА, ДАНАИЛОВ, ДАНАИЛОВА, ДАНАИЛОВА-КОВАЧЕВА, ДАНАИЛОВА-КОЛЕВА, ДАНАЙКОВА, ДАНАЙЛОВ, ДАНАЙЛОВА,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Д?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Д

Значение и именни дати на Български имена

Име: Драгомир Значение на името: за когото мирът е драг
Български именници ( именен ден ): Драгомир празнуват на дата: --2020
Име: Драган Значение на името: който е драг
Български именници ( именен ден ): Драган Драго, Драгой празнуват на дата: --2020
Име: Доситей Значение на името: гр. даден от Бога
Български именници ( именен ден ): Доситей Доско празнуват на дата: 19-Февруари-2020
Име: Доротея Значение на името: гр. дар Божий
Български именници ( именен ден ): Доротея празнуват на дата: 6-Февруари-2020
Име: Доротей Значение на името: гр. дар Божий
Български именници ( именен ден ): Доротей празнуват на дата: 3-Септември-2020
Име: Добромир Значение на името: който носи добър мир
Български именници ( именен ден ): Добромир Добри празнуват на дата: --2020
Име: Дионисий Значение на името: гр. бог на лозята
Български именници ( именен ден ): Дионисий празнуват на дата: 3-Октомври-2020
Име: Димитър Значение на името: гр. богиня на плодородието Деметра
Български именници ( именен ден ): Димитър Мито, Митко празнуват на дата: 26-Октомври-2020
Име: Деян Значение на името: гр. Който действа, работи
Български именници ( именен ден ): Деян празнуват на дата: --2020
Име: Деспот Значение на името: гр. господар, владетел
Български именници ( именен ден ): Деспот празнуват на дата: --2020
Име: Деспина Значение на името: гр. владетелка
Български именници ( именен ден ): Деспина Денка празнуват на дата: --2020
Име: Деньо Значение на името: роден през деня
Български именници ( именен ден ): Деньо Денка празнуват на дата: --2020
Име: Данаил Значение на името: евр. Божий съд
Български именници ( именен ден ): Данаил Данко, Дане празнуват на дата: 17-Декември-2020
Име: Дамян Значение на името: евр. победител
Български именници ( именен ден ): Дамян Даме празнуват на дата: 1-Юли-2020
Име: Дамаскин Значение на името: роден в Дамаск
Български именници ( именен ден ): Дамаскин празнуват на дата: 16-Януари-2020
Име: Давид Значение на името: евр. възлюбен
Български именници ( именен ден ): Давид празнуват на дата: 26-Юни-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: Яйца с лук и сланина Вкусно и полезно В категория: Ястия с яйца Сланината се нарязва на кубчета и се слага на огъня да се пържи. Прибавя се нарязаният на тънки ивички лук и се задушава до омекване. Посоляват се и се заливат с разбитите

Име на рецепта: Яйца с кашкавал на фурна кулинарна рецепта от Ямболско Вкусно и полезно В категория: Ястия с яйца,Кашкавал Кашкавалът се нарязва на 5 правоъгълни, средно дебели филийки, които се слагат в 5 намзани с масло гювечета. Върху всяка филийка от ниско се счупва по 1 яйце и се добавят

Име на рецепта: Яйца с картофи кулинарна рецепта от Копривщенско Вкусно и полезно В категория: Ястия с яйца Картофите се нарязват на кубчета и се изпържват в мазнината до зачервяване. Изсипват се яйцата и леко се разбъркват, осоляват се и се изпържват. Поднасят се със салата

Име на рецепта: Яйца пълнени със спанак кулинарна рецепта от Добруджанско Вкусно и полезно В категория: Ястия с яйца,Кашкавал Яйцата се сваряват и обелват. Отрязва се капаче откъм заострената част и внимателно се изважда жълтъкът. В подсолена вода се вари спанакът, отцежда се от водата, нарязва

Име на рецепта: Яйца по шотландски Вкусно и полезно В категория: Ястия с яйца Сварете яйцата и ги обелете. Подправете каймата на вкус. Поставете слой кайма върху яйцето. отвякъде, да стане облечено с кайма яйце. Оваляйте яйцето в галета. Така с

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Синап За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Синап представлява: Известни са три вида синап - бял, кафяв и черен. Той има консервиращи и лечебни свойства. Използва се като подправка още в древността. От синапеното семе се добива горчицата.

Име на подправка: Семена от мак За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Семена от мак представлява: Добива се от сорт на сънотворния мак, наречен маслодаен. Култивира се в много страни с топъл климат, включително и у нас. Семетата са дребни с белезникав или сив цвят,

Име на подправка: Седефче За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Седефче представлява: Седефчето расте на завет, върху пръхкава варовита почва и обича много слънце. Тъй като е много трудно да си отгледаме силно и здраво растение, ще трябва да се погрижим

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Д:
Име на град: Две могили - Описание: .
Име на град: Дебелец - Описание: .
Име на град: Девин - Описание: .
Име на град: Девня - Описание: .
Име на град: Джебел - Описание: от турско арабското cebel, планина.
Име на град: Димитровград - Описание: Георги Димитров, политик.
Име на град: Димово - Описание: Живко Пуев с прякор Димо, комунистически партизанин.
Име на град: Добринище - Описание: от добро.
Име на град: Добрич - Описание: Добротица, деспот.
Име на град: Долна Баня - Описание: от "баня" в смисъл на минерален извор.
Име на град: Долна Митрополия - Описание: .
Име на град: Долна Оряховица - Описание: орех.
Име на град: Долни Дъбник - Описание: дъб.
Име на град: Долни чифлик - Описание: .
Име на град: Доспат - Описание: на деспот Слав.
Име на град: Драгоман - Описание: .
Име на град: Дряново - Описание: дрян.
Име на град: Дулово - Описание: на династията Дуло.
Име на град: Дунавци - Описание: името идва от близостта на града до Дунав.
Име на град: Дупница - Описание: от дупка, особеност на релефа.
Име на град: Дългопол - Описание: .
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 |2 |3 | Имена с буква Д страница 4 |5 |6 |7 |8 |
София: 42.683; 23.317