Името е нещо уникално, затова и кръщенето се води светото тайнството за получаване на име. Всичките собствени имена в българският език носят своето значение. Имената на хора и градове в Република България не прави изключение ето защо в тази Интернет страница ще се постарая да дам определение и значение на собствените и фамилните имена в българският език.

Телефонни указатели на по-важните телефони и междуградски кодове в България. Както и най-пълната колекция от български женски и мъжки имена.

Името дали ще е на институция или на човек е нещо присъщо на телефонния указател. В тази страница ще намерите най-пълният списък на имената и фамилиите срещащи се в Българският език. Поради наличието на много чуждестранни влияния много от имената имат латински, еврейски, градски и други езици.


Произволни мъжки имена
Доцо
Дочи
Драгоман

Каталог на Мъжки имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя мъжки имена.
Мъжко име: Драгоман
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Драголюб
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Драгол
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Драгойчо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Драгой
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Драгоил
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Драгоз
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Драго
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Драгню
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Драгньо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Драгни
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Драгин
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Драгийчо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Драгий
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Драгии
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Драги
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Драгани
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Драган
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Драбомир
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Доъри
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Дошол
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Дошо
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дошко
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Дочо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Дочко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Дочи
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Доцо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Доцко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Доци
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дотю
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Дотко
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Досю
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Досьо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Досъо
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Доско
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Доситей
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Доси
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Дорчо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Дороти
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Доротей
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Дорман
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Дорко
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Дориян
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дорислав
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дорис
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Дориан
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Мъжко име: Дори
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Мъжко име: Дорел
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Дора,Д-Р
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Доню
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Мъжко име: Доньо
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Донъо
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дончо
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Донч0
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Доно
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Донко
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Донкал
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Донк
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Донислав
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Доник
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Мъжко име: Дониг
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Мъжко име: Дони
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 6
Мъжко име: Донаган
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Домчо
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Мъжко име: Доминик
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Мъжко име: Доменко
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 5
Мъжко име: Дольо
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Произволни женски имена
Доца

Добряна

Каталог на Женски имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя женски имена. Женско име: Доцка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Доца
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дотка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Достена
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Достана
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Доста
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Доска
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Доряна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дорче
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Дорсела
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Доротея
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Доротеа
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 6
Женско име: Доростела
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Дорослава
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дорка
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дорияна
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дорита
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дорислава
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Доринка
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Дорина
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Дориета
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Дорианна
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дориана
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Доретка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Дорета
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Дорена
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Доранка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Дора-Мария
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Дора
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Доня
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Донче
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Донча
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Донна
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Донка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Донита
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Донина
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Доника
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Донета
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Донелия
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 3
Женско име: Доне
Именно число: 4
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Донабела
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Дона
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Домничка
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Домника
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Домнийка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Домна
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Домлика
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Домлена
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Доминика
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Домина
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Доменика
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 9
Женско име: Домелина
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Доля
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 2
Женско име: Доличка
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Долина
Именно число: 2
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Докса
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Докия
Именно число: 7
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Докица
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Дока
Именно число: 5
Именно число (Дънов): 4
Женско име: Дойчинка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Дойчина
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дойничка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 1
Женско име: Дойна
Именно число: 9
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Дойка
Именно число: 6
Именно число (Дънов): 5
Женско име: Додка
Именно число: 1
Именно число (Дънов): 8
Женско име: Добряна
Именно число: 3
Именно число (Дънов): 7
Женско име: Добруджанка
Именно число: 8
Именно число (Дънов): 4

Произволни Фамилни имена ДАДАЧЕВ ДАИЛОВА ДАЙДЖАНЯН

Каталог на Фамилини имена започващи с буква Д:

В тази колекция от български имена има 67 броя фамилии.
ДАГАНОВА, ДАГАНЯН, ДАГЕР, ДАГИДОВ, ДАГНЕВ, ДАГНЕВА, ДАГОВ, ДАГОВА, ДАГОЛОВ, ДАГОЛОВА, ДАГОРОВ, ДАГОРОВА, ДАГЪНОВА, ДАДАКОВА, ДАДАЛЕВ, ДАДАМИ, ДАДАНСКА, ДАДАНСКИ, ДАДАЧЕВ, ДАДАЧЕВА, ДАДЕВА, ДАДЕЛОВ, ДАДЕРОВСКА, ДАДИКОЗЯН, ДАДОВ, ДАДОВА, ДАДОВСКА, ДАДРОСЯН, ДАДУРЕН, ДАДУРЯН, ДАЕВ, ДАЕВА, ДАЖЕВ, ДАИЕВ, ДАИЙСКИ, ДАИЛ, ДАИЛОВ, ДАИЛОВА, ДАЙДЖАНЯН, ДАЙДЖАЯН, ДАЙДЖИНЯН, ДАЙКОВ, ДАЙКОВА, ДАЙКС, ДАЙЛЕРОВ, ДАЙЛЕРОВА, ДАЙЛЕРЯН, ДАЙЛИЕВ, ДАЙЛЯНОВ, ДАЙЛЯНОВА, ДАЙМЯНОВ, ДАЙМЯНОВА, ДАЙНОВ, ДАЙНОВА, ДАЙНОВСКИ, ДАЙРАДЖИЕВ, ДАЙРЕВ, ДАЙРЕДЖИЕВ, ДАЙСКА, ДАЙСКИ, ДАЙЧЕВ, ДАЙЧЕВА, ДАЙШИКОВА, ДАКАЛИЕВ, ДАКАЛОВ, ДАКАШЕВ, ДАКАШЕВА,

Търси име по буквата:
Това са имената
сортирани
по избраната буквичка
Генерират се 3
случайни имена

Какво означават имената с буква Д?

Името е нещо изключително важно. Всяко нещо на този свят си има Име. Всички живи същества и всички не живи същества си имат своето наименование. Точно това наименование ние съкратено наричаме Име. Имената на нещата отразяват тяхната същност. С изричането на името ние визуализираме точно предмета или живото същество, което искаме да назовем. Така ние чрез името правим символна връзка между предмет и значение. Следователно всяко име във света има свое собствено значение. Както имената са различни така и хората са различни, затова именно е създадена тази страничка - да помогне на младите родители във избор на име за своите най-мили и скъпи същества ( децата ). Тази колекция от Български имена претендира не за красота и функционалност. Претендира за пълнота и изчерпателност. Тук можете да срещнете всички имена, които се използват на територията на Република България, а когато тези имена се използват в държавата ни то те могат и би следвало да се нзоват Български имена. И така представям ви най-голямата колекция от български имена. Избрали сте в момента колекцията от български имена започваща с буква: Д

Значение и именни дати на Български имена

Име: Драгомир Значение на името: за когото мирът е драг
Български именници ( именен ден ): Драгомир празнуват на дата: --2020
Име: Драган Значение на името: който е драг
Български именници ( именен ден ): Драган Драго, Драгой празнуват на дата: --2020
Име: Доситей Значение на името: гр. даден от Бога
Български именници ( именен ден ): Доситей Доско празнуват на дата: 19-Февруари-2020
Име: Доротея Значение на името: гр. дар Божий
Български именници ( именен ден ): Доротея празнуват на дата: 6-Февруари-2020
Име: Доротей Значение на името: гр. дар Божий
Български именници ( именен ден ): Доротей празнуват на дата: 3-Септември-2020
Име: Добромир Значение на името: който носи добър мир
Български именници ( именен ден ): Добромир Добри празнуват на дата: --2020
Име: Дионисий Значение на името: гр. бог на лозята
Български именници ( именен ден ): Дионисий празнуват на дата: 3-Октомври-2020
Име: Димитър Значение на името: гр. богиня на плодородието Деметра
Български именници ( именен ден ): Димитър Мито, Митко празнуват на дата: 26-Октомври-2020
Име: Деян Значение на името: гр. Който действа, работи
Български именници ( именен ден ): Деян празнуват на дата: --2020
Име: Деспот Значение на името: гр. господар, владетел
Български именници ( именен ден ): Деспот празнуват на дата: --2020
Име: Деспина Значение на името: гр. владетелка
Български именници ( именен ден ): Деспина Денка празнуват на дата: --2020
Име: Деньо Значение на името: роден през деня
Български именници ( именен ден ): Деньо Денка празнуват на дата: --2020
Име: Данаил Значение на името: евр. Божий съд
Български именници ( именен ден ): Данаил Данко, Дане празнуват на дата: 17-Декември-2020
Име: Дамян Значение на името: евр. победител
Български именници ( именен ден ): Дамян Даме празнуват на дата: 1-Юли-2020
Име: Дамаскин Значение на името: роден в Дамаск
Български именници ( именен ден ): Дамаскин празнуват на дата: 16-Януари-2020
Име: Давид Значение на името: евр. възлюбен
Български именници ( именен ден ): Давид празнуват на дата: 26-Юни-2020

Имена на Български рецепти

Полезни линкове и имена на кулинарни рецепти:

Име на рецепта: Яхния от пиле по селски кулинарна рецепта от село Ореш свищовско Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Пилето се почиства и измива, нарязва се на парчета и се изпържва в мазнината заедно с нарязания на филийки кромид лук. Прибавя се брашното и се запържва. След това се

Име на рецепта: Яхния от петел кулинарна рецепта от Смолян Вкусно и полезно В категория: Кулинарни изкушения с пилешко месо Лукът, след като се почисти и измие. се нарязва на тънки филийки и се задушава в маслото, докато остане на мазнина. Прибавят се червеният пипер, доматите, настъргани на

Име на рецепта: Яхния от гъби лапад и витабел Вкусно и полезно В категория: Ястия с гъби Лапада се задушава с лука и олиото. Добавят се изкиснатите 10 мин. в оцет и вода гъби, нарязани на кубчета, ориза, доматите, магданоза, пипера и солта. Вари се на умерен огън

Име на рецепта: Яхния от гъби втори вид Вкусно и полезно В категория: Ястия с гъби Гъбите се нарязват на ивици и се задушават в маслото и малко вода. Отделно в растителната мазнина се задушават лука, нарязан на филийка, и морковите, нарязани на кубчета.

Име на рецепта: Яхния от гъби Вкусно и полезно В категория: Ястия с гъби Лукът и чушките се нарязват на дребно и се запържват. Слагат се и нарязаните на филийки гъби и се задушават 10-15 мин. Прибавят се обеления домат, нарязан на кубчета. Поръсва

Известни кулинарни страници

Ето нашето предложенеи за класифицирани имена на кулинарни страници. Тук сме подбрали за вас качествени линкове на кулинарни страници, в които ще откриете непременно вашаата кулинарна изненада. Имена на кулинарни страници

Имена на подправки

Име на подправка: Хрян За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Хрян представлява: Хрянът е чудесна подправка към месни супи и кебапи, прибавя се и към сосове за риба.С него се подправя майонеза за гарниране на варена риба, телешко варено, варени свински

Име на подправка: Хвойна За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Хвойна представлява: Малки ароматни пъпки, които влизат в състава на маринатите, използват се при готвене на кисело зеле, кюфтета от месо и задушени ястия. При изпозване се натрошават, за

Име на подправка: Тлъстига За да бъдат вкусни и полезни ястията Вие се нуждаете от правилните кулинарни подправки. Разглежданата кулинарна подправка Тлъстига представлява: Тази зелена подправка се среща вече твърде рядко в градините. Расте в диво състояние на слънчеви сухи места в песъчлива почва. Растението пълзи по земята и неговите

Имена на по-големите Български градове

Имена на известни български градове: Име на град: Благоевград, Име на град: Бургас, Име на град: Чепеларе, Име на град: Добрич, Име на град: Габрово, Име на град: Кюстендил, Име на град: Ловеч, Име на град: Монтана, Име на град: Пазарджик, Име на град: Перник, Име на град: Плевен, Име на град: Пловдив, Име на град: Разград, Име на град: Русе, Име на град: Шумен, Име на град: Силистра, Име на град: Сливен, Име на град: Смолян, Име на град: София, Име на град: Търговище, Име на град: Варна, Име на град: Видин, Име на град: Враца, Име на град: Велико-Търново,

Имена на български градове започващи с буквата Д:
Име на град: Две могили - Описание: .
Име на град: Дебелец - Описание: .
Име на град: Девин - Описание: .
Име на град: Девня - Описание: .
Име на град: Джебел - Описание: от турско арабското cebel, планина.
Име на град: Димитровград - Описание: Георги Димитров, политик.
Име на град: Димово - Описание: Живко Пуев с прякор Димо, комунистически партизанин.
Име на град: Добринище - Описание: от добро.
Име на град: Добрич - Описание: Добротица, деспот.
Име на град: Долна Баня - Описание: от "баня" в смисъл на минерален извор.
Име на град: Долна Митрополия - Описание: .
Име на град: Долна Оряховица - Описание: орех.
Име на град: Долни Дъбник - Описание: дъб.
Име на град: Долни чифлик - Описание: .
Име на град: Доспат - Описание: на деспот Слав.
Име на град: Драгоман - Описание: .
Име на град: Дряново - Описание: дрян.
Име на град: Дулово - Описание: на династията Дуло.
Име на град: Дунавци - Описание: името идва от близостта на града до Дунав.
Име на град: Дупница - Описание: от дупка, особеност на релефа.
Име на град: Дългопол - Описание: .
Източник използван за описанието на градовете: Произход на имената на градовете в България

Важни Национални телефонни номера и имена

Национална система 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165
Планинска спасителна служба 9632000
Гражданска защита 028626075
Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани 0800 14 800
Софийска вода АД – горещ телефон 8122121
Национално централно бюро – Интерпол + 359 2 982 43 51

Смешните Американски имена на някои градове в България

* US name: Upper Dicksville - БГ име: Горно Уйно
* US name: Marketplace - БГ име: Пазарджик
* US name: Noiseville - БГ име: Шумен
* US name: Steam Boiler - БГ име: Котел
* US name: Assville - БГ име: Дупница
* US name: Lower Bathroom - БГ име: Долна Баня
* US name: Unlimited Village - БГ име: Безмер
* US name: the Hoof - БГ име: Копитото
* US name: Eatalot - БГ име: Ямбол
* US name: Longsexville - БГ име: Дългопол
* US name: Angrydogsville - БГ име: Злокучене
* US name: Cave - БГ име: Пещера
* US name: Hot Chili Ford - БГ име: Лютиброд

Тел. Указатели на всички по-големи институции в България. Както и най-пълната колекция от български имена в българското интернет пространство

В тази интернет страница ще намерите полезна информация за богатата гама от български мъжки и женски имена. Пълна колекция от важните телефони в България. Тук ще разберете с какви странни имена е дарявала българска майка юнашка своите невинни чада. Като последно, но не на последно място тази интернет страница подкрепя Великата СЕО битка на ипотпалите с гугъл. Дерзайте СЕО момчета покажете на света, че СЕО-то не е мит и легенда.

Медицински речник | Нови Пазар Нотариус | Нотариус Бургас - нотариални такси | Услуги Автокран


1 | Имена с буква Д страница 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
София: 42.683; 23.317